Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2021/06/17

Protest przeciw zmianom w prawie oświatowym

„Projektowane zmiany to zamach na autonomię szkoły, dyrektora i nauczycieli i podważenie obowiązujących od lat 90. demokratycznych zasad funkcjonowania placówek oświatowych” — piszą w stanowisku z 17 czerwca organizacje społeczne. Pod protestem podpisało się również Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

To sprzeciw wobec pomysłów min. Czarnka – rozszerzenia uprawnień kuratorom oświaty, nad którym pracuje Rada Ministrów. Zmiany w prawie oświatowym pozwolą im m.in. powoływać i odwoływać dyrektora szkoły, odbierać uprawnienia do działania placówce niepublicznej, czy nie wpuścić niewygodnej organizacji społecznej.

„Obserwując publiczne działania ministerstwa, obawiamy się, że w efekcie planowanych zmian funkcjonować będą nieformalne listy organizacji »polecanych« i »niepożądanych«. Tymczasem szkoła, jako instytucja realizująca publiczne zadania, ma konstytucyjny obowiązek zapewnić równość i poszanowanie przekonań wszystkich obywateli, nie tylko tych, którzy podzielają poglądy obecnego kierownictwa resortu. Ma też obowiązek respektować prawo rodziców do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami”.

Całość oświadczenia

2021/06/17

Rocznica śmierci Jacka Kuronia

17 czerwca 2004 roku zmarł Jacek Kuroń – działacz opozycji w okresie PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, minister w pierwszych niekomunistycznych rządach, wielki społecznik, wspaniały człowiek.

2021/06/10

Oświadczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w sprawie represji w Białorusi

Jako przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce protestujemy przeciwko narastającej fali prześladowań prowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec wymuszenia lądowania samolotu pasażerskiego na lotnisku w Mińsku i aresztowania znajdujących się na jego pokładzie Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi. Czyn ten, stanowiący pogwałcenie zasad Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, jest bezprecedensowym aktem państwowego terroru.

Od sierpnia 2020 roku, na fali represji po wyborach prezydenckich w Białorusi, uznanych przez społeczność międzynarodową za sfałszowane, aresztowano ponad trzydzieści pięć tysięcy osób uczestniczących w demokratycznych protestach lub z nimi sympatyzujących. Represje dotknęły działaczy i działaczki organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, związków zawodowych. Zdarzały się też zatrzymania i pobicia osób postronnych, przypadkowych przechodniów.

2021/06/09

Podziękowania dla Recenzentek i Recenzentów XXVI edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

W okolicy 24 czerwca 2021 roku poznamy laureatów i laureatki XXVI edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Już teraz pragniemy podziękować recenzentkom i recenzentom, którzy podjęli się przeczytania 24 nadesłanych prac i wyłonienia spośród nich tych najlepszych. Byli to: Katarzyna Bilewska, Grażyna Borkowska, Dariusz Doliński, Grzegorz Dziemidowicz, Konstanty Gebert, Lucyna Gebert, Aleksandra Gliszczyńska – Grabias, Katarzyna Górak – Sosnowska, Agnieszka Grudzińska, Halina Grzymała – Moszczyńska, Maryla Hopfinger, Jacek Kochanowski, Jerzy Kochanowski, Rafał Koschany, Alina Kreisberg, Marcin Kula, Katarzyna Liszka, Małgorzata Łukasiewicz, Hanna Machińska, Łukasz Maciejewski, Mirosława Marody, Andrzej Mencwel, Elżbieta Mikos – Skuza, Piotr Mitzner, Łukasz Musiał, Maria Ofierska, Anna Parzonko, Krzysztof Podemski, Andrzej Polus, Lucjan Puchalski, Magdalena Rembowska – Płuciennik, Mateusz Rodak, Irena Rysińska, Marcin Szydzisz, Barbara Weigl, Roman Wieruszewski, Aleksander Wirpsza, Mirosław Wyrzykowski, Tomasz Żukowski.

Państwa praca i zaangażowanie są nieocenionym wkładem w trwanie naszego Konkursu. Serdecznie dziękujemy!

2021/06/08

Lista prac zakwalifikowanych do II etapu XXVI edycji konkursu im. J. J. Lipskiego

Poniżej prezentujemy listę nazwisk oraz tytuły prac magisterskich, które zostały zakwalifikowane do II etapu XXVI edycji konkursu im. J.J.Lipskiego. Laureatów i laureatki ogłosimy w kolejnym tygodniu!

