Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2022/12/12

Tablica upamiętniająca Marię i Stanisława Ossowskich

10 grudnia 2022 roku na warszawskim Żoliborzu, na domu przy ul. Krasińskiego 16 – z inicjatywy grona Żoliborzan i Polskiego Towarzystwa Socjologicznego – została odsłonięta tablica pamięci Stanisława i Marii Osowskich, wybitnych socjologów, profesorów Uniwersytetu Warszawskiego, kiedyś mieszkańców tego domu.

Na tablicy wśród zasług M. i S. Ossowskich została wymieniona okupacyjna pomoc Żydom w ramach Żegoty; pomoc ta udokumentowane jest przez świadectwa Ocalałych. Wcześniej, w drugiej połowie lat 30. oboje Ossowscy byli wśród (nielicznych) intelektualistów protestujących przeciw separacji i dyskryminacji polskich studentów pochodzenia żydowskiego.

2022/12/11

Hanna Machińska laureatką Nagrody Obywatelskiej imienia Henryka Wujca

Hanna Machińska jeszcze kilka dni temu była zastępczynią Rzecznika Praw Obywatelskich. Została zwolniona, a w komunikacie Biura RPO tłumaczono, że stało się to w związku „z przygotowaniem urzędu do nowych wyzwań”. W sobotę dr Machińska została pierwszą laureatką Nagrody Obywatelskiej imienia Henryka Wujca „za wyjątkowe wsparcie dla osób działających na rzecz praw człowieka”. Wyróżnienie zostało wręczone finału 22. edycji Festiwalu Filmowego WATCH DOCS.

Nagroda Obywatelska im. Henryka Wujca została przyznana w tym roku po raz pierwszy, 10 grudnia, w Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka. Jest to uhonorowanie, jak piszą organizatorzy, „za wyjątkowe wsparcie dla osób działających na rzecz praw człowieka”. Wręczenie nagrody odbyło się podczas finału Festiwalu Filmowego WATCH DOCS poświęconemu prawom człowieka w filmie.. Patronem nagrody jest zmarły w 2020 roku opozycjonista z czasów PRL i działacz społeczny Henryk Wujec, a jej organizatorem – Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

List do uczestników i uczestniczek uroczystości skierowała Ludwika Wujec. Przytaczamy go w całości:

2022/12/10

Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka

Dzisiaj 10 grudnia – Międzynarodowy Dzień Praw Człowieka.
 
Z tej okazji przypominamy, że wszyscy rodzimy się wolni i równi pod względem swej godności i swych praw. A prawa człowieka nie podlegają dyskusji i negocjacjom.
 
Życzymy więc nam wszystkim prawdziwej równości, wolności i nieskrepowanego korzystania z przysługujących nam praw, pamiętając jednak, że „moja wolność kończy się tam, gdzie zaczyna się wolność drugiego człowieka”.
 
2022/12/08

List do RPO z prośbą o wyjaśnienie przyczyn odwołania dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich

W związku z wczorajszym odwołaniem dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich organizacje społeczne wyrażają zaniepokojenie tym faktem.

90 organizacji społecznych – Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Inicjatywa „Nasz Rzecznik”, ruchy uliczne, organizacje strażnicze – skierowało dzisiaj do Rzecznika Praw Obywatelskich prof. Marcina Wiącka list, w którym zwracają się do RPO z prośbą o wyjaśnienie przyczyn odwołania dr Hanny Machińskiej ze stanowiska Zastępczyni Rzecznika Praw Obywatelskich.

Wśród sygnatariuszy listu jest Otwarta Rzeczpospolita – Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii.

Treść listu

2022/12/01

Katarzyna Łaziuk laureatką konkursu Nagroda POLIN 2022

Laureatką konkursu Nagroda POLIN 2022 została Katarzyna Łaziuk, która działa na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego. Wyróżnienie odebrali Stowarzyszenie Sądecki Sztetl i Zespół Szkół w Krzepicach, a Nagrodę Specjalną otrzymała Fundacja Brama Cukermana.

Kapituła konkursu doceniła Katarzynę Łaziuk za organizację dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała, organizację międzynarodowych projektów i pielęgnowanie kontaktów z potomkami mińskich Żydów. Jej społeczne aktywności obejmują m.in. edukację młodzieży, dorosłych i nauczycieli, animację życia lokalnego i utrwalanie materialnego dziedzictwa żydowskiego. Zwyciężczyni konkursu otrzyma 25 000 złotych.

2022/11/22

Wieczór specjalny poświęcony liderowi inteligencji demokratycznej Janowi Józefowi Lipskiemu

24 listopada o godz. 18.00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – spotkanie poświęcone liderowi opozycji demokratycznej Janowi Józefowi Lipskiemu w związku z wydaniem wyboru jego tekstów.

Umysł niepodległy to niezwykła opowieść złożona z fragmentów wspomnień, dzienników, listów, publicystyki i przemówień – również wcześniej niepublikowanych. Autobiografia odczytana z tysięcy zapisanych stron pokazuje nieugiętą postawę błyskotliwego człowieka, który konsekwentnie przeciwstawiał się kłamstwom komunizmu, diagnozował polskie słabości i potrafił bezbłędnie nazywać polityczne, społeczne i kulturowe zjawiska.

