Hillel Neuer – Dyrektor Wykonawczy UN Watch [organizacja pozarządowa, której celem jest monitorowanie działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych] zeznawał 30 stycznia 2024 roku przed Komisją Spraw Zagranicznych, Podkomisją ds. Globalnych Praw Człowieka i Organizacji Międzynarodowych, Izbą Reprezentantów USA. Przesłuchanie dotyczyło zaangażowania pracowników UNRWA [Agencja Narodów Zjednoczonych dla Pomocy Uchodźcom Palestyńskim na Bliskim Wschodzie] w działalność terrorystyczną.

„Na podstawie publikowanych dziś raportów i w świetle tego co było wiadome w przeszłości wiemy, że w Gazie przynajmniej 12 pracowników UNRWA osobiście uczestniczyło w masakrze 7 października, w czasie której zamordowano 1200 Izraelczyków i popełniono akty gwałtu, tortur i okaleczeń. Sekretarz Stanu Blinken powiedział wczoraj – “Wspomniane raporty wywiadu są bardzo, ale to bardzo wiarygodne.” Wczoraj świat dowiedział się także, że 1200 pracowników UNRWA w Gazie należy do Hamasu lub islamskiego Dżihadu, czyli że są faktycznymi funkcjonariuszami w tych organizacjach politycznych i militarnych. Ostatecznie, szacuje się, że 6.000 pracowników UNRWA, co stanowi połowę zatrudnionych w Gazie, ma bliskich członków rodziny będących członkami tych organizacji terrorystycznych” – mówił Neuer.

Poniżej jego wystąpienie przed Kongresem USA i tłumaczenie na język polski.

Panie Przewodniczący, Członkowie (Ranking Members), Członkowie Komisji, dziękuję bardzo za zaproszenie mnie na dzisiejsze przesłuchanie. Od wielu lat Agencja UNRWA i jej promotorzy twierdzą, że wykonuje pracę służącą ratowaniu życia, a jej nauczyciele oferują palestyńskim uczniom wykształcenie promujące prawa człowieka, tolerancję, równość i brak dyskryminacji. Dzisiaj, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, i mam na myśli literalnie dzisiaj, w świetle sensacyjnych wiadomości z wczorajszego Wall Street Journal, Reuters i innych źródeł, już wiemy, że to było kłamstwo. Na podstawie publikowanych dziś raportów i w świetle tego co było wiadome w przeszłości wiemy, że w Gazie przynajmniej 12 pracowników UNRWA osobiście uczestniczyło w masakrze 7 października, w czasie której zamordowano 1200 Izraelczyków i popełniono akty gwałtu, tortur i okaleczeń. Sekretarz Stanu Blinken powiedział wczoraj – “Wspomniane raporty wywiadu są bardzo, ale to bardzo wiarygodne.” Wczoraj świat dowiedział się także, że 1200 pracowników UNRWA w Gazie należy do Hamasu lub islamskiego Dżihadu, czyli że są faktycznymi funkcjonariuszami w tych organizacjach politycznych i militarnych. Ostatecznie, szacuje się, że 6.000 pracowników UNRWA, co stanowi połowę zatrudnionych w Gazie, ma bliskich członków rodziny będących członkami tych organizacji terrorystycznych.

Główni darczyńcy UNRWA, Stany Zjednoczone Ameryki, Niemcy, Wielka Brytania, Kanada I wiele innych właśnie ogłosili, że zamrażają wypłacanie środków. Przyjechałem z Genewy, aby przedstawić Kongresowi nasze zarzuty przeciwko UNRWA. Przyjechałem, aby zwrócić się do Kongresu Stanów Zjednoczonych Ameryki, które są największym darczyńcą UNRWA i przekazują na rzecz tej agencji ponad 300 milionów dolarów rocznie, aby nie tylko zawieszał, lecz wypowiedział finansowanie i podjął się pokierowania procedurą rozwiązania organizacji podburzającej do nienawiści, zaangażowanej w działalność terrorystyczną i prowadzenie wiecznej wojny. Wszelkie tego dowody, które tutaj przedstawiam  skrócie, Członkowie Komisji znajdą na naszej stronie internetowej unwatch.org w zakładce Sprawa przeciwko UNRWA.

Obecnie, w piątek, Sekretarz Generalny Guterres ogłosił, cytuję – „jestem zszokowany informacją, że członkowie jego personelu UNRWA byli zamieszani w terroryzm.”

