Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2023/10/19

Manifest zwykłego, szarego Człowieka – przypominamy w 6. rocznicę samospalenia Piotra Szczęsnego

Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze. (Marek Edelman)

Piotr Szczęsny, który 19 października 2017 roku dokonał aktu samospalenia na placu Defilad w Warszawie, rozstrzygnął ten dylemat zgodnie z własnym głębokim przekonaniem. Przypominamy Jego manifest i apelujemy, by wszyscy, którzy się zgadzają z jego treścią, udostępniali go dalej. Chociaż tyle możemy zrobić, żeby ten tragiczny protest nie został daremny.

2023/10/18

Oświadczenie organizacji społecznych po wyborach parlamentarnych 2023

17 października Państwowa Komisja Wyborcza ogłosiła wyniki wyborów parlamentarnych.

Zjednoczona Prawica z wynikiem 35% głosów nie uzyskała wystarczającego poparcia do dalszego sprawowania władzy. Większy mandat zaufania uzyskały trzy ugrupowania pozostające do tej pory w opozycji: KO, Trzecia Droga i Nowa Lewica, na które zagłosowało 54% wyborczyń i wyborców.

W wyborach udział wzięło 74% osób uprawnionych do głosowania, w tym niemal 70% ludzi młodych. Tak wysoka frekwencja nie tylko ustanowiła rekord w historii demokratycznej Polski, ale włączyła nas do czołówki 5 krajów europejskich o najwyższej frekwencji wyborczej. To wielki sukces społeczeństwa obywatelskiego i poważne zobowiązanie dla tych, którzy obejmą teraz władzę.

Zakończył się okres wielkiej mobilizacji społeczeństwa obywatelskiego wokół najważniejszego aktu demokracji parlamentarnej, jakim są wybory powszechne. Polki i Polacy potwierdzili swoje przywiązanie do demokracji, wolności i swobód obywatelskich, prawa do decydowania kto i jak w ich imieniu będzie rządził. Świadczy o tym nie tylko rekordowa frekwencja, ale i bezprecedensowe zaangażowanie dziesiątek organizacji społecznych i wielu tysięcy ludzi w  działania na rzecz równych, powszechnych i uczciwych wyborów, prowadzone w okresie przedwyborczym i w samym dniu wyborów.

Monitorowanie prawa i procesu wyborczego, sposobu organizacji wyborów, prowadzenia i  finansowania kampanii przez komitety wyborcze, obserwacja oddawania i liczenia głosów, akcje edukacyjne i informacyjne, społeczne kampanie zachęcające do udziału w głosowaniu – wszystkie te działania są dowodem obywatelskiej dojrzałości i odpowiedzialności. Są też wyrazem skuteczności solidarnej współpracy organizacji społecznych.

2023/10/17

Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem – publikacja Fundacji Pomocy Ofiarom Przestępstw

Fundacja Pomocy Ofiarom Przestępstw oddaje w ręce czytelników bezpłatną publikację – IV wydanie książki “Uprawnienia pokrzywdzonego przestępstwem“. Opracowanie prof. Cezarego Kuleszy stanowi kontynuację książki pod tym samym tytułem, napisanej przez prof. Ewę Bieńkowską i dr Lidię Mazowiecką.

Poradnik przedstawia uprawnienia pokrzywdzonego zarówno z perspektywy świadka, jak i strony procesowej. Uwzględnia nowelizacje Kodeksu postępowania karnego wprowadzone do 2023 r. ustawami: o ochronie i pomocy dla pokrzywdzonego i świadka, nowelizacją Kodeksu karnego, tzw. antyprzemocową, a także o wsparciu i resocjalizacji nieletnich.

2023/10/12

Apel organizacji społecznych o udział w wyborach parlamentarnych

W najbliższą niedzielę odbędą się wybory parlamentarne. O ich wyniku zdecydujemy my, obywatelki i obywatele, którzy skorzystają z prawa do głosu.

Jako organizacje społeczeństwa obywatelskiego wskazywaliśmy wielokrotnie, że poprzedzające wybory działania rządu nie były prowadzone w duchu fair-play. Koalicja rządząca wykorzystywała wpływy w instytucjach administracji centralnej, mediach publicznych i spółkach Skarbu Państwa do wzmocnienia swojej pozycji w walce o reelekcję. Wyrażaliśmy również istotne wątpliwości co do wprowadzonych w tym roku zmian przepisów Kodeksu Wyborczego, które w naszej ocenie, mogą zakłócić proces wyłaniania posłów i senatorów. Wskazywaliśmy na negatywne konsekwencje decyzji rządu o połączeniu wyborów i referendum dla równości procesu wyborczego.

2023/10/11

Monitoring treści nienawistnych w TVP: 25.09 – 10.10.2023

Od 15 sierpnia 2023 roku prowadzimy, we współpracy z Centrum Badań nad Uprzedzeniami Uniwersytetu Warszawskiego, monitoring treści nienawistnych w TVP pojawiających się w trakcie trwającej kampanii wyborczej.

