Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2023/10/11

Monitoring treści nienawistnych w TVP: 25.09 – 10.10.2023

Od 15 sierpnia 2023 roku prowadzimy, we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, monitoring treści nienawistnych w TVP pojawiających się w trakcie trwającej kampanii wyborczej.

Za cel postawiliśmy sobie monitoring pięciu programów emitowanych na antenie Telewizji Publicznej i TVP Info (Wiadomości, Gość Wiadomości, Minęła 20, W tyle wizji oraz W kontrze) pod kątem treści nienawistnych wobec siedmiu wybranych grup mniejszościowych: Żydów, Ukraińców, Niemców, Rosjan, uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, muzułmanów oraz osób LGBT.

W niniejszym raporcie prezentujemy rezultaty monitoringu TVP i TVP Info prowadzonego od 25 września do 10 października 2023 roku.

Ponadto, niniejsza publikacja zawiera także wyniki prowadzonego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent monitoringu treści antysemickich publikowanych w internecie. Jego celem była odpowiedź na takie pytania, jak to, czy treści o charakterze antysemickim są obecne w internetowej debacie politycznej, czy ich ilość w serwisie X (dawniej Twitter) wzrasta wraz z nadejściem kampanii wyborczej oraz to, jakie uprzedzenia mobilizują grupy wyborców i użytkowników internetu. Tu przedstawiamy cząstkowe dane za okres 15.06.2023-09.10.2023 roku. Z danymi oraz metodologią badania mogą się Państwo zapoznać pod adresem: www.monitoringwyborczy.zglosantysemityzm.pl

Działania Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita w zakresie monitoringu treści nienawistnych w trakcie kampanii wyborczej wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Badanie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent powstało w ramach projektu „Online antisemitism in Poland: establishment of a legal aid helpdesk, reporting and advocacy activities.” finansowanego ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

2023/10/09

Kolejny akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu

6 listopada 2022 roku w trakcie transmitowanej za pośrednictwem serwisu YouTube.pl mszy świętej Michał Woźnicki publicznie nawoływał do nienawiści wobec Żydów i propagował faszystowski ustrój państwa. Mówił o nich jako o „rozsadnikach nienawiści”, sugerował jakoby Holokaust był wyłączną konsekwencją działań Żydów, a także wskazywał, że Żydzi jako narodowość są perfidni i obłudni.

Jak wynika z Nagrania, Michał Woźnicki podczas transmitowanej mszy świętej zawarł szereg twierdzeń odnoszących się do Żydów:

„Pius XII nie miał odwagi Żydom powiedzieć, że to co  cierpicie w czasie II wojny jest to zapłata, konsekwencja zabicia Jezusa Chrystusa. A trzeba to było Żydom mówić i dzisiaj im to trzeba mówić, że  jak Wam [Żydom – przyp. wł.] nie wystarczyła II wojna światowa i Hitler to się szykujcie na następnego, samego wyprodukujecie, swoimi pieniędzmi  i swoją perfidią. Diabeł usłucha waszych próśb, a Pan Bóg dopuści, skoro  dopuścił już takie rzeczy. Ewidentnie Holokaust jest zapłatą dla Żydów  za zabicie Mesjasza”.

Żydowska obłuda, która ma moc się siać

„Jeśli się Żydzi nie nawrócicie… Hitler wam zgotował jedną rzeczywistość, przyjdzie drugi który wam zgotuje jeszcze większą. Samą ją wyhodujecie za swoje pieniądze. Diabeł wam w tym dopomoże.”

28 listopada 2022 roku złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która sprawę przekazała do Prokuratury Okręgowej Poznań-Stare Miasto. 21 grudnia 2022 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, tj. publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści.

25 września 2023 roku do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto przesłano akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu.

_______________________________________________________________________________
Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2023/10/05

Nie daj sobie wcisnąć referendum. Zagłosuj w wyborach.

Wyrażamy sprzeciw wobec referendum, które ma być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi 15 października.

Nasz sprzeciw wynika z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach.

Nie daj sobie wcisnąć referendum. Zagłosuj w wyborach.

Spot w ramach wspólnej kampanii referendalnej realizowanej z Amnesty International Polska, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Instytutem Spraw Publicznych, Komitetem Obrony Demokracji i Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.

2023/10/03

Ogłaszamy XXIX edycję Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza
XXIX edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

– historia i teoria literatury;
– wiedza o współczesnej kulturze;
– Varsaviana;
– historia najnowsza;
– społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne,
językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2023, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

– jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
– jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
– jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;
– krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;
– dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;
– kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
– zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;
– wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2024 roku na adres: Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w zakładce konkursowej.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu
Wzór zaświadczenia
Lista laureatów i laureatek XXVIII edycji

2023/10/02

14. rocznica śmierci Marka Edelmana

14 lat temu, 2 października 2009 roku, zmarł Marek Edelman – ostatni dowódca powstania w warszawskim getcie, działacz opozycji demokratycznej, wybitny lekarz, niestrudzony obrońca praw człowieka, orędownik pokoju.

Jego słowa są boleśnie aktualne dziś, gdy obserwujemy to, co nadal dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. W majestacie prawa bezdusznie traktuje się ludzi, którzy uciekają do lepszego świata, a tych którzy niosą im pomoc – napiętnuje się, ściga i karze.