Szanowni Państwo, przyjechałem aby dać świadectwo i stwierdzić, że Sekretarz Generalny Guterres, szef agencji UNRWA – Philippe Lazzarini, ich poprzednicy, ich wysokiej rangi współpracownicy nie powinni być wstrząśnięci faktem, że pracownicy UNRWA są zamieszani w działania terrorystyczne, ponieważ przez ostatnie dziewięć lat, co jest doskonale znane Przewodniczącemu Smithowi, zajmuje się on tą sprawą i zaprosił mnie tu w celu złożenia zeznań. UN Watch ujawnia, publikuje i przedstawia ONZ, agencji UNRWA, dowody na generalne i systematyczne podżeganie do działań terrorystycznych Dżihadu, pochwały nazistowskiego przywódcy Adolfa Hitlera, wezwań do mordowania Żydów, przez zatrudnianych przez agencję UNRWA nauczycieli, dyrektorów szkół i innych pracowników. Sporządzane przez nas raporty mają od 10 do 200 stron. Przykładowo w listopadzie wysłaliśmy raport o 20 nauczycielach, którzy świętowali masakrę 7 października. W marcu, wspólnie z IMPACT, zidentyfikowaliśmy 133 nauczycieli i personelu UNRWA, którzy promowali nienawiść i przemoc w mediach społecznościowych. W czerwcu 2002 roku wydaliśmy raport zatytułowany „Nauczyciele nienawiści z agencji UNRWA”. W raporcie uwzględniliśmy następujący wpis na Facebooku Elhama Mansour, nauczyciela UNRWA, cytuję: Na Allaha, każdy kto może zabić i zaszlachtować jakiegokolwiek syjonistycznego i izraelskiego kryminalistę, a tego nie robi, nie zasługuje na życie. Należy ich zabijać i ścigać wszędzie. Są największymi wrogami. Izrael zasługuje wyłącznie na śmierć” To jest oświadczenie nauczyciela UNRWA na Facebooku. Wysłaliśmy je do ONZ. Nie zrobili nic. Wysyłaliśmy do ONZ raporty w 2021, 2019, 2017 i 2015 roku, wiele raportów. Nigdy nikt nie skontaktował się z nami, choćby z pytaniami. Wszystkie nasze pisemne prośby spotkań w celu omówienia problemu spotykały się z odmową. Władze ONZ nie mogą twierdzić, że nie wiedzieli. Pan Guterres wiedział, szef UNRWA wiedział, Organizacja Narodów Zjednoczonych wiedziała. Po prostu podjęli decyzję o braku działania. Sytuacja jest jednak znacznie gorsza. Od początku odpowiedzią na nasze raporty było atakowanie nas za pracę, której sami nie wykonywali. Weźmy pod uwagę pana Christophera Gunness, w przeszłości długoletniego rzecznika prasowego UNRWA, który obecnie powrócił jako niby-rzecznik i udziela wywiadów dla Al Jazeera. Na platformie Twitter oświadczył w odpowiedzi na nasze raporty, cytuję: Apeluję do dziennikarzy. Proszę, nie przekształcajcie bezzasadnych oskarżeń ze strony UNWATCH o antysemityzmie UNWRA w przekaz, że „ktoś powiedział”, podczas gdy nie ma o czym mówić, cytuję: UNWATCH ośmiesza się ponownie. Wiarygodność żadna. Czy ktokolwiek jeszcze im uwierzy? Cytuję: ciekawe (autor wypowiedzi jest ciekawy) jakie są  powiązania polityczne i finansowe UNWATCH od początku ich istnienia powstania? Czy ktokolwiek coś o nich wie? To była odpowiedź, oczernić posłańca, a wykryciem skąd się biorą akty podżegania do działań terrorystycznych nie są zainteresowani.

W czerwcu 2022 roku, gdy pod presją Stanów Zjednoczonych,  byli zmuszeni do zawieszenia 6 z 10 swoich pracowników Zastępca Komisarza Generalnego UNRWA, Leni Stenseth, która jest obecnie Dyrektorem Generalnym Norweskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, poinformowała państwa darczyńców i umieściła wiadomość na swojej stronie internetowej, że, cytuję prawdziwym zamiarem UNWATCH (mojej organizacji) jest, cytuję, niszczenie a nie budowanie oraz wywoływanie konfliktu, a nie budowanie trwałego pokoju.

