Otwarta brama polski english

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

Mowa nienawiści. Przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych.

2016/10/28

11Oddajemy w Państwa ręce najnowszą publikację Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita –  „Mowa nienawiści. Przewodnik dla działaczy organizacji pozarządowych.” , który  powstał dzięki wsparciu udzielonemu przez Fundację im. Stefana Batorego w ramach programu Demokracja w Działaniu.

Jest on swoistym kompendium wiedzy na temat tego, czym jest mowa nienawiści. Zawiera też porady i sugestie dotyczące postępowania w sytuacjach, gdy my sami i nasi najbliżsi, nasze organizacje i ich współpracownicy, stają się ofiarami nienawistnych ataków.

Żegnamy prof. Jerzego Szackiego

2016/10/26

Z głębokim smutkiem żegnamy zmarłego 25 października 2016 roku

Profesora Jerzego Szackiego

wybitnego socjologa, współtwórcę warszawskiej szkoły historyków idei,

jednego z założycieli naszego Stowarzyszenia,

członka jury Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego.

Wyrazy współczucia składamy Pani Profesor Barbarze Szackiej i rodzinie

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

Atak na obchody 80. rocznicy utworzenia Brygad Międzynarodowych

2016/10/25

Publikujemy oświadczenie Inicjatywy Łapy precz od ul. Dąbrowszczaków oraz Warszawskiego Chóru Rewolucyjnego „Warszawianka” w sprawie ataku na obchody 80. rocznicy utworzenia Brygad Międzynarodowych.

„Wczoraj wieczorem (22 października 2016), podczas zorganizowanych przez nas obchodów 80. rocznicy powstania Brygad Międzynarodowych i polskiego Batalionu im. Jarosława Dąbrowskiego, doszło do nacjonalistycznego ataku. Po projekcji filmu opowiadającego o losach Brygad Międzynarodowych i upamiętnianiu ich ochotników na całym świecie, do lokalu w którym przebywało kilkadziesiąt osób został wrzucony granat dymny z napisem “han pasado” (z hiszp. “przeszliśmy”, fraza wypowiedziana przez gen. Franco po upadku republiki, będąca odpowiedzią na antyfaszystowskie “no pasaran”). (…) Atak ten nie był zwykłym chuligańskim wybrykiem, lecz aktem o charakterze politycznym i odpowiedzialność za niego ponoszą te wszystkie instytucje i osoby, które próbują siłą narzucać innym ludziom swoją wizję świata, historii i pamięci, często manipulując przeszłością i nie dopuszczając do siebie głosów sprzeciwu, nie wchodząc z nimi w dyskusję, nie próbując wypracować czegoś co mogłoby faktycznie być ‘wspólne’ i łączyć” – piszą autorzy oświadczenia.

XI Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego

2016/10/25

Kolejna, XI już,  Publiczna Debata Otwartej Rzeczpospolitej i Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana zbliża się wielkimi krokami. 9 listopada, o godz. 18:00, w gościnnych progach Teatru Polskiego zastanowimy się „Dobry nauczyciel to kto? … czyli o roli, powinnościach i odpowiedzialności nauczyciela”.  Spotkanie poprowadzi Jacek Strzemieczny, a do dyskusji wprowadzą Krystyna Starczewska, Izabela Muszyńska oraz Łukasz Ługowski. Debacie patronuje dwoje wybitnych nauczycieli – Anna Radziwiłł oraz Mirosław Sawicki.

Organizacje z całego świata apelują do Prezydenta i Premier

2016/10/20

Ponad 90 organizacji pozarządowych z całego świata, w tym Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, podpisało się pod apelem do polskiego Prezydenta i Prezes Rady Ministrów, wzywając ich do wdrożenia zaleceń dotyczących ochrony praworządności przedstawionych przez Komisję Europejską na początku lipca tego roku. Organizacje podkreślają, że wdrożenie tych rekomendacji „to pierwsze kroki w kierunku przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności”.

W styczniu 2016 r. Komisja Europejska rozpoczęła procedurę kontroli praworządności w odpowiedzi na  sytuację w Polsce. Ta bezprecedensowa decyzja została podjęta w reakcji na zmiany legislacyjne dotyczące funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego i mediów publicznych. Pierwszy etap procedury, który trwał od stycznia do lipca 2016 r., który stanowił dialog pomiędzy Komisją i polskim rządem, nie przyniósł żadnych rezultatów. W rezultacie 27 lipca 2016 r. Komisja Europejska przyjęła zalecenie dotyczące praworządności w Polsce. W opinii organizacji wypełnienie zaleceń będzie pierwszymi krokami do przywrócenia w Polsce pełnej ochrony zasady praworządności.

Treść listu

Paula Sawicka na Dniu Solidarności z Uchodźcami

2016/10/17

W sobotę, 15 października, po raz kolejny obchodziliśmy Dzień Solidarności z Uchodźcami. Na stołecznym placu Defilad odbyła się demonstracja „Warszawa przeciwko rasizmowi”, w trakcie której ze sceny przemawiała m. in. Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

Sawicka zwróciła uwagę, że coraz częściej niż z mową nienawiści mamy do czynienia z czynami nienawiści. Przypomniała o tym, że każdy obywatel ma obowiązek zgłaszać nienawistne incydenty do organów ścigania, a te są zobligowane do ścigania sprawców z urzędu. Przytoczyła również słowa Marka Edelmana o tym, że każdy kto odwraca głowę, gdy drugiemu człowiekowi dzieję się krzywda, jest współodpowiedzialny za zło.

Wystąpienie Pauli Sawickiej, zarejestrowane przez p. Przemysława Wiszniewskiego, można obejrzeć na Facebooku.

Wołanie z Werchraty

2016/10/17

z20844686qW weekend do Werchraty pojechała grupa osób dobrej woli nie zgadzających się szerzące barbarzyństwo wyrażające się w niszczeniu grobów i pomników. Ostatnio ofiarą tego procederu padają głównie pomniki  społeczności ukraińskiej. „Dlatego patrząc dziś na zniszczone groby w Werchracie i Monasterzu wołamy: opamiętajmy się! Obojętność, podobnie jak mowa nienawiści, pełne agresji napisy na domach, niszczenie nagrobków, atakowanie ludzi idących w procesji, modlących się na grobach przodków niszczą nasz wspólny dom. Zatruwają myśli naszych dzieci. Prowadzą do pożaru, w którym nie będzie wygranych” – piszą sygnatariusz apelu.

Apel można podpisać na stronie www.ukraina25.pl

Żegnamy Andrzeja Wajdę

2016/10/11

Z głębokim smutkiem żegnamy
zmarłego 9 października 2016 roku

Andrzeja Wajdę

wieloletniego członka Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita,
który w swojej twórczości filmowej i teatralnej
głosił ideę wolnego i demokratycznego społeczeństwa.

Pani Krystynie Zachwatowicz składamy serdeczne wyrazy współczucia

Zarząd i Rada Programowa Otwartej Rzeczpospolitej
Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

 

Dzień Solidarności z Uchodźcami

2016/10/11

14520368_1857539214481086_1796197029608468508_n„Średnio co siedem i pół godziny w Polsce dochodzi do przestępstwa na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym. Każdego dnia na ulicach naszych miast ktoś zostaje znieważony lub pobity. W ostatnich miesiącach zaatakowane zostało między innymi małżeństwo z Indii, mongolski komik, dziewczyna z Algierii, czarnoskóra warszawianka, akordeonista z romskiego teatru muzycznego, studenci z Portugalii i Turcji, syryjski barman, chilijski pianista, czarnoskóry Brytyjczyk. W Przemyślu czarnoskóry chłopiec bawiący się z innymi dziećmi został wulgarnie zwyzywany i wyrzucony z placu zabaw przez dorosłego białego mężczyznę” – właśnie dlatego 15 października pod hasłem „Polacy przeciwko rasizmowi i przemocy” będziemy obchodzić kolejny Dzień Solidarności z Uchodźcami. 

Obchody organizowane są przez inicjatywę Chlebem i Solą, wspólnie z Fundacją im. Stefana Batorego.

W tym szczególnym dniu, w Warszawie i w całej Polsce, odbędą się manifestacje, koncerty, wystawy, spotkania i pokazy filmów. Więcej szczegółów na stronie internetowej oraz na Facebooku.

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita podpisało specjalny Apel przygotowany na ten dzień.

Przeciw homofobii!