Za cel postawiliśmy sobie monitoring pięciu programów emitowanych na antenie Telewizji Publicznej i TVP Info (Wiadomości, Gość Wiadomości, Minęła 20, W tyle wizji oraz W kontrze) pod kątem treści nienawistnych wobec siedmiu wybranych grup mniejszościowych: Żydów, Ukraińców, Niemców, Rosjan, uchodźców z Bliskiego Wschodu i Afryki, muzułmanów oraz osób LGBT.

W niniejszym raporcie prezentujemy rezultaty monitoringu TVP i TVP Info prowadzonego od 25 września do 10 października 2023 roku.

Ponadto, niniejsza publikacja zawiera także wyniki prowadzonego przez Żydowskie Stowarzyszenie Czulent monitoringu treści antysemickich publikowanych w internecie. Jego celem była odpowiedź na takie pytania, jak to, czy treści o charakterze antysemickim są obecne w internetowej debacie politycznej, czy ich ilość w serwisie X (dawniej Twitter) wzrasta wraz z nadejściem kampanii wyborczej oraz to, jakie uprzedzenia mobilizują grupy wyborców i użytkowników internetu. Tu przedstawiamy cząstkowe dane za okres 15.06.2023-09.10.2023 roku. Z danymi oraz metodologią badania mogą się Państwo zapoznać pod adresem: www.monitoringwyborczy.zglosantysemityzm.pl

Działania Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita w zakresie monitoringu treści nienawistnych w trakcie kampanii wyborczej wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca.

Badanie Żydowskiego Stowarzyszenia Czulent powstało w ramach projektu „Online antisemitism in Poland: establishment of a legal aid helpdesk, reporting and advocacy activities.” finansowanego ze środków Fundacji Pamięć, Odpowiedzialność i Przyszłość (EVZ).

2023/10/09

Kolejny akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu

6 listopada 2022 roku w trakcie transmitowanej za pośrednictwem serwisu YouTube.pl mszy świętej Michał Woźnicki publicznie nawoływał do nienawiści wobec Żydów i propagował faszystowski ustrój państwa. Mówił o nich jako o „rozsadnikach nienawiści”, sugerował jakoby Holokaust był wyłączną konsekwencją działań Żydów, a także wskazywał, że Żydzi jako narodowość są perfidni i obłudni.

Jak wynika z Nagrania, Michał Woźnicki podczas transmitowanej mszy świętej zawarł szereg twierdzeń odnoszących się do Żydów:

„Pius XII nie miał odwagi Żydom powiedzieć, że to co  cierpicie w czasie II wojny jest to zapłata, konsekwencja zabicia Jezusa Chrystusa. A trzeba to było Żydom mówić i dzisiaj im to trzeba mówić, że  jak Wam [Żydom – przyp. wł.] nie wystarczyła II wojna światowa i Hitler to się szykujcie na następnego, samego wyprodukujecie, swoimi pieniędzmi  i swoją perfidią. Diabeł usłucha waszych próśb, a Pan Bóg dopuści, skoro  dopuścił już takie rzeczy. Ewidentnie Holokaust jest zapłatą dla Żydów  za zabicie Mesjasza”.

Żydowska obłuda, która ma moc się siać

„Jeśli się Żydzi nie nawrócicie… Hitler wam zgotował jedną rzeczywistość, przyjdzie drugi który wam zgotuje jeszcze większą. Samą ją wyhodujecie za swoje pieniądze. Diabeł wam w tym dopomoże.”

28 listopada 2022 roku złożyliśmy w tej sprawie zawiadomienie do Prokuratury Okręgowej w Poznaniu, która sprawę przekazała do Prokuratury Okręgowej Poznań-Stare Miasto. 21 grudnia 2022 roku zostało wszczęte dochodzenie w sprawie możliwości popełnienia przestępstwa z art. 256 § 1 kk w zb. z art. 257 kk w zw. z art. 11 § 2 kk, tj. publiczne propagowanie faszyzmu i nawoływanie do nienawiści.

25 września 2023 roku do Sądu Rejonowego Poznań-Stare Miasto przesłano akt oskarżenia przeciwko Michałowi Woźnickiemu.

_______________________________________________________________________________
Podejmowane przez nas interwencje prawne są częścią projektu Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie, realizowanego z dotacji programu Aktywni Obywatele Fundusz Krajowy finansowanego przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię w ramach Funduszy EOG. 

2023/10/05

Nie daj sobie wcisnąć referendum. Zagłosuj w wyborach.

Wyrażamy sprzeciw wobec referendum, które ma być przeprowadzone razem z wyborami parlamentarnymi 15 października.

Nasz sprzeciw wynika z poważnych obaw co do uczciwości, legalności i konsekwencji referendum przeprowadzonego w takich warunkach i okolicznościach.

Nie daj sobie wcisnąć referendum. Zagłosuj w wyborach.

Spot w ramach wspólnej kampanii referendalnej realizowanej z Amnesty International Polska, Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Instytutem Spraw Publicznych, Komitetem Obrony Demokracji i Fundacją Forum Obywatelskiego Rozwoju.

2023/10/03

Ogłaszamy XXIX edycję Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita ogłasza
XXIX edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

Przedmiotem konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej z obszaru humanistyki i nauk społecznych dotyczącą zjawisk mających miejsce od XIX w. do współczesności, których tematyka jest bliska zainteresowaniom badawczym i aktywności społecznej Patrona konkursu; są to zwłaszcza takie dziedziny, jak:

– historia i teoria literatury;
– wiedza o współczesnej kulturze;
– Varsaviana;
– historia najnowsza;
– społeczeństwo i polityka, dyskryminacja i tolerancja, stereotypy – aspekty kulturowe, psychologiczne,
językowe.

Prawo zgłaszania prac na konkurs mają ich promotorzy lub recenzenci oraz autorzy, jeśli uzyskają akceptację promotora lub recenzenta. Do konkursu mogą być zgłoszone prace, obronione w roku 2023, które otrzymały ocenę co najmniej dobrą.

Zgłoszenie pracy na konkurs powinno zawierać:

– jeden egzemplarz wydrukowanej dwustronnie w formacie A4 pracy magisterskiej, napisanej dowolną czcionką, o wielkości nie mniejszej niż 10 pkt, w miękkiej oprawie (np. zbindowanej lub na spirali);
– jeden egzemplarz wydrukowanego streszczenia pracy (maksymalnie 1800 znaków ze spacją, tj. jedna strona maszynopisu znormalizowanego), określającego cel pracy, jej główne założenia oraz ogólne wnioski;
– jeden egzemplarz pracy magisterskiej oraz streszczenia w wersji elektronicznej;
– krótką opinię promotora lub recenzenta o zgłaszanej pracy magisterskiej;
– dane autora pracy umożliwiające kontakt z nim;
– kompletnie wypełniony formularz zgłoszeniowy;
– zaświadczenie wydane przez władze uczelni zawierające informację o terminie obrony pracy, jej temat oraz nazwę i adres uczelni wydającej zaświadczenie;
– wszystkie wyżej wymienione dokumenty zapisane na płycie CD.

Prace prosimy nadsyłać do dnia 15 lutego 2024 roku na adres: Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, ul. Krakowskie Przedmieście 16/18, 00-325 Warszawa.

Szczegółowe informacje o konkursie znajdą Państwo w zakładce konkursowej.

Formularz zgłoszeniowy
Regulamin Konkursu
Wzór zaświadczenia
Lista laureatów i laureatek XXVIII edycji

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Nowa rzeczniczka praw dziecka sprzeciwia się biciu dzieci i wszelkiej dyskryminacji. Chce słuchać głosu młodych i być dla nich tubą. - Ja przedstawię opinię osób młodych, a wy, politycy, będziecie pod...
Pieniądze z Funduszu Sprawiedliwości poszły na finansowanie homofobicznych dodatków do tygodnika "Do Rzeczy". Tworzyli je m.in. ludzie Ordo Iuris. Prorządowa prasa wspierana była przez ostatnie lata ...
Sąd Okręgowy w Białymstoku, przyznał dziś zadośćuczynienie Weronice, jednej z wolontariuszek naszego Punktu Interwencji Kryzysowej przy polsko-białoruskiej granicy. Weronika została zatrzymana 25 marc...
Kilkadziesiąt tysięcy ludzi przemaszerowało w niedzielę po południu przez centrum Londynu w demonstracji przeciwko antysemityzmowi. To pierwsza taka manifestacja od czasu ataku palestyńskiej organizac...
Bojkot izraelskich produktów i "żydowskich" firm zatacza w Turcji coraz szersze kręgi. Zaczęło się od oddolnych inicjatyw, skończyło na wycofaniu ich np. z pokładów Turkish Airlines. Do tego dochodzą ...
Żydzi to wrogowie Polski i należy ich wysiedlić - to nauka, jaka płynie z lektur ks. Stanisława Trzeciaka. Książkę tego czołowego antysemity można było dostać na Targach Wydawców Katolickich na KUL. ...
Przez stalowe żerdzie płotu na granicy polsko-białoruskiej przełożyli jedzenie, wodę i ubrania. Dla migrantów znajdujących się w potrzasku po białoruskiej stronie. Straż Graniczna chciała ukarać za to...
Bombę domowej roboty miała podłożyć w Warszawie mieszkanka okolic Strzelina na Dolnym Śląsku. W jej domu znaleziono m.in. zdjęcia flagi Osamy Bin Ladena i lidera Hamasu szejka Ahmeda Jasina. Kobieta ...
Dwie wrocławskie prokuratorki naraziły się, stawiając zarzuty mowy nienawiści byłemu księdzu, antysemicie Jackowi Międlarowi. Jednej wytoczono sprawę karną i dyscyplinarną, druga została właśnie bezor...