Otwarta Rzeczpospolita

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2018/04/25

Dyskusja „Sytuacja Romów i Sinti w Polsce, Austrii i Europie – między tragiczną przeszłością a niepewną przyszłością?”

26 kwietnia 2018 roku o godz. 18:00 w Austriackim Forum Kultury odbędzie się dyskusja „Sytuacja Romów i Sinti w Polsce, Austrii i Europie:między tragiczną przeszłością a niepewną przyszłością?”. Poprowadzi ją Prowadzenie: Karolina Lewicka (Radio TOK FM), a udział wezmą: Agnieszka Caban (kulturoznawczyni, działaczka romska, kierowniczka Muzeum Dialogu Kultur), Konstanty Gebert (dziennikarz i publicysta, associate fellow w European Council on Foreign Relations), Andrea Harle (prezeska Romano Centro w Wiedniu), prof. Sławomir Kapralski (Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, redaktor publikacji i członek The Gypsy Lore Society), Martina Maschke (austriackie Federalne Ministerstwo Nauki, Szkolnictwa i Badań, przewodnicząca Komitetu IHRA ds. Ludobójstwa Romów), Marcin Sośniak (naczelnik wydziału w Zespole Równego Traktowania, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich).

Organizatorami są Ambasada Austrii w Warszawie, Austriackie Forum Kultury. Partnerami: Centrum Wielokulturowe w Warszawie, Wydawnictwo Universitas, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, ECFR Warsaw. Wydarzenie patronatem objęły Radio TOK FM oraz Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.

2018/04/21

Prof. Podemski: Co się stało, że „patriotami” nazywają się osobnicy, którzy nawołują do nienawiści wobec innych?

Kilkadziesiąt lat po tragedii II wojny światowej przez polskie miasta maszerują brunatne kolumny skrajnej organizacji zdelegalizowanej przez władze II Rzeczypospolitej zaledwie po dwóch miesiącach istnienia. W tym roku członkowie Obozu Narodowo-Radykalnego wybrali na obchody 85. rocznicy swojego powstania Gdańsk. Liderzy ONR wpierw rozsiedli się w kolebce „Solidarności”, Sali BHP Stoczni Gdańskiej, potem pomaszerowali pod pomnik Poległych Stoczniowców 1970 i dalej aż do historycznego centrum. W imię rzekomego patriotyzmu zbezczeszczono kolejny narodowy i obywatelski symbol.

Dwa lata temu swoje „urodziny” szowiniści obchodzili w białostockiej katedrze. Wcześniej, wiosną 2015 r. oenerowcy przemaszerowali przez nasze miasto. Wtedy gościny tej faszyzującej organizacji udzieliła, o zgrozo, zasłużona Biblioteka Kórnicka, poznańska placówka Polskiej Akademii Nauk.

2018/04/18

Wielka Przywraca Pamięć online

2018/04/17

Oświadczenie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Członkinie i członkowie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita z największym oburzeniem i niesmakiem przyjęli informację o tym, że w historycznej Sali BHP Stoczni Gdańskiej odbył się zjazd Obozu Narodowo – Radykalnego.

Organizacja ta swoim orężem uczyniła pogardę dla drugiego człowieka, nienawiść do każdego, kto w ich oczach jest „obcy”, odwołując się przy tym do spuścizny przedwojennego nacjonalizmu. Dopuszczenie do tego, aby ONR celebrował kolejną rocznicę swojego powstania w miejscu, w którym podpisano Porozumienia Sierpniowe 1980 roku jest hańbą i splugawieniem pamięci twórców solidarnościowego zrywu – ludzi, którzy chcieli żyć w Polsce wolnej od nienawiści, ludzi, których łączyło poczucie troski o kraj.

Patrząc na to, co działo się w Gdańsku na terenie Stoczni, zadajemy sobie pytanie – co pozostało z etosu społecznego ruchu „Solidarność”? Wiemy jedno – nie wolno milczeć, gdy organizacje, które powinny zostać zdelegalizowane, anektują kolejne symboliczne miejsca.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita oświadczenie podpisali Paula Sawicka – przewodnicząca Rady Programowej oraz Marek Gumkowski – prezes Zarządu.

Tekst oświadczenia

2018/04/17

W sprawie obecności w audycji p. Ziemkiewicza

15 kwietnia 2018 roku do audycji „Co tam bzyka w polityce” (Radio Dla Ciebie, prowadzący Antoni Trzmiel) zaproszeni zostali Stanisław Skarżyński oraz Rafał Ziemkiewicz. Red. Skarżyński opuścił studio, argumentując swój gest następująco: „Jest granica obłędu, której nie można przekraczać – i zapraszanie Ziemkiewicza po tekstach o „chciwych parchach” jest tą granicą”. Poniżej stanowisko Aleksandry Gliszczyńskiej, członkini Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej.

Szanowny Panie Redaktorze,

w pełni podzielam pogląd Pana red. Skarżyńskiego, że przekroczeniem granic obłędu jest zapraszanie do audycji radiowych – a poprzez to – nobilitowanie osób pokroju Pana Ziemkiewicza. Historia jego zabarwionych antysemityzmem wypowiedzi jest dłuższa niż jedynie słowo „parch”. Natomiast za szczególnie niepokojące uznaję określenie przez Pana Redaktora haniebnego posłużenia się jednym z najbardziej antysemickich epitetów jako „niefortunnej wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza” (więcej tutaj). Polecam Pana uwadze analizę używania określenia „parch” wobec Żydów, dokonaną przez Prof. Michała Głowińskiego – osobę, która sama doświadczyła „realnego wymiaru” stosowania tego typu zwrotów: (tekst tutaj). To one miedzy innymi, tak „niefortunne”, utorowały drogę przyszłemu ludobójstwu dokonanemu przez niemieckich nazistów, w ten sam sposób, w jaki później określenie „karaluch” i podobne, miało swój ogromny udział w doprowadzeniu do zbrodni ludobójstwa w Rwandzie (polecał właściwe wyroki Międzynarodowego Trybunału ONZ ds. zbrodni w Rwandzie). Zawsze wydawało mi się, że elementem etosu pracy dziennikarza jest głośne i stanowcze sprzeciwianie się postawom sprzecznym nie tylko z normami życia społecznego, ale również takimi, które należy interpretować w kontekście złamania przepisów prawa karnego dot.znieważania na tle etnicznym, rasowym, narodowościowym i religijnym. Widocznie jednak było to tylko złudzenie.

Aleksandra Gliszczyńska

2018/04/14

Niezależne Obchody Rocznicy Powstania w Getcie Warszawskim

Zbierzemy się, bo pamiętamy. Pamiętamy to, co się tu zdarzyło. Pamiętamy o tych, którzy walczyli. Pamiętamy o tych, którzy zginęli. Pamiętamy tych, którzy pamięć o tym podtrzymywali: Marek Edelman, Jacek Kuroń, Lechosław Goździk, Mirosław Sawicki, Noemi Korsan, Zofia Kuratowska, Anka Kowalska, Chawka Raban, Julia Hartwig i wielu innych.

Nie chcemy brać udziału w obchodach prezydenckich, zawłaszczonych przez polityków, którzy w tym roku chronią się barierkami i kontrolą tożsamości, w obchodach przeżartych pustą, narodową celebrą, z przedstawicielami rządu, którego premier potrafi drugą ręką zapalić znicz hitlerowskim kolaborantom z N.S.Z. Wierzymy, że pamięć powinna być dobrem wspólnym, nie narzędziem władzy.

2018/04/11

Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” wyróżnione Odznaką Honorową RPO „za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka”

Rzecznik praw obywatelskich Adam Bodnar wręczył Odznakę Honorową RPO „za Zasługi dla Ochrony Praw Człowieka” Stowarzyszeniu przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”. Odebrali ją Paula Sawicka i Marek Gumkowski.

„Szanowni Państwo – jestem z Wami, wraz z całym Biurem RPO i dzisiejsza uroczystość pokazuje jak bardzo jesteśmy z Państwem. Widzimy Waszą pracę, Waszą walkę, widzimy Wasze osiągnięcia. A przede wszystkim widzę – wraz z moimi współpracownikami i współpracowniczkami, jak bardzo jesteście naszemu społeczeństwu dzisiaj potrzebni. Dla nas jesteście bezwzględnie jedną z najważniejszych w Polsce organizacji walczących o prawa człowieka. Jak głosi statutowa nazwa, „Otwarta Rzeczpospolita” to Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii. W rzeczywistości jednak cele organizacji wydają się być dużo szersze. Chodzi o to, by bronić integralnej godności człowieka przed wszelkimi zagrożeniami, szczególnie przed tymi wynikającymi z postaw wrogości i nieakceptacji. A jednocześnie, by być za czymś – w tym wypadku krzewić postawy otwartości i szacunku dla ludzi o odmiennej identyfikacji etnicznej, narodowej, religijnej, kulturowej czy społecznej” – mówił Rzecznik Praw Obywatelskich w laudacji na cześć Otwartej Rzeczpospolitej.

Relacja z uroczystości na stronie Biura RPO

2018/04/10

Pozew przeciw wydawcy Degrelle’a

6 kwietnia 2018 roku troje Polaków, którzy przeżyli niemiecką okupację Polski, złożyło pozew przeciwko wydawnictwu, które od dwóch lat publikuje prace Leona Degrella, kolaboranta Niemiec nazistowskich, który negował Holokaust. Sprawa dotyczy dwóch książek Degrelle’a – „Wiek Hitlera 1” i „Wiek Hitlera 2. Hitler Demokrata”. – Publikacje gloryfikują nazizm i osobiście Adolfa Hitlera. Propagują zajadły antysemityzm i bezpośrednio zaprzeczają Holocaustowi oraz innym zbrodniom nazistowskim przeciwko ludzkości – mówi, w rozmowie z Gazetą Wyborczą, Wojciech Kozłowski, radca prawny i partner w warszawskim biurze kancelarii Dentons, która pro bono reprezentuje trójkę Polaków.

Trójka powodów domaga się zaprzestania naruszania ich dóbr osobistych. A więc m.in. godności, w tym godności narodowej, dziedzictwa kulturowego i historycznego, poczucia tożsamości narodowej, nienaruszonej pamięci o przodkach, pamięci o prawdzie historycznej. Uznają także, że naruszane jest ich prawo do poszanowania pamięci o ich własnych, ekstremalnych przeżyciach związanych z bezpośrednim narażaniem własnego życia w czasach okupacji hitlerowskiej – tłumaczy mec. Kozłowski.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita od lat wskazuje na brak zainteresowania prokuratury ściganiem przestępstw z nienawiści, w tym w szczególności przestępstw o charakterze antysemickim. W większości spraw otrzymujemy decyzję o odmowie wszczęcia śledztwa lub umorzenia postępowania (por. zglosnienawisc.otwarta.org)

Więcej o całej sprawie w Gazecie Wyborczej

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Liczące niespełna 2,4 tys. mieszkańców Ostritz zapewne nigdy nie było bardziej podzielone niż w miniony weekend. W jednej części miasteczka trwał neonazistowski festiwal „Tarcza i Miecz” (niemieckie „...
- To jest przedwczesne - ocenił częstochowski sąd rejonowy decyzję prokuratury, by umorzyć dochodzenie w sprawie statutu i programu ONR. Po doniesieniu prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka badano, czy ...
22-letni Dominik P., były mistrz Europy juniorów w karate, został skazany na rok więzienia w zawieszeniu na trzy lata. To kara za pobicie Ekwadorczyka przed jednym z latynoskich klubów w stolicy. Sędz...
Stowarzyszenie Dziennikarzy Polskich udostępniło salę w Domu Dziennikarza w Warszawie skrajnemu Obozowi Narodowo-Radykalnemu, który współorganizował tam debatę na temat antypolonizmu. Debata odbyła si...
Obywatel Algierii został pobity w Czechowicach-Dziedzicach. Napadło go dwóch mężczyzn, którzy wykrzykiwali rasistowskie hasła. Spłoszyła ich przejeżdżająca samochodem kobieta. Zdezorientowany i wystra...
W czwartek przypada 75. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup warszawsko-praski, bp. Romuald Kamiński, podpisali wspólny komunika...
Około stu manifestantów ubranych na czarno przeszło w sobotę po południu przez centrum Gdańska. Niektórzy z demonstrujących mieli zasłonięte twarze. Pochód rozpoczął się pod pomnikiem Poległych Stoczn...
Krzysztof Madej - rodzic, który zrywał w szkole córki ukraińskie flagi, odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji. Mężczyzna uważa, że jest niewinny, a prokuratura chce od nowa pisać historię. On...
Pracowników Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza o zdarzeniu poinformowała dziś rano straż miejska. Osoby sprawujące opiekę nad miejscami pamięci zawiadomiły policję ora...