Obecnie Stany Zjednoczone i inni darczyńcy zażądali od UNRWA przeprowadzenia dochodzenia i pociągnięcia winnych do odpowiedzialności. Mogę Państwu powiedzieć, że ostatnia dekada aktywności UNRWA pokazała, że jest organizacją pozbawiona dobrej woli, bez umiejętności i nieprzydatna dla celu, który ją powołał.

Dzisiaj chcę przedstawić Państwu nasz nowy raport, zatytułowany „Terrogram UNRWA”, który przekazałem każdemu z Państwa i który znajduje się na naszej stronie internetowej unwatch.org. W tym raporcie dokumentujemy czat grupowy na Telegramie w którym uczestniczy grupa składająca się z ponad 3000 nauczycieli UNRWA w Gazie. To czat pełen wiadomości, zdjęć i wideo przedstawiających wiwatujących i świętujących masakrę z 7 października. O poranku 7 października widzimy na nich, na przykład, administratorkę tej grupy na Telegramie, Safę Mohammed al-Najjar,  zatrudnioną przez UNRWA jako nauczycielka informatyki w Gazie. Świętowała masakrę, umieszczała wideo, wychwala mudżahedinów Hamasu i wszystkich wojowników, gdy masakrowali, okaleczali i gwałcili Izraelczyków. Nauczyciel angielskiego UNRWA Abdallah Majez, udostępnił wiadomość od Hamasu, skutecznie nakłaniając Gazańczyków do pozostawania na miejscu i zignorowania izraelskich apeli, by ewakuowali się dla własnego bezpieczeństwa, tym samym czyniąc z mieszkańców Gazy żywe tarcze. Nauczyciel szkoły podstawowej UNRWA, Abdul Karim Mejer popierał napaść terrorystów z Hamasu, cytuję – Niech Allah zapewni im stabilność i celność. Gdy członek grupy zastanawiał się, w czasie trwania masakry, na czym wychowali się ci bohaterowie, terroryści, Mejer odpowiedział, Wyssali Dżihad z mlekiem matki. A kilka dni później ten sam nauczyciel UNRWA zwrócił się do Hamasu o przeprowadzenie egzekucji izraelskich zakładników.

Kiedy Stefana Dujarrica, rzecznika ONZ, poproszono o wyjaśnienia, odpowiedział 11 stycznia, cytuję: Mam na myśli UNWATCH, oni mają swoje za uszami. Sądzę, że to mówi samo za siebie. Próbował nas zdyskredytować.

Konkludując, mamy do czynienia z masowym podżeganiem do terroryzmu. Szanowni Państwo, prominentne osoby mówiły „czarna owca”, „to tylko kilka czarnych owiec”. Mówimy o liczbie około 1200 osób należących do organizacji, 3000 w tej grupie, 6000 których członkowie rodzin należą do organizacji. To nie jest problem czarnych owiec, to jest zepsucie do szpiku kości. 

Mówiliśmy o podżeganiu. Rozmawialiśmy o aktach faktycznej przemocy. W końcu należy dotrzeć do sedna problemu i na tym zakończę, sedna problemu UNRWA. Głównym celem agencji jest prowadzenie wiecznej wojny od 1948 roku. Przekazanie Palestyńczykom wiadomości, że wojna z 1948 roku nie skończyła się. Nie należy używać cementu na budowę domów, szkół, szpitali tutaj w Gazie. Cement należy używać do budowania setek mil tuneli terrorystycznych w celu tworzenia przejść tunelami do Izraela, w celu inwazji na Izrael, powrotu do tego co jest ich domem. To jest przesłanie UNRWA. Nie powinniśmy być zdziwieni wydarzeniami z 7 października, ponieważ to jest przekaz jaki Palestyńczycy od ponad 70 lat słyszeli w szkołach UNRWA.

UNRWA jest porażką. Musimy przyjąć to co powiedział szwajcarski Minister Spraw Zagranicznych, Ignacio Cassi. A jest to kraj, który historycznie wspierał i który wspiera ONZ. Powiedział, że cytuję: UNRWA stała się częścią problemu. Dostarcza amunicji niezbędnej dla trwania konfliktu. Wspierając UNRWA podtrzymujemy konflikt. To jest przewrotna logika.

Przyjechałem tutaj aby powiedzieć, że, jeżeli Stanom Zjednoczonym i innym rządom zapewniającym finansowanie dla UNRWA, naprawdę zależy na pomocy Palestyńczykom i Izraelczykom, należy przerwać tę przewrotną logikę. Zwracamy się do Kongresu o pokierowanie procesem rozwiązywania tej agencji. 

Dziękuję Państwu.