logo_KOwBPodlaski Kurator Oświaty odpowiedział na nasz list z 12 listopada, w którym wyraziliśmy zaniepokojenie w związku z sytuacją, która miała miejsce w białostockim Zespole Szkół nr 3. Nauczyciel fizyki z tamtejszego gimnazjum treścią zadania uczynił pytanie: „Oblicz ilu uchodźców trzeba zepchnąć z tratwy aby dopłynąć do celu”. Szef białostockiego Kuratorium zapewnia w nim, że Kuratorium dokłada wszelkich starań, aby uczniowie i nauczyciele byli zaznajamiani z kulturą przybywających do Białegostoku tak, aby nie powodować napięć na tle zróżnicowania kulturowego.

Dodatkowo problem, na który zwracaliśmy uwagą „pozostaje w szczególnym zainteresowaniu Podlaskiego Kuratora Oświaty”. Nauczyciel, który nie wykazał się wrażliwością przy formułowaniu treści zadania „zatrudniony jest także w innej szkole (publicznej) i podlega, w związku z tym, przepisom określonym w Karcie Nauczyciela. Na polecenie Podlaskiego Kuratora Oświaty, który zastosował przewidziane prawem oświatowym narzędzia, rzecznik dyscyplinarny 16 listopada 2015 r. wszczął postępowanie wyjaśniające wobec nauczyciela”.

Treść listu