Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

List w sprawie wydarzeń na Jasnej Górze

2018/01/15

„W sobotę 13 stycznia 2018 roku podczas kończącego X Patriotyczną Pielgrzymkę Kibiców na Jasną Górę pokazu banerów i rac na przyklasztornych Błoniach doszło do ataku słownego i fizycznego grupy osób rekrutujących się spośród uczestników pielgrzymki na manifestację członków stowarzyszeń Demokratyczna RP oraz Obywatele RP. Manifestujący stali w milczeniu pod murem otaczającym klasztor, trzymając transparenty głoszące „Chrześcijaństwo to nie nienawiść”, „Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo”, „Tu są granice przyzwoitości”. (…) Rzucano w ich kierunku race; jeden, a potem drugi mężczyzna podbiegł i podpalił transparent z hasłem „Chrześcijaństwo to nie nienawiść”; inny baner wyrwano trzymającej go kobiecie; ostatecznie spalono wszystkie trzy transparenty. Manifestantów szarpano i popychano, grożono im i używano wobec nich wulgaryzmów. Policja była nieobecna; wedle jej początkowych komunikatów podczas całych uroczystości nie doszło do żadnych incydentów.

Oczekujemy od hierarchów Kościoła zdecydowanej reakcji na to, że w  najważniejszym polskim katolickim sanktuarium doszło do gorszącego dla każdego wierzącego wypadku spalenia transparentu z hasłem CHRZEŚCIJAŃSTWO TO NIE NIENAWIŚĆ, którego sens odpowiada podstawowej prawdzie wiary. (…) Oczekujemy od Ojców z jasnogórskiego klasztoru refleksji nad tym, czemu nie udało się im zapobiec zjawiskom agresji i zgorszenia na terenie, którego są gospodarzami, a w związku z tym – do złożenia uzasadnionych, jak się nam wydaje, przeprosin skierowanych do wszystkich pokrzywdzonych fizycznie i moralnie tymi wydarzeniami. (…) Oczekujemy od władz odpowiadających za porządek publiczny i działania Policji wyjaśnienia, jak mogło dojść do zaatakowania oficjalnie zgłoszonej manifestacji przy całkowitej bierności służb mających za zadanie ją ochraniać. Oczekujemy też, że  wobec odpowiedzialnych bezpośrednio, a także pośrednio – w wypadku organizatorów Pielgrzymki Kibiców – za te wydarzenia po ustaleniu ich ewentualnej winy wyciągnięte będą konsekwencje prawne.”.

List w sprawie wydarzeń na Jasnej Górze podpisali w imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi  i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski. Został on wysłany do przeora jasnogórskiego klasztoru, Prymasa Polski, Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, Komendanta Głównego Policji oraz Komendanta Miejskiego Policji w Częstochowie.

Treść listu

Prokuratura w Częstochowie umarza sprawę delegalizacji ONR

2018/01/09

Prokuratura umorzyła śledztwo w sprawie, którego przedmiotem był statut Obozu Narodowo-Radykalnego. Uznała, że dokument ten nie nawołuje do nienawiści na tle różnic narodowościowych, rasowych i wyznaniowych. Czy prezydent Częstochowy odwoła się do sądu od tej decyzji?

Już w poniedziałek, 8 stycznia Jolanta Urbańska złożyła w urzędzie miasta interpelację do prezydenta Matyjaszczyka. Prosi w niej, by zażalił się w Sądzie Rejonowym w Częstochowie na decyzję prokuratury. – Robię to jako radna, osoba publiczna – podkreśla Urbańska. Przekazała ponadto prezydentowi oficjalne pismo 11 organizacji, które oczekują tego samego. Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Obywatele RP, Protest kobiet, Warszawski Strajk Kobiet, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Żydowskie Stowarzