Otwarta brama polski english

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

Żegnamy prof. Władysława Bartoszewskiego

2015/04/24

CDYVbiNW0AAgdMm

Z głębokim smutkiem żegnamy

zmarłego 24 kwietnia 2015 roku

Profesora Władysława Bartoszewskiego

Prof. Bartoszewski
był jednym z członków założycieli naszego Stowarzyszenia,
zasiadał przez wiele lat w jego Radzie Programowej,
służył nam zawsze swoją wiedzą, pomocą i radą.

Był wybitnym historykiem, więźniem Auschwitz, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego, uczestnikiem Powstania Warszawskiego. W demokratycznej Polsce dwukrotnie zajmował stanowisko ministra spraw zagranicznych RP, był także senatorem. Napisał około 50 książek i ponad tysiąc innych publikacji dotyczących przede wszystkim Powstania Warszawskiego, stosunków polsko-żydowskich i polsko-niemieckich. Był pełnomocnikiem premiera ds. dialogu międzynarodowego, od ośmiu lat odpowiadał za dialog polsko-niemiecki. Prof. Bartoszewski był odznaczony Orderem Orła Białego, a także Honorowym Obywatelem Izraela.

Otwarta Rzeczpospolita
Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Koalicja występuje do Minister Edukacji Narodowej w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej

2015/04/23

logo_keaTowarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej (TEA) oraz Koalicja na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej –  55 organizacji pozarządowych (w tym Otwarta Rzeczpospolita) i partnerów społecznych działających na rzecz edukacji i równości – 22.04.2015 r. po raz kolejny wystosowała pismo w sprawie edukacji antydyskryminacyjnej do Minister Edukacji Narodowej Joanny Kluzik-Rostkowskiej.

O upamiętnienie ludobójstwa Ormian

2015/04/20

armenian-genocide-24-04-1915Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita podpisało apel organizacji EGAM (European Grassroots Antiracist Movement), która od kilku lat wzywa do upamiętniania ludobójstwa Ormian w Turcji w 1915 roku.

Apel OR do sędziów, kuratorów rodzinnych i prokuratorów

2015/04/20

W odpowiedzi na zgłoszenia incydentów świadczących o braku podstawowej wrażliwości międzykulturowej wśród sędziów rodzinnych, kuratorów ds. rodzinnych i prokuratorów – osób mających bezpośredni kontakt z muzułmanami mieszkającymi w Polsce – Otwarta Rzeczpospolita wystosowała apel w tej sprawie. Fakt, że w relacjach z osobami wyznającymi islam, sędziowie rodzinni, kuratorzy ds. rodzinnych i prokuratorzy wykazują postawę w dużej mierze dyskryminującą, wręcz islamofobiczną uważamy za głęboko niepokojący.

„Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944-1950) – w rocznicę powstania”. Sesja naukowa.

2015/04/17

homepage_text_Plakat_w_321 i 22 kwietnia w Żydowskim Instytucie Historyczny​m na ul. Tłomackie 3/5, odbędzie się sesja naukowa poświęcona Centralnemu Komitetowi Żydów w Polsce. Sesja skoncentrowana będzie na sprawach tych spośród ocalałych, którzy przynajmniej przez jakiś czas po wojnie zdecydowali się pozostać w Polsce. Głównym organizatorem sesji, a także autorką jednego z wystąpień pt. „Czego chciano nauczyć dzieci i młodzież żydowską po wojnie?” jest członkini Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej, dr Helena Datner, która jest pomysłodawczynią, główną wykonawczynią i kuratorką wystawy towarzyszącej sesji. Polecamy również uwadze wykład pt. „Następstwa zagłady Żydów: Polska 1944–2010. In memoriam Prof. Feliks Tych (1929-2015)”, który wygłosi prof. Monika Adamczyk-Garbowska członkini Rady Programowej OR oraz wykład „Żydowska samoobrona. Komisje Specjalne przy CKŻP„, który wygłosi członkini Otwartej Rzeczpospolitej, dr Alina Cała. Poniżej szczegółowe informacje dotyczące sesji pt. „Po Zagładzie. Centralny Komitet Żydów w Polsce (1944–1950) – w rocznicę powstania”.

72. rocznica wybuchu powstania w warszawskim getcie

2015/04/17

Marek Edelman19 kwietnia 1943 roku wybuchło powstanie w warszawskim getcie. 72 lata po bohaterskim zrywie żydowskich mieszkańców stolicy, pamięć o nich nadal jest żywa. Muzeum Historii Żydów Polskich organizuje po raz kolejny akcję „Żonkile”, której celem jest przypomnienie o jednym z dwóch powstań Warszawy. Tego dnia na ulice wyjdą wolontariusze z żółtymi kwiatami. 19 kwietnia każdego roku Marek Edelman – ostatni dowódca powstania otrzymywał  bukiet żółtych kwiatów. Każdego roku szedł pod Pomnik Bohaterów Getta w towarzystwie przyjaciół, z dala od oficjalnych obchodów. Dziś, kiedy Go już nie ma, pójście pod Pomnik jest naszym obowiązkiem i symbolem pamięci.

Łączymy siły! Spotkanie z prezesem Fundacji Świat bez Wandalizmów

2015/04/15

fund_swiat_bez_wandalizmow_logo Dziś spotkaliśmy się z dyrektorem kreatywnym i prezesem Fundacji Świat bez Wandalizmów, panem Rościsławem Szwedowem. W ramach działań promocyjnych i „linkowania” bliskich nam inicjatyw, Otwarta Rzeczpospolita zapoczątkowała współpracę z Fundacją – będziemy włączać się w działania edukacyjne, wspierać działania Fundacji (opis działalności zamieściliśmy w dziale „dobre praktyki” na naszym portalu), informować m.in. o tym, czym jest mowa nienawiści, jak jej przeciwdziałać. Twórcy Fundacji i jej liczni „ambasadorowie” (m.in. prof. Zbigniew Mikołejko, dr Jacek Wasilewski, znani raperzy, aktorki, sportowcy, dziennikarze) są przekonani, że wandalizmy w przestrzeni publicznej nie powodują wyłącznie strat materialnych, ale długofalowo oddziałują na wrażliwość każdego z nas. Obojętność wobec wandalizmów wpływa destrukcyjnie na całe społeczeństwo.

Po spotkaniu „Razem Przeciw Nienawiści”

2015/04/13

W ten weekend w ramach projektu „Razem Przeciw Nienawiści” prowadzonego przez Fundację Klamra spotkaliśmy się w Lublinie z przedstawicielami dziesięciu organizacji pozarządowych działających w obszarze przeciwdziałania i zwalczania mowy nienawiści i przestępstw z nienawiści.

Wymiana doświadczeń i dobrych praktyk w Lublinie

2015/04/10

11-12 kwietnia w Lublinie odbędzie się drugie spotkanie 10 organizacji w długofalowy sposób podejmujących tematykę zwalczania mowy nienawiści. To już drugie spotkanie w ramach projektu „Razem przeciw nienawiści”, realizowanego przez naszego partnera Fundację Klamra. Tematem przewodnim spotkania będzie rola mediów społecznościowych w działaniach przeciw mowie nienawiści.

Ośrodek monitorowania zachowań rasistowskich i ksenofobicznych

2015/04/09

Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych w Białymstoku zajmuje się monitoringiem miejsc i zdarzeń, m.in. imprez sportowych (np. meczów piłkarskich), imprez masowych, marszów i zgromadzeń, szkół i innych miejsc publicznych oraz internetu, a także zgłaszaniem na policję bądź do prokuratury przypadków zachowań rasistowskich i ksenofobicznych. Nawiązaliśmy kontakt z Ośrodkiem w sprawie niektórych incydentów zgłaszanych zarówno na portal www.zglosnienawisc.otwarta.pl, jak i na portal projektu „zmaluj to„. Razem możemy więcej!

