Prezentujemy tekst przygotowany przez OR na konferencję w MSWiW, która odbyła się 23 listopada 2007 r. Wystąpienie dotyczy problemu mowy nienawiści i wolności wypowiedzi.

Kliknij, żeby przeczytać tekst wystąpienia