2016/10/10

W ciągu ostatniego tygodnia Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita podpisało dwa oświadczenia zainicjowane przez Stowarzyszenie Miłość Nie Wyklucza. Pierwsze z nich to List do wydawców portalu Interia.pl w sprawie homofobicznego felietonu Rafała Ziemkiewicza „Tęczowe pęknięcie” z 30.09.2016 r. Sygnatariusze listu, w tym Otwarta Rzeczpospolita, „wyrażają najwyższe zaniepokojenie faktem, że łamy portalu Interii są wykorzystywane do szerzenia pogardy i wrogości wobec osób nieheteroseksualnych”.

Drugie oświadczenie ma związek z wizytą w Polsce dra Paula Camerona, przedstawianego jako „badacz środowiska LGBT”. Inicjatorzy listu przypominają, że Cameron w 1983 roku został przez Amerykańskie Towarzystwo Psychologiczne usunięty z listy członków w związku z naruszeniem Preambuły Zasad Etycznych Psychologów. Towarzystwo poinformowało wówczas o „słabej metodologii” badacza. Dodatkowo, w sierpniu 1986 roku Amerykańskie Towarzystwo Socjologiczne potępiło działania naukowe i popularyzatorskie Camerona. Mówiono wówczas o „konsekwentnej fałszywej prezentacji badań w zakresie seksualności i homoseksualizmu”.

Prezes OR o umorzeniu dochodzenia ws. Międlara

2016/09/29

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita złoży zażalenie od decyzji o umorzeniu postępowania białostockiej prokuratury okręgowej w sprawie marszu ONR i kazania ks. Jacka Międlara. PO wzywa ministra Ziobrę do podjęcia interwencji w sprawie tej decyzji prokuratury, a posłanka Scheuring-Wielgus pisze list do papieża z prośbą o spotkanie.

Prezes stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita Marek Gumkowski w rozmowie z „Wyborczą” przyznał, że na razie treść uzasadnienia postanowienia prokuratury zna tylko z mediów, ale zawarta w nim argumentacja prokuratora Czeszkiewicza zdecydowanie wystarczy, aby stowarzyszenie złożyło od tej decyzji zażalenie.

- Istnieją nagrania potwierdzające, co kwestionuje prokuratura, że w trakcie marszu jego członkowie wykrzykiwali: „A na drzewach zamiast liści będą wisieć syjoniści!”. Wznoszone wtedy hasło: „Raz sierpem, raz młotem – czerwoną hołotę”, to także wezwanie do nienawiści, bo dla ONR wszyscy, którzy nie podzielają ich nacjonalistycznych poglądów, to hołota. Wspomniany w kazaniu przez ks. Międlara radykalizm narodowo-katolicki jest niczym innym jak nawiązywaniem do działań i haseł przedwojennego ONR, które w konsekwencji prowadziły do przemocy – komentuje Gumkowski.

Więcej w Gazecie Wyborczej

Białostocka prokuratura umarza dochodzenie ws. Międlara

2016/09/28

16 kwietnia 2016 roku ONR zorganizował w Białymstoku obchody z okazji 82. rocznicy powstania organizacji. Odbyła się m.in. msza św. w archikatedrze i marsz ulicami Białegostoku z udziałem ok. 400 osób. Zdaniem Prokuratury Okręgowej w Białymstoku ks. Jacek Międlar nie nawoływał do nienawiści w kazaniu wygłoszonym w białostockiej katedrze, w którym nazwał narodowo-katolicki radykalizm „chemioterapią dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski”. I dodawał: „Zero tolerancji dla ogarniętej nowotworem złośliwym Polski i Polaków. Zero tolerancji dla tego nowotworu. Ten nowotwór wymaga chemioterapii (…) i tą chemioterapią jest bezkompromisowy narodowo-katolicki radykalizm”.

Po miesięcznym postępowaniu sprawdzającym, dochodzenie z urzędu wszczęła Prokuratura Rejonowa Białystok-Południe. Uwzględniono w nim również dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa, które złożyli: Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita” i poseł Joanna Scheuring – Wielgus z Nowoczesnej.

Sprawę umorzenia dochodzenia komentowała w Radiu TOK Fm Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej naszego Stowarzyszenia.

