– Problem rasizmu i ksenofobicznych postaw w Białymstoku nie zniknął. W ten sposób o nim przypominamy, próbujemy mobilizować do dalszych działań – powiedział Rafał Gaweł z TrzyRzecza teatru działającego w Białymstoku, który rozpoczął kampanię antyrasistowską „Wiele kultur. Wiele nienawiści?”. W ramach kampanii powstał specjalny plakat, który ukazuje dwie fotografie.
Z lewej strony fotografia przedstawiająca wydarzenia z Nocy Kryształowej, a po prawej stronie fotografia przedstawiająca podpalone drzwi mieszkania czeczeńskiego uchodźcy i jego żony. Oba zdjęcia podpisane „Berlin 1938” i „Białystok 2013” oraz komentarz „wtedy też mówiono, że to tylko chuligańskie wybryki”. Takim plakatem teatr TrzyRzecze chce zwrócić uwagę na zagrożenie rasizmem jakie jest w Białymstoku. Teatr w ramach akcji Gazety „Wykopmy rasizm z Białegostoku” uruchomił portal zmalujzlo.pl, który umożliwia zgłoszenie przejawów „mowy nienawiści”-napisów, rysunków na murach, budynkach. Każde zgłoszenie jest rozpatrywane i podejmowane są odpowiednie działania. O akcji Rafał Gaweł prezes zarządu mówi – To jest główna wartość tej akcji. Nie mamy już problemów we współpracy z prokuraturą i policją. Przecież nam nie chodziło o to, żeby ograniczyć się do latania z kubełkiem, farbą i zamalowywania swastyk. Chcieliśmy pokazać skalę zjawiska. Podjąć walkę z wszechwładnym w służbach śledczych fetyszem statystyk, że jak czegoś nie ma na papierze, to nie istnieje. Pokazać, że przestępstwa z nienawiści są czymś w Polsce powszechnym, że nie można stwierdzić, że problem jest marginalny, bo w ubiegłym roku wszczęto z odpowiednich paragrafów raptem dwadzieścia kilka śledztw. Wierzymy, że dopiero gdy państwo dostrzeże skalę problemu, zabierze się za niego na serio.

Na stronie „Zamaluj zło! Usuń nienawiść ze swojego otoczenia” o akcji można przeczytać „Akcja informacyjna „Wiele kultur-wiele nienawiści?” będzie stanowić pytanie skierowane do mieszkańców miasta. Chcemy by zastanowili się czy wielokulturowy Białystok to fakt czy może pobożne życzenie. Z jednej strony szczycimy się tym, że to na Podlasiu żyją mniejszości białoruska, litewska, ukraińska, mieszkają tu Romowie i Tatarzy, „mamy” najliczniejszą grupę wyznawców prawosławia, ale z drugiej strony nie reagujemy na zauważone przejawy agresji, chodzimy do klubów gdzie prowadzona jest selekcja na podstawie koloru skóry, opowiadamy rasistowskie kawały i nie przejmujemy się tym, że kasjerki w hipermarkecie są opryskliwe dla klientów mówiących innym językiem”.

Więcej informacji w artykule:
Ataki na cudzoziemców jak Kryształowa Noc. Kampania TrzyRzecza

Strona akcji Teatru TrzyRzecze.