Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2021/06/10

Oświadczenie organizacji społeczeństwa obywatelskiego w Polsce w sprawie represji w Białorusi

Jako przedstawiciele i przedstawicielki społeczeństwa obywatelskiego w Polsce protestujemy przeciwko narastającej fali prześladowań prowadzonych przez reżim Aleksandra Łukaszenki wobec społeczeństwa obywatelskiego Białorusi. Wyrażamy głęboki sprzeciw wobec wymuszenia lądowania samolotu pasażerskiego na lotnisku w Mińsku i aresztowania znajdujących się na jego pokładzie Romana Protasiewicza i Sofii Sapiegi. Czyn ten, stanowiący pogwałcenie zasad Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego, jest bezprecedensowym aktem państwowego terroru.

Od sierpnia 2020 roku, na fali represji po wyborach prezydenckich w Białorusi, uznanych przez społeczność międzynarodową za sfałszowane, aresztowano ponad trzydzieści pięć tysięcy osób uczestniczących w demokratycznych protestach lub z nimi sympatyzujących. Represje dotknęły działaczy i działaczki organizacji pozarządowych, niezależnych mediów, związków zawodowych. Zdarzały się też zatrzymania i pobicia osób postronnych, przypadkowych przechodniów.

2021/06/09

Podziękowania dla Recenzentek i Recenzentów XXVI edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

W okolicy 24 czerwca 2021 roku poznamy laureatów i laureatki XXVI edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Już teraz pragniemy podziękować recenzentkom i recenzentom, którzy podjęli się przeczytania 24 nadesłanych prac i wyłonienia spośród nich tych najlepszych. Byli to: Katarzyna Bilewska, Grażyna Borkowska, Dariusz Doliński, Grzegorz Dziemidowicz, Konstanty Gebert, Lucyna Gebert, Aleksandra Gliszczyńska – Grabias, Katarzyna Górak – Sosnowska, Agnieszka Grudzińska, Halina Grzymała – Moszczyńska, Maryla Hopfinger, Jacek Kochanowski, Jerzy Kochanowski, Rafał Koschany, Alina Kreisberg, Marcin Kula, Katarzyna Liszka, Małgorzata Łukasiewicz, Hanna Machińska, Łukasz Maciejewski, Mirosława Marody, Andrzej Mencwel, Elżbieta Mikos – Skuza, Piotr Mitzner, Łukasz Musiał, Maria Ofierska, Anna Parzonko, Krzysztof Podemski, Andrzej Polus, Lucjan Puchalski, Magdalena Rembowska – Płuciennik, Mateusz Rodak, Irena Rysińska, Marcin Szydzisz, Barbara Weigl, Roman Wieruszewski, Aleksander Wirpsza, Mirosław Wyrzykowski, Tomasz Żukowski.

Państwa praca i zaangażowanie są nieocenionym wkładem w trwanie naszego Konkursu. Serdecznie dziękujemy!

2021/06/08

Lista prac zakwalifikowanych do II etapu XXVI edycji konkursu im. J. J. Lipskiego

Poniżej prezentujemy listę nazwisk oraz tytuły prac magisterskich, które zostały zakwalifikowane do II etapu XXVI edycji konkursu im. J.J.Lipskiego. Laureatów i laureatki ogłosimy w kolejnym tygodniu!

Wszystkim serdecznie gratulujemy!

Lista prac zakwalifikowanych do II etapu – XXVI edycja

2021/06/08

Czytelnia POLIN online: Joanna Michlic „Piętno Zagłady”

Książką-bohaterką kolejnego spotkania w ramach Czytelni POLIN będzie publikacja Joanny Michlic zatytułowana „Piętno Zagłady”. Obok autorki, w dyskusji udział wezmą prof. Dariusz Stola i Bogdan Białek. Spotkanie poprowadzi Paula Sawicka. Książka ukazała się nakładem Wydawnictwa ŻIH.

– 23 czerwca (środa), 19:30

– transmisja na stronie Muzeum POLIN na Facebooku

– dyskusja w języku polskim

Publikacja składa się z esejów dr Joanny Michlic po raz pierwszy opublikowanych w języku polskim. Teksty te dotyczą doświadczenia Holokaustu żydowskich dzieci i nastolatków z Polski. Przybliżają polskiemu czytelnikowi nowe metody analizy i interpretacji świadectw młodych ocaleńców. Ukazują ważność tych świadectw, nie tylko w rekonstrukcji historycznej wojennych i powojennych losów oraz tożsamości dzieci i ich pamięci o Zagładzie, ale także w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi po 1939 roku, przemocą antysemicką i skomplikowaną historią Polaków ratujących Żydów.

2021/06/08

Inauguracja sceny letniej w Muzuem Warszawskiej Pragi

19.06.2021 roku o godz. 20.00 w przestrzeni Muzeum Warszawskiej Pragi (dziedziniec) odbędzie koncert BESTER QUARTET, jedynej grupy z Polski nagrywającej dla legendarnej wytwórni Johna Zorna TZADIK w Nowym Jorku.
To najwyższa półka jeśli chodzi o współczesną interpretację muzyki żydowskiej. Grupa koncertowała w bardzo wielu krajach na świecie m.in. w USA, Wielkiej Brytanii, Szwajcarii, Francji , Izraelu, Szwecji, Brazylii.


Koncert inauguruje Scenę Letnią, a zarazem tegoroczny cykl Tygiel Dźwięków, przygotowany przez Andrzeja Rukowicza. W ramach wspomnianego cyklu 5 sierpnia śpiewać będzie Ola Bilińska (laureatka m.in. nagrody im. Sendlerowej, fonogramu roku) z Michałem Fetlerem i Łukaszem Owczynnikowem, a 4 września Paweł Szamburski z Hubertem Zemlerem.