Polemika w sprawie delegalizacji ONR

2016/09/22

Viktor Grotowicz 16 września w Gazecie Wyborczej „pyta, co się stanie, gdy sąd odrzuci wniosek o delegalizację. Takie ryzyko istnieje zawsze, nigdy nie mamy pewności, że sąd przychyli się do naszej argumentacji. Więcej, zdarzało się, że polskie sądy zaskakiwały niedostrzeganiem rażących antysemickich czy rasistowskich motywów nienawistnych czynów. Czy oznacza to jednak, że należy zaniechać dochodzenia praw ofiar na drodze sądowej? (…) Obawia się również, że członkowie zdelegalizowanej organizacji „zejdą do podziemia” i że to uatrakcyjni tę organizację”.

Polemiczny tekst w sprawie delegalizacji ONR napisały Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej naszego Stowarzyszenia oraz Aleksandra Gliszczyńska – Grabias – członkini Rady. Piszą one m. in.: „Zgadzamy się z Grotowiczem, że „niezbędne jest zdecydowane potępienie ze strony władz politycznych tych groźnych ekstremistycznych tendencji”. Nie zgadzamy się jednak z tezą, że delegalizacja w żaden sposób nie rozwiąże problemu, i na koniec pytamy: czy lepszym rozwiązaniem jest nie podejmować żadnych działań, odmówić zaufania sądom, pozwolić zatruwać umysły i dusze?”.

Cały tekst w Gazecie Wyborczej

Apel w sprawie narastającej agresji i nienawiści

2016/09/10

W związku z nasilającymi się ostatnio w Polsce przypadkami fizycznych ataków o charakterze rasistowskim i ksenofobicznym zrodziła się inicjatywa listu do przedstawicieli władz państwowych i autorytetów religijnych w naszym kraju. List skierowany do Prezydenta RP Andrzeja Dudy, Prezes Rady Ministrów Beaty Szydło, Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, Prymasa Polski abp Wojciecha Polaka oraz Przewodniczącego Polskiej Rady Ekumenicznej bp Jerzego Samca, podpisali jego inicjatorzy – poeta i tłumacz Jakub Ekier, Zarząd Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita oraz Przewodnicząca Rady Programowej Stowarzyszenia.

W ciągu niecałego tygodnia pod listem podpisali się także członkowie Rady Programowej Stowarzyszenia oraz Honorowy Przewodniczący Rady – prof. Jerzy Jedlicki. Wśród sygnatariuszy znalazło się 21 organizacji pozarządowych i grup nieformalnych oraz 341 osób indywidualnych – pisarzy, tłumaczy, naukowców, artystów, reżyserów. Wszystkim sygnatariuszom listu zależy na tym, aby w Polsce każdy czuł się jak u siebie!
Treść listu wraz z podpisami

Zdelegalizować ONR! Edelman apelował o to już w 2008 roku

2016/09/08

14291629_10154495658097037_4660995257798340510_nPo serii naruszeń prawa z udziałem członków Obozu Narodowo-Radykalnego , Platforma Obywatelska zdecydowała się zasugerować zdelegalizowanie tej organizacji jako propagującej faszyzm i nawołującej do nienawiści z powodu koloru skóry, narodowości czy wyznania.

Warto przypomnieć, że Marek Edelman, jeden z komendantów powstania w getcie warszawskim, a w PRL działacz antykomunistycznej opozycji i znakomity lekarz, już w 1992 r. zwracał uwagę ówczesnemu rządowi RP na niebezpieczeństwo związane z działalnością ugrupowań skrajnie prawicowych i nacjonalistycznych.

E. Janicka: PiS chce autocenzury i penalizacji badań nad Zagładą

2016/09/05
– [Nowe prawo] może powodować całkowitą autocenzurę. A w drugiej kolejności – penalizację badań naukowych – mówiła dr Elżbieta Janicka w programie Roberta Kowalskiego Sterniczki w Krytyce Politycznej. Członkini Rady Programowej naszego Stowarzyszenie, badaczka z Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk i autorka książki Festung Warschau skomentowała w ten sposób przyjęcie przez rząd projektu nowelizacji ustawy o Instytucie Pamięci Narodowej.

Projekt przygotowany przez Ministerstwo Sprawiedliwości zakłada, że „przypisywanie narodowi polskiemu lub państwu polskiemu odpowiedzialności (lub współodpowiedzialności) za popełnione przez III Rzeszę zbrodnie nazistowskie lub inne przestępstwa przeciwko pokojowi, ludzkości oraz zbrodnie wojenne – będzie karane grzywną lub karą pozbawienia wolności do 3 lat”.