14 grudnia 1994 r., w obliczu zbliżającej się trzeciej rocznicy oblężenia stolicy Bośni, przemawiał w Parlamencie Europejskim na sesji „1000 dni Sarajewa”. Mówił wtedy:

„Europa Zachodnia wzniosła nowy mur dzielący ludzi, sama zamknęła się w getcie dla bogatych. […] Niedorzecznością jest sądzić, że da się przez dłuższy czas utrzymać getto dla bogatych, że mury wokół bogatej Europy powstrzymają napór głodnych. Głód obala wszelkie mury. Głodni z Afryki przyjdą do bogatej Europy. Nie ochroni nas żadne prawo ograniczające migracje.”.

2023/09/30

Żegnamy Michała Głowińskiego

Z wielkim smutkiem żegnamy naszego Przyjaciela 

Michała Głowińskiego

członka założyciela Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

Zawsze głosił  ideały wolności i demokracji.

W swojej twórczości naukowej i eseistycznej demaskował  

mechanizmy języka nietolerancji, nienawiści i pogardy.

Wielokrotnie wspomagał nas swoją wiedzą i umiejętnościami.

Boleśnie odczujemy Jego brak.

 

Otwarta Rzeczpospolita

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

________________________________

Ostatnie pożegnanie Profesora Michała Głowińskiego odbędzie się 13 października 2023 r. na Cmentarzu Północnym w Warszawie. Uroczystości rozpoczną się w Domu Pogrzebowym (sala B) o godzinie 14.30. Po czym nastąpi odprowadzenie do grobu rodzinnego.

2023/09/25

Monitoring treści nienawistnych w TVP: 05.09 – 24.09.2023

Od 15 sierpnia 2023 roku prowadzimy, we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, monitoring treści nienawistnych w TVP pojawiających się w trakcie trwającej kampanii wyborczej.

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Za cel postawiliśmy sobie monitoring pięciu programów emitowanych na antenie Telewizji Publicznej i TVP Info (Wiadomości, Gość Wiadomości, Minęła 20, W tyle wizji oraz W kontrze) pod kątem treści nienawistnych wobec siedmiu wybranych grup mniejszościowych: Żydów, Ukraińców, Niemców, Rosjan, uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, muzułmanów oraz osób LGBT. W niniejszym raporcie prezentujemy rezultaty monitoringu prowadzonego od 5. września do 24. września 2023 roku.

2023/09/25

W „Śląskiej Opinii” o monitoringu treści nienawistnych

Gościnią podcastu „Śląska Opinia” była Dominika Bulska – doktorantka Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW, członki Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.

W rozmowie z red. Sebastianem Pypłaczem mówiła o tym, czym są treści nienawistne, w kogo uderzają i ile ich jest w telewizji publicznej.

Monitoring treści nienawistnych prowadzimy we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami UW.

Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Rozmowy można wysłuchać na stronie Śląskiej Opinii.

 

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Krzysztof Śmiszek z Lewicy stanął na czele parlamentarnego zespołu do spraw równouprawnienia społeczności LGBT+. "Roboty będzie wiele, bo ostatnie lata to głównie nienawiść, poniewieranie drugim człow...
Pierwszy raz w Polsce sąd prawomocnym wyrokiem skazał kierowcę tzw. homofobusa za zniesławienie osób LGBT+. Wcześniej sądy karały kierowców tych pojazdów tylko za zakłócanie porządku lub hałas. Sąd...
W zeszłym tygodniu sędziowie Sądu Najwyższego Federacji Rosyjskiej orzekli, że aktywiści LGBT powinni zostać uznani za ekstremistów. Ministerstwo sprawiedliwości zatwierdziło wniosek o uznanie tego, c...
Uzasadnienie decyzji o umorzeniu jest skandaliczne. To tekst jakby żywcem wyjęty z propagandy czasów stalinowskich. Prokurator IPN powtórzył jej kłamstwa i manipulacje. Instytut Pamięci Narodowej umo...
To przełom - mówią działacze LGBT. 12 grudnia Trybunał w Strasburgu orzeknie przeciwko Polsce w sprawie pięciu jednopłciowych par, które zaskarżyły brak regulacji prawnych ich związków. W analogicznyc...
W środę 29 listopada został wznowiony proces apelacyjny Władysława Frasyniuka, uznanego w pierwszej instancji za winnego znieważenia żołnierzy pełniących służbę na polsko-białoruskiej granicy. Sąd okr...
Trzy osoby odpowiadały za zniszczenie w czerwcu 2021 roku homofobusa. W środę zapadł prawomocny wyrok. Sąd uznał, że nie był to wybryk chuligański. W maju tego roku sąd rejonowy skazał trzy osoby:&nb...
Nowa rzeczniczka praw dziecka sprzeciwia się biciu dzieci i wszelkiej dyskryminacji. Chce słuchać głosu młodych i być dla nich tubą. - Ja przedstawię opinię osób młodych, a wy, politycy, będziecie pod...
Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości poszły na finansowanie homofobicznych dodatków do tygodnika "Do Rzeczy". Tworzyli je m.in. ludzie Ordo Iuris. Prorządowa prasa wspierana była przez ostatnie lata ...