1-19505W audycji „Przedpołudnie radia TOK FM” 04.08.2015 odbyła się dyskusja pt. Hejt w internecie – skąd się bierze? jak z nim walczyć? Gośćmi pani Aleksandry Pezdy byli dr Alek Tarkowski z Centrum Cyfrowego Projekt Polska, Szymon Wójcik z  Fundacji Dzieci Niczyje oraz dr Karolina Marcinkowska, koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji„. Mowa była o różnicy między hejtem a mową nienawiści, o tym, jak zapobiegać „hejtowaniu” i edukować młodzież (także nauczycieli i rodziców!), a raczej – uwrażliwiać ją, przyczyniać się do budowania postawy tolerancyjnej i otwartej nie tylko w przestrzeni wirtualnej, ale na co dzień. Dużo uwagi poświecono także temu, dlaczego należy zgłaszać nienawistne  incydenty i jak działa portal www.zglosnienawisc.otwarta.org. Link do audycji.