Zapisane w nim rozwiązania mają „stanowić reakcję na publiczne używanie i rozpowszechnianie określeń typu „polskie obozy śmierci”, „polskie obozy zagłady” czy „polskie obozy koncentracyjne”. Śledztwo ma wszczynać z urzędu prokurator IPN, a wydawane w tych sprawach wyroki będą podawane do publicznej wiadomości.

Materiał dostępny na stronie Krytyki Politycznej.

Stop ludobójstwu. Sieć pamięci Elie Wiesela apeluje.

2016/09/05
z20637476Q,Mieszkancy-opuszczaja-przedmiescia-DamaszkuEuropejska Sieć Ruchów Antyrasistowskich (EGAM), której członkiem jest Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita, zainicjowała w marcu list otwarty parlamentarzystów Europy ws. ludobójstwa, w którym zobowiązują się do zapobiegania i walki z negowaniem tego dramatycznego zjawiska.

Nasze Stowarzyszenie podjęło próby, mające zmobilizować posłów i senatorów RP oraz polskich eurodeputowanych, aby stali się sygnatariuszami apelu. Rozesłaliśmy listy z tą prośbą  do wszystkich klubów parlamentarnych, do członków Komisji Praw Człowieka oraz do sekretariatów partii, które odpowiadają za obsługę eurodeputowanych. Apel podpisało 75 sygnatariuszy z 31 krajów, w tym 56 europarlamentarzystów z 20 krajów oraz 119 krajowych posłów z 24 krajów. Spośród wszystkich polskich parlamentarzystów i posłów do PE list podpisały jedynie cztery osoby! Są to europosłowie prof. Danuta Huebner, Michał Boni oraz posłowie Marcin Święcicki i Jan Klawiter.

Treść apelu na stronie wyborcza.pl

40 lat Komitetu Obrony Robotników

2016/09/02

40-lat-KOR-Od-sprzeciwu-do-wolnosci„Czasem mały kamyczek popchnięty w dół zbocza potrafi pociągnąć za sobą lawinę potężnych głazów. Ale tylko czasem. Bardzo rzadko. Najczęściej nie dzieje się nic – turla się w dół i grzęźnie między skałami. Czasem mała grupka ludzi potrafi za sobą pociągnąć miliony, zmieniając bieg historii. Ale tylko czasem. Bardzo rzadko. Najczęściej nie dzieje się nic. Ludzie, którzy w 1976 roku spotkali się w Komitecie Obrony Robotników i pociągnęli za sobą lawinę, wcześniej próbowali raz za razem. W harcerstwie i w duszpasterstwie, w partii komunistycznej i w opozycji do niej, w konspiracji i w pracy organicznej, w studenckich kołach dyskusyjnych, na salach rozpraw, w kabaretach i w literaturze. Jednak dopiero KOR okazał się tym kamyczkiem, który pociągnął za sobą lawinę”.

W przeddzień 40 rocznicy powstania Komitetu Obrony Robotników zapraszamy do włączenia się w Społeczne obchody organizowane przez osoby, instytucje i środowiska, którym bliskie są idee przyświecające opozycji demokratycznej lat 70-tych: wolność słowa, praworządność, samopomoc i samorganizacja społeczna. Tegoroczne obchody organizowane pod hasłem „Od sprzeciwu do wolności”  odbywają się w  różnych miastach Polski, szczególnie w tych ośrodkach, w których widoczna była działalność opozycji antykomunistycznej.

Więcej na stronie www.komitetobronyrobotnikow.pl

O mowie nienawiści w „Medium Publicznym”

2016/08/23

Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej naszego Stowarzyszenia oraz Piotr Godzisz ze Stowarzyszenia Lambda Warszawa byli gośćmi audycji Okiem rozumu w Medium Publicznym. Z prowadzącym, Marcinem Małeckim, rozmawiali o tym, dlaczego w sieci otacza nas tyle hejtu, jak z nim walczyć, a także o tym, że hejt krzywdzi też w realnym życiu. Paula Sawicka przypomniała również o naszym portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org, za pomocą którego można zgłosić wszelkie nienawistne komentarze i wydarzenia w Internecie oraz przestrzeni publicznej.

Audycji można odsłuchać na stronie Medium Publicznego.

Uwolnić Aslı Erdoğan! Petycja w imię wolności

2016/08/23

RGzhBRCVmsiuObn-800x450-noPadKrakowskie Biuro Festiwalowe, Willa Decjusza oraz Zespół Literacki Krakowa wystosowały petycję skierowaną do Ambasadora Turcji w Polsce. To reakcja na aresztowanie, 17 sierpnia, Aslı Erdoǧan – pisarki, publicystki, działaczki praw człowieka.

„Nie przekonują nas argumenty o rzekomej działalności terrorystycznej będącej podstawą aresztowania Erdoǧan i z całym przekonaniem podpisujemy się pod słowami Ann Harrison, Dyrektorki Programu Freedom to Write w PEN International, że sprawiedliwe osądzenie odpowiedzialnych za niedawną próbę puczu wojskowego nie może stać się podstawą do prześladowań pisarzy i intelektualistów krytycznych wobec polityki aktualnej władzy w Turcji” – czytamy w apelu.

Petycję można podpisywać na stronie www.change.org

Monitoring

Do zdarzenia doszło na początku czerwca przy ulicy Jagiełły w Szczecinie. Oskarżony to Michał B., recydywista. Lamina S. pobił, łamiąc mu nos i uszkadzając ucho, a potem próbował zabrać 400 zł. Pokrzy...
Papież Franciszek podczas audiencji generalnej w środę apelował o uczynki miłosierdzia wobec migrantów i uchodźców. Wskazywał, że udzielenie im gościny i pomocy to obowiązek wszystkich chrześcijan, di...
„Jak to możliwe, że ta banderowska dziwka jeszcze stąpa po polskiej ziemi” - setki takich wiadomości przychodzą do Natalii Panchenko, Ukrainki, która od 7 lat mieszka w Polsce. – Ja, Ukrainka, po obej...
Administratorzy FB usunęli strony Marszu Niepodległości, Młodzieży Wszechpolskiej, ONR - u i Ruchu Narodowego. Blokują też profile ich działaczy. Strata jest bolesna, bo nacjonaliści wykorzystywali se...
Sąd Rejonowy Lublin - Zachód wymierzył czterem oskarżonym kary grzywny - od 1950 do 2250 zł za okrzyki wznoszone po manifestacji przeciwko imigrantom, która odbyła się przed rokiem w Lublinie. - W dob...
"KODziarze, lewaki, feministki już zacierają ręce i będą prowokować na każdym kroku. Aż proszą się o to, by dostać w łeb, i to jest ich głównym celem" - tak narodowcy zagrzewają się do boju przed 11 l...
24-letni wrocławianin krzyczał w lutym do manifestujących przeciw nienawiści: "wy ku..." i "je... Arabów". Sąd skazał go na prace społeczne. Oskarżony to Grzegorz P., utrzymujący się z dorywczych prac...
Wokół granic mur, przy nim budki strażnicze, strażnicy strzelają do nielegalnych imigrantów. Ci, którzy dotrą do Polski, obowiązkowo przechodzą na katolicyzm i deklarują gotowość oddawania organów dla...
Dwie siostry z Polski ciężko pobiły trzy angielskie dziewczyny po tym, jak towarzyszący im mężczyźni usiłowali z nimi flirtować. Mimo że Brytyjki zbyły zaczepki śmiechem, Polki, krzycząc "Polska rządz...
Zdjęcie studentki SGGW w arabskiej chuście zamieszczone na Facebooku wywołało szereg obraźliwych komentarzy. Uczelnia zapowiada wyciągnięcie konsekwencji. Wpis skasowano. Wpis pojawił się na facebooko...
Senator PiS Waldemar Bonkowski pojawił się na trasie wrocławskiego marszu równości. Na nagraniu widać Bonkowskiego, który gestykuluje i pokrzykuje na uczestników pochodu. "Pedałować, szybciej!" - krzy...
Amerykański muzyk, tekściarz i niekwestionowana ikona popkultury został uhonorowany przez członków Akademii Szwedzkiej za "tworzenie nowych form poetyckiej ekspresji w ramach wielkiej tradycji ameryka...
Kilka dni temu Komenda Stołeczna Policji opublikowała zdjęcia mężczyzn podejrzewanych o napaść na profesora UW Jerzego Kochanowskiego. Do pobicia doszło w jednym ze stołecznych tramwajów. Powód? Profe...
Student, który przyjechał na Politechnikę Gdańską na wymianę z Indii, został pobity we Wrzeszczu. Nieznani sprawcy prysnęli mu gazem w twarz i skopali leżącego. - Nic do niego nie mówili, nic od niego...
Sumienie najwyraźniej ruszyło mężczyznę, który kilka tygodni temu obrażał azjatyckie turystki w warszawskim metrze. Po zatrzymaniu przez policję, 50-latek przyznał się do winy i poddał dobrowolnej kar...
Kolejny atak na tureckiego studenta w Toruniu. Policja prowadzi dochodzenie pod względem znieważenia na tle narodowościowym. Do zdarzenia doszło 8 października około 3.30 rano w sklepie całodobowym pr...
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN serdecznie zaprasza na spotkanie "Między religiami: Kara śmierci", które odbędzie się 10 października (poniedziałek) o godz. 18:00 w Muzeum POLIN (ul. Anielewicza ...
Dwa lata temu Małgorzata Kulczycka z Manufaktury Inicjatyw Różnorodnych rozpoczęła w Opolu akcję "Hejt stop" polegającą na zamalowywaniu w miejskiej przestrzeni przejawów mowy nienawiści. Wkrótce pote...
W poniedziałek Straż Graniczna zatrzymała 30-letniego doktoranta UJ z Iraku i osadziła w ośrodku dla uchodźców w Przemyślu. Według służb ma zagrażać bezpieczeństwu Polski, choć na czym owo zagrożenie ...
Hostel LGBT, prowadzony przez stowarzyszenie Lambda Warszawa, wstrzymuje działalność. Nie udało im się zabezpieczyć środków na dalsze funkcjonowanie. "Nie poddajemy się, nadal będziemy się starać, aby...
Komisja Europejska i państwa członkowskie UE będą mogły zacząć rozliczać Facebooka, Twittera i inne media społecznościowe z tego, jak wywiązują się z obietnicy zwalczania internetowych hejterów i siew...
Przed Highbury Corner Magistrates’ Court odbyła się rozprawa z udziałem dwóch Polaków, którzy zakłócili modły w meczecie Al-Rahman znajdującym się na terenie londyńskiej dzielnicy Camden. Piotr Czak-Z...
Na Moście Gdańskim w Warszawie zawieszono neonowe penele, na których wyświetlają się przesłane przez internautów pozdrowienia. Każdy może przesłać swoją propozycję, która następnie na 20 sekund rozbły...
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycielki i nauczycieli na cykl otwartych spotkań w roku szkolnym 2016/2017 poświęconych historii i kulturze żydowskiej. Spotkania odbywają się w środy...
Polecamy uwadze jutrzejsze (7 października) forum dyskusyjne towarzyszące premierze „MARANATHA” w reżyserii Ryszarda Peryta. Odbędzie się ono w Café Teatr Teatru Polskiego im. Arnolda Szyfmana w Warsz...
Choć od burzliwych protestów przeciw demonstracji domagającej się równych praw dla mniejszości seksualnych minęły już ponad 4 miesiące, policja wciąż pracuje nad ustalaniem uczestników nielegalnych bl...
Sytuacja z Nowego Światu. Po rozmowie z turystką z Izraela nasza Czytelniczka, która prosi o anonimowość, wychodzi z autobusu i zostaje słownie zaatakowana przez starszą kobietę. Jak twierdzi była zas...
– Tak sobie zażartowałem, że jakby chciał wysadzić zakład w powietrze, to niech da nam wcześniej znać, to uciekniemy – tłumaczy pan Adam sytuację, do której doszło w jego firmie. Dowcip skończył się z...
Ruszył proces Marcina K., który w 2015 r w okrutny sposób uśmiercił dwa starsze małżeństwa w Legnicy. Twierdzi, że kierowały nim patriotyczne emocje. Zamożną parę z willi na ul. Oświęcimskiej uznał za...
Przed wrocławskim sądem ruszył proces Piotra R., który podczas antyimigranckiej manifestacji spalił kukłę przypominającą Żyda. Został oskarżony o publiczne nawoływanie do nienawiści. Mężczyzna do winy...