Podczas specjalnego wieczoru wystąpią osoby znaczące w biografii Autora oraz Adam Biedrzycki w jego roli.

Wydawcą książki jest Ośrodek KARTA.

Więcej informacji na stronie Teatru Polskiego.

2022/11/22

Dzień Uwięzionego Pisarza – wezwanie do działania z Polskiego PEN Clubu

W związku z tegorocznym Dniem Uwięzionego Pisarza między 15 a 30 listopada 2022 r. społeczność PEN będzie wzywać do podjęcia pilnych działań międzynarodowych w celu uwolnienia i ochrony Tsitsi Dangarembgy, José Rubéna Zamory Marroquína, Narges Mohammadi i Servera Mustafayeva oraz wyrażenia solidarności i wsparcia dla nich i ich rodzin.

Centra PEN na całym świecie, ich członkowie i sympatycy będą wspierać uwięzionych i prześladowanych pisarzy podejmując różne działania: od listów do rządów, przez publikacje w mediach społecznościowych, po demonstracje, konferencje prasowe i dyskusje panelowe. Więcej informacji o Dniu Uwięzionego Pisarza mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Polskiego PEN Clubu oraz na stronie PEN International.

Szczególnie intensywnie Polski PEN CLub włącza się w działania na rzecz uwięzionego Servera Mustafayeva. Server Mustafayev jest Tatarem Krymskim, dziennikarzem obywatelskim, obrońcą praw człowieka, założycielem i koordynatorem społecznego ruchu na rzecz praw człowieka Solidarność Krymska na okupowanym przez Rosję Krymie. Więcej informacji o jego sytuacji można znaleźć tutaj.

Międzynarodowy PEN jest przekonany, że Server Mustafayev został uwięziony z powodu działań, jakie podejmował na rzecz praw człowieka i pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi. Dlatego wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia dziennikarza.

Zachęcamy do włączenia do akcji. Wśród działań, które może podjąć każdy z nas jest publikowanie informacji o Serverze Mustafayevie w mediach społecznościowych, kontakt z Ministrem Spraw Zagranicznych i dyplomatami w celu nagłośnienia sytuacji Mustafayeva.

Zachęcamy także do wysyłania listów solidarności do uwięzionego Mustafayeva. Wzór takiego listu znajduje się na stronie internetowej Polskiego PEN Clubu.

2022/11/19

Oświadczenie Magdaleny Czyż

Jako wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita oświadczam, że moja działalność publicystyczna i licentia poetica na łamach Gazety Wyborczej i innej polskiej prasy nie ma żadnego związku z działalnością Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, ani żadnej innej organizacji której jestem członkiem.

Magdalena Czyż

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Andrzej Zapałowski od lat prowadzi akcje wymierzone w Ukraińców. W marcu 2022 r. pochwalał zamieszki przeciw uchodźcom z Ukrainy i polowanie na nich. Następnie pozwał posła PO Marka Rząsę, który go za...
Lubelski Instytut Pamięci Narodowej postanowił zorganizować konkurs - w formie internetowego quizu - na temat Zagłady. Przekonuje, że we współczesnej edukacji taka forma jest na miejscu. Co innego mów...
Aktywność ks. Kneblewskiego od dawna budzi wątpliwości z punktu widzenia doktrynalnego, praktyki duszpasterskiej i zwykłego kapłańskiego posłuszeństwa wobec biskupa - mówi ks. dr Marcin Jiers, rzeczni...
W Lublinie zarejestrowano "Fundację Pod Wierzbami", której prezesem i jedynym członkiem zarządu jest Robert Bąkiewicz. - Nie znamy na razie jej działalności. Trudno powiedzieć cokolwiek o tej fundacji...
Prokuratura odmówiła wszczęcia sprawy z urzędu, a sąd w Szczecinie początkowo sprawę umorzył. Nieustępliwość Igora Podeszwika, społecznika i aktywisty, doprowadziła do wyroku skazującego. To on zło...
Wykład dr Hanny Machińskiej na Uniwersytecie Warszawskim okazał się ważnym kamieniem milowym w dokonującej się powoli zmianie w społecznej ocenie kwestii uchodźców. Główna teza wykładu głosiła, że wzn...
Telewizja Polska złożyła apelację od wyroku, który nakazał jej przeprosić Kampanię Przeciw Homofobii i wpłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia za emisję krytycznego wobec społeczności osób LGBT+ dokumentu...
Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej w Borzestowie na Kaszubach prześladowało Noaaha i Sarę ze względu na pochodzenie i kolor skóry. Teraz staną przed sądem rodzinnym za demoralizację. Pod koniec roku ...
Warszawska Rada Kobiet przygotowała podręcznik o "(Nie)równość płci w języku". Jego celem jest przyjrzenie się temu, dlaczego feminatywy są ważne w równościowym społeczeństwie. Poradnik przeznaczony j...