Zaproszenie

2021/05/24

Udziel wsparcia młodym absolwentom!

Za miesiąc rozstrzygniemy XXVI edycję Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Ten coroczny konkurs, w którym wyróżniani są młodzi ludzie, podejmujący w swoich pracach problemy humanistyki i wykazujący wrażliwość na kwestie społeczne, jest formą uczczenia pamięci Patrona konkursu – Jana Józefa Lipskiego.

Zwracamy się do Państwa z gorącą prośbą o zasilenie funduszu nagród konkursu. Darowizny można wpłacać na nasze konto bankowe nr 14 1020 1055 0000 9102 0146 3298 w opisie podając, że jest to darowizna na Konkurs im. J. J. Lipskiego.

Państwa wpłaty to podstawa funduszu nagród. To dzięki nim możemy co roku nagradzać autorów i autorki najlepszych prac.

2021/05/20

Humaniści apelują: Polityku, zaufaj naukowcom!

Stwórzmy wspólnotę ludzi wolnych

„Skoro zawodzi opozycja polityczna, czas pomyśleć o forum opozycyjnego myślenia jako przestrzeni otwartej dla wszystkich. Wyjdźmy z zaklętych kręgów, z wysokości wieży z kości słoniowej. Zacznijmy od rozmowy” – apeluje  pięcioro przedstawicieli nauk humanistycznych w artykule zatytułowanym przez redakcję Humaniści apelują: polityku zaufaj naukowcom!, opublikowanym w „Gazecie Wyborczej”  z 19 maja 2021 r.  Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita gorąco popiera stanowisko wyrażone w tym tekście.  Podpisujemy się pod wszystkimi sformułowanymi tam tezami oraz konkluzjami artykułu, w którego zakończeniu czytamy: „Jeśli nie chcemy tkwić w bezradności poddanych, trzeba zaangażowania i stworzenia wspólnoty ludzi wolnych. Humaniści, ludzie mediów, pióra, nauki i kultury, producenci dóbr symbolicznych są również obywatelami; mają więc obywatelskie powinności. Wolność, prawda i odpowiedzialność to triada, która wyznacza drogę. Wymaga zaangażowania. Odwaga myślenia musi prowadzić do odwagi działania. Zachęcamy polityków, by obdarzyli naukowców zaufaniem”.    

Poparcie dla Apelu można wyrazić za pośrednictwem strony naszademokracja.pl

2021/05/20

Walne Zebranie 2021

15 maja 2021 roku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze Członkiń i Członków Otwartej Rzeczpospolitej.

W wyniku głosowania do Zarządu zostali wybrani: Magdalena Czyż, Marek Gumkowski, Jan Herczyński, Katarzyna Kuczyńska – Koschany, Piotr Jakub Piotrowski, Krzysztof Podemski, Irena Wóycicka oraz Damian Wutke. Na zebraniu w dniu 18 maja 2021 roku, Zarząd ukonstytuował się następująco:

Prezes – Marek Gumkowski

Wiceprezeski – Magdalena Czyż, Irena Wóycicka

Skarbnik – Jan Herczyński

Sekretarz – Damian Wutke

Członkowie – Katarzyna Kuczyńska – Koschany, Piotr Jakub Piotrowski, Krzysztof Podemski


Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani dotychczasowi członkowie – Antoni Sułek, Natalia Woroszylska oraz Ludwika Wujec.

Do Rady Programowej wybrano Dariusza Stolę.

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

24-letni student-neonazista, Andrew Dymock, który szukał w internecie jak "zabić wszystkich Żydów" i wyciął swastykę w pośladkach swojej dziewczyny, został uznany za winnego 12 przestępstw związanych ...
Zapisy, które pojawiły się w projekcie zmian oświatowych, już budzą kontrowersje. Chodzi głównie o kolosalne zwiększenie uprawnień kuratora oświaty, który - de facto - reprezentuje rząd w danym region...
Chłopak został brutalnie pobity na Wyspie Słodowej we Wrocławiu, bo napastnik stwierdził, że "wygląda pedalsko". Karetką odwieziono go do szpitala. Teraz policja wraz z prokuraturą zdecydowała o pu...
Sąd Rejonowy w Białymstoku uniewinnił Rafała Betlejewskiego, który w zeszłym roku umieścił na ogrodzeniu cmentarza żydowskiego w Tykocinie (województwo podlaskie) napis "Tęsknię za Tobą, Żydzie". O uk...
Stowarzyszenie Grupa Stonewall otworzyło mieszkanie interwencyjne, aby pomóc osobom LGBT+, które są ofiarami przemocy lub zostały bezdomne. Pomysł wykpił Roman Wawrzyniak. Ten sam, który - jak wyliczy...
Co zobaczyła w weekend rodzina będąca na spacerze w popularnym łódzkim parku? Namalowany na mostku napis "zakaz pedałowania" z jednoznaczną grafiką. - Same jesteśmy tęczową rodziną i takie homofobiczn...
Młody mężczyzna pluje na kobietę z flagą LGBT. Jego ojciec, policjant po służbie, zsiada z roweru i popycha, znaną z antyrządowych protestów Babcię Kasię. Zaskakujący finał homofobicznego ataku na Kra...
Członkowie Stowarzyszenia Historyczno Eksploracyjnego Sądecczyzny dokonali kolejnego niezwykłego odkrycia. W jednej ze ścian sądeckiego więzienie odnaleźli fragment żydowskiej macewy. Została ona wyko...
Podczas pandemii nastąpiło nasilenie antysemickich treści na portalach społecznościowych. Zaobserwowano siedmiokrotny wzrost liczby antysemickich postów na kontach w języku francuskim oraz ponad trzyn...