Łodzie z uchodźcami należy zatapiać, „Zapraszamy do nas… kierunek Oświęcim, obozy czekają – mowa nienawiści staje się znakiem rozpoznawczym polskiego społeczeństwa, a policja, prokuratura i sądy udają, że problemu właściwie nie ma –  pisze Magdalena Czyż, wiceprezeska naszego Stowarzyszenia, w tekście Zaczyna się od buraka. Autorka przywołuje przykłady mowy nienawiści, które nie spotkały się z reakcją odpowiednich służb i często absurdalne uzasadnienia takich decyzji. Przypomina również o naszym portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, za pomocą którego zgłaszać można wszelkie przejawy mowy i czynów nienawiści w Internecie i przestrzeni publicznej.