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Lista prac zakwalifikowanych do II etapu – XXVI edycja

2021/06/08

Czytelnia POLIN online: Joanna Michlic „Piętno Zagłady”

Książką-bohaterką kolejnego spotkania w ramach Czytelni POLIN będzie publikacja Joanny Michlic zatytułowana „Piętno Zagłady”. Obok autorki, w dyskusji udział wezmą prof. Dariusz Stola i Bogdan Białek. Spotkanie poprowadzi Paula Sawicka. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa ŻIH.

– 23 czerwca (środa), 19:30

– transmisja na stronie Muzeum POLIN na Facebooku

– dyskusja w języku polskim

Publikacja składa się z esejów dr Joanny Michlic po raz pierwszy opublikowanych w języku polskim. Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw, nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

2021/06/08

Inauguracja sceny letniej w Muzuem Warszawskiej Pragi

19.06.2021 roku o godz. 20.00 w przestrzeni Muzeum Warszawskiej Pragi (dziedziniec) odbędzie koncert BESTER QUARTET, jedynej grupy z Polski nagrywającej dla legendarnej wytwórni Johna Zorna TZADIK w Nowym Jorku.
To najwyższa półka jeśli chodzi o współczesną interpretację muzyki żydowskiej. Grupa koncertowała w bardzo wielu krajach na świecie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji , Izraelu, Szwecji, Brazylii.


Koncert inauguruje Scenę Letnią, a zarazem tegoroczny cykl Tygiel Dźwięków, przygotowany przez Andrzeja Rukowicza. W ramach wspomnianego cyklu 5 sierpnia śpiewać będzie Ola Bilińska (laureatka m.in. nagrody im. Sendlerowej, fonogramu roku) z Michałem Fetlerem i Łukaszem Owczynnikowem, a 4 września Paweł Szamburski z Hubertem Zemlerem.

Zaproszenie

2021/05/24

Udziel wsparcia młodym absolwentom!

Za miesiąc rozstrzygniemy XXVI edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Ten coroczny konkurs, w którym wyróżniani są młodzi ludzie, podejmujący w swoich pracach problemy humanistyki i wykazujący wrażliwość na kwestie społeczne, jest formą uczczenia pamięci Patrona konkursu – Jana Józefa Lipskiego.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zasilenie funduszu nagród konkursu. Darowizny można wpłacać na nasze konto bankowe nr 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298 w opisie podając, że jest to darowizna na Konkurs im. J. J. Lipskiego.

Państwa wpłaty to podstawa funduszu nagród. To dzięki nim możemy co roku nagradzać autorów i autorki najlepszych prac.

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Od ponad trzech lat toczy się sprawa manifestacji narodowców. Prokuratura umorzyła postępowanie. Teraz Sąd Najwyższy, podzielając zdanie sędziego z Katowic, zdecydował, że subsydiarny akt oskarżenia w...
20 tys. zł na rzecz Polskiej Akcji Humanitarnej i przeprosiny na okładce. Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w sprawie skandalicznego fotomontażu z Irakijczykami i Afga...
To samorząd jest tamą przeciwko nienawiści i wszelkim przejawom nietolerancji - mówił Marcin Gołaszewski, przewodniczący Rady Miejskiej w Łodzi, podczas posiedzenia kongresu władz lokalnych Rady Europ...
Duże wzmożenie ambasad przed Paradą Równości w Warszawie. Najwyższy rangą amerykański dyplomata w Polsce kilkukrotnie w ostatnich dniach stanowczo krytykował homofobię. - Obecność dyplomatów na Paradz...
Sąd Rejonowy w Kielcach umorzył postępowanie przeciwko dwóm braciom, którzy zawiesili na drzewie baner z wizerunkiem Artura Gierady, szefa Platformy Obywatelskiej w Świętokrzyskiem. Strony zawarły bow...
24-letni student-neonazista, Andrew Dymock, który szukał w internecie jak "zabić wszystkich Żydów" i wyciął swastykę w pośladkach swojej dziewczyny, został uznany za winnego 12 przestępstw związanych ...
Zapisy, które pojawiły się w projekcie zmian oświatowych, już budzą kontrowersje. Chodzi głównie o kolosalne zwiększenie uprawnień kuratora oświaty, który - de facto - reprezentuje rząd w danym region...
Chłopak został brutalnie pobity na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, bo napastnik stwierdził, że "wygląda pedalsko". Karetką odwieziono go do szpitala. Teraz policja wraz z prokuraturą zdecydowała o pu...
Sąd Rejonowy w Białymstoku uniewinnił Rafała Betlejewskiego, który w zeszłym roku umieścił na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Tykocinie (województwo podlaskie) napis "Tęsknię za Tobą, Żydzie". O uk...