Pogromcy Bazgrołów

2015/04/08

Do współpracującymi z OR organizacjami dołączyli niedawno Pogromcy Bazgrołów.  Ta nieformalna koalicja ludzi dobrej woli pokrywa „milczeniem farby” mowę nienawiści: bohomazy, swastyki, rasistowskie i antysemickie napisy na elewacjach krakowskich kamienic. Grupę stworzyli sąsiedzi, artyści, urzędnicy i pracownicy instytucji miejskich, współpracujący z wolontariuszami, harcerzami, spółdzielniami mieszkaniowymi, zarządcami nieruchomości, szkołami.

Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans do RPO ws. ustawy równościowej

2015/04/08

7 kwietnia został przesłany na ręce RPO Apel Koalicji na Rzecz Równych Szans, nieformalnej platformy skupiającej ponad sześćdziesiąt organizacji pozarządowych działających na rzecz praw człowieka i przeciwdziałania dyskryminacji – w tym także Otwartej Rzeczpospolitej. Wg. Koalicji, ustawa równościowa, różnicując poziom ochrony przed dyskryminacją w zależności od przesłanki (cechy objętej ochroną) jest sprzeczna z konstytucyjną zasadą niedyskryminacji i zasadą równości w prawie. Pełen tekst Apelu na stronie koordynatora Koalicji – Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego.

Otwarta Rzeczpospolita odpowiada na zarzuty

2015/04/03

W dniach 1–2 kwietnia na adres poczty elektronicznej Otwartej Rzeczpospolitej, na nasze konto na Facebooku i na prowadzony przez Stowarzyszenie portal, na którym można zgłaszać przypadki mowy nienawiści i dyskryminacji, nadesłano wyjątkowo wiele atakujących naszą działalność wypowiedzi. W większej części korespondencji monotonnie powtarzały się – często powielane na zasadzie „Kopiuj–Wklej” – te same oskarżenia i zarzuty.

Życzenia Wielkanocne

2015/04/03


Wiosennego nastroju, spotkań w gronie najbliższych
oraz zdrowych i spokojnych Świąt Wielkanocnych
życzy Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita

Monitoring – współpraca OR z Biurem Rzecznika Praw Obywatelskich

2015/03/31

Sieciowanie działań wpisanych w ramy projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” jest niezwykle istotne. Zgłoszenia, które otrzymujemy listownie, telefonicznie bądź za pomocą formularzy nadesłanych na portal www.zglosnienawisc.otwarta.org, zgłaszamy do prokuratury i przysyłamy także do wiadomości Biura Rzecznika Praw Obywatelskich.

Kamienie Pamięci – nawiązanie współpracy z grupą 9th November

2015/03/31

W marcu 2015 r. Otwarta Rzeczpospolita została zaproszona do udziału w projekcie realizowanym przez niemiecką grupę 9th November, związanym z upamiętnieniem ofiar nazizmu w różnych częściach Europy. Już od 2008 roku grupa wolontariuszy z Lipska, głównie młodzieży, z inicjatywy pani Margarete Gallhoff angażuje się w sprzątanie, czyszczenie i czuwanie nad tzw. Stolpersteine – Kamieniami Pamięci.

Spontaniczna zbiórka ubrań dla kobiet z noclegowni EMAUS

2015/03/30

Nic nie zapowiadało tego, co wydarzy się w biurze Otwartej Rzeczpospolitej już chwilę po spontanicznym ogłoszeniu „akcji wiosennej”. Wszystko zaczęło się od dwóch kołder i paru ubrań, które jedna z pracowniczek OR miała do oddania. Nawiązała kontakt z noclegownią dla kobiet EMAUS na ul. Stawki. EMAUS to tylko jedna z wielu placówek prowadzonych przez Fundację Domy Wspólnoty Chleb Życia.

Ruszamy z drugim etapem realizacji projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji”!

2015/03/26

W ramach projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” przygotowujemy publikację: przewodnik przeznaczony dla organów ścigania. Będzie on dotyczył różnych form nawoływania do nienawiści i dyskryminacji oraz proponował metody zwalczania takich zjawisk.

Spotkanie z przedstawicielami Amnesty International

2015/03/25

Dziś (25.03) gościli u nas w biurze Marco Perolini, ekspert ds. dyskryminacji w Amnesty International oraz Weronika Rokicka, koordynatorka kampanii Amnesty International Polska. Przybliżyłyśmy ideę naszego projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” i tryb działania portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org. Wizyty przedstawicieli Amnesty International w polskich organizacjach zajmujących się zwalczaniem przestępstw motywowanych nienawiścią, wiążą się z przygotowywanym przez specjalistów raportem dotyczącym dyskryminacji mniejszości w Polsce.

Sesja Humanistyczna „Stare/nowe. Oblicza zmiany”

2015/03/23

XII Studencko-doktorancka Sesja Humanistyczna „Stare/nowe. Oblicza zmiany” odbędzie się w dniach 26-28 III 2015r. na Uniwersytecie Warszawskim w Instytucie Historycznym i w Collegium Iuridicum IV w Instytucie Filologii Klasycznej. Podczas konferencji zaprezentowanych zostanie siedemdziesiąt referatów młodych naukowców, reprezentujących różne dziedziny nauk humanistycznych, w tym: historycy, historycy sztuki, języko- i kulturoznawcy, antropolodzy etc. Tegoroczna sesja będzie poświęcona zagadnieniom związanym z szeroko rozumianymi zmianami i wywoływanym przez nie reakcjom. Otwarta Rzeczpospolita patronuje temu wydarzeniu.
zaproszenie   program

Monitoring

Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zapraszają na VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów - edycję specjalną dedykowaną męczennikom getta i Żydom warszawskim.  Sp...
W 101. rocznicę urodzin Jana Karskiego Muzeum POLIN i Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego zapraszają na projekcję spektaklu Teatru Telewizji i dyskusję zatytułowaną "Zło rodzi się, gdy dobrzy ludzie po...
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza uczniów i nauczycieli do przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej, której motywem przewodnim ma być polsko - żydowska historia lokalna. Dodatkowo, uc...
„Od wyzwolenia do pojednania” to temat szóstej ogólnopolskiej konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, która odbywać się będzie w Oświęcimiu w dniach 28-30 maja 2015 ...
Wojciech Karpieszuk pisze w Gazecie Wyborczej o niechęci rządzących i dyrektorów szkół wobec zwrócenia uwagi na problem homofobii: "W 2013 roku KPH przygotowała raport w tej sprawie. Jego autorzy prze...
"Tym razem - informują organizatorzy - będziemy rozmawiać o zmianach w polityce ukraińskiej, jakie miały miejsce po wydarzeniach na Majdanie. Dołączą do nas deputowani z trzech partii politycznych, kt...
Serdecznie polecamy wysłuchanie audycji o prowadzonej przez Roberta Bladycza, Roma, świetlicy w Kamiennej Górze, w której uczą się zarówno romskie, jak i polskie dzieci. fot. Piotr Sławiński / Radio ...
Polecamy refleksję prof. Michaela Fleischera na temat niepokojących haseł pojawiających się w przestrzeni publicznej miasta. "Spojrzawszy wnikliwiej, zauważam herb Wrocławia. I teraz robi się niedobrz...
Dokument o odkrywaniu żydowskiej tożsamości przez 4 młode Polki - będziemy mogli obejrzeć w czerwcu na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i w lipcu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warsza...
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem wybitni dziennikarze sportowi, parlamentarzyści oraz zasłużeni sportowcy spotkali się w Sejmie na ceremonii wręczenia nagród w konkursie ‘Stop rasiz...
Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na mowę nienawiści i ma świadomość, że może aktywnie wpłynąć na przestrzeń, w której żyje. Świadczy o tym m.in. coraz więcej społecznych akcji zamalowywania hejtów w ...
EGAM zawiadamia, że w dniu 16 marca w Paryżu odbędzie się spotkanie europejskich ministrów edukacji, którzy zajmą się kwestią promocji obywatelstwa, wartości wolności, tolerancji i nie dyskryminowania...
W dniu 5 marca 2015 r. Prokuratura Generalna zorganizowała dla prokuratorów w formie wideokonferencji szkolenie pt. "Prowadzenie postępowań karnych o przestępstwa motywowane nienawiścią". Odbiorcami ...
Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowiły Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. W tym rok...
Instytut Spraw Publicznych zaprasza serdecznie na debatę poświęconą sytuacji migrantek w Polsce połączoną z polską premierą przełamującego stereotypy belgijskiego filmu dokumentalnego pt. "This is my ...
Pomimo pism Fundacji Klamra i Otwartej Rzeczpospolitej wysyłanych jeszcze w piątek do prokuratury, policji i innych organów sprawiedliwości, w sobotę w Głuszycy pod Wałbrzychem bez problemów odbył się...
Interesuje Cię pomaganie innym, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działanie na rzecz osób LGBT? A dodatkowo szukasz inspiracji i możliwości spędzenia w sposób atrakcyjny czasu wolnego? Jeśli tak, to...
"Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie poparła ustawy zezwalającej na ratyfikację konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Największymi zastrzeżeniami do jej treści b...
Roman Z. został skazany na sześć miesięcy ograniczenia wolności przez 30 godzin prac społecznych co miesiąc. Za szerzenie faszyzmu i nienawiści na tle rasowym w swej książce "Jak pokochałem Adolfa Hit...
Na stronie Radia Białystok podano informację o przebiegu spraw dotyczących szerzenia nienawiści na terenie Białegostoku. Ze 148 zawiadomień "aż 134 nie doczekały się aktu oskarżenia i kończyło się odm...
Inicjatywa CEO skierowana do młodzieży to "niepowtarzalna okazja by sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości innych kultur oraz dokonania refleksji na temat tak ważnych zagadnień jak tolerancja, dy...
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą Uniwersytetu Jagiellońskiego. Stacjonarne studia II stopnia kierunek europeistyka specjalność: Wiedza o Holokauście i Totalitaryzmach Wydział Studiów Międzynar...
20-latka i 42-letni mężczyzna dostali 5 miesięcy ograniczenia wolności i obowiązek 30 godzin prac społecznych miesięcznie. 10.11.2013 roku na zakończenie "Marszu Niepodległej Polski" zorganizowanego p...
17.02.2015 Sąd Apelacyjny w Białymstoku uniewinnił 25-letniego mężczyznę od zarzutu rasistowskiej napaści. "Ten prawomocny wyrok jest też porażką sądownictwa - pisze Gazeta Wyborcza - bo wcześniej dwa...
Cieszymy się, że Prokurator Generalny przychylił się do naszej prośby i przyjrzał sposobowi, w jaki prokuratury rozpatrywały nasze zgłoszenia o koncertach neonazistowskich. W prowadzeniu obu spraw - d...
Ksiądz proboszcz Roman Kneblewski z Bydgoszczy z ambony i w internecie wygłasza radykalne, ksenofobiczne treści. "Tacy księża jak Wojciech Lemański czy Adam Boniecki mają nałożony przez przełożonych z...
Mądry, wyważony wywiad z Anną Grodzką możemy przeczytać w weekendowej Gazecie. Między innymi o dziennikarstwie bez klasy i niedawnej kompromitującej publikacji tygodnika "W sieci".
Na to pytanie prof. Jacek Hołówka,  komentując sprawę ksenofobicznych wypowiedzi prof. Pazia, odpowiada: "Wolność słowa dotyczy treści, a nie formy. Język nienawiści nie zmierza do debaty, tylko do wz...
Prokuratura Rejonowa Warszawa Śródmieście umorzyła nasze zawiadomienie o sprzedaży antysemickich gazet w kiosku na terenie Biblioteki Uniwersyteckiej BUW wobec braku znamion czynu zabronionego. o inc...
"Witamy w Polsce - kraju, który nie ratyfikował konwencji ws. przemocy domowej" - przypomina rysunek krakowianki z podbitym okiem. Dziś ta grafika-komentarz Marty Frej straciła na aktualności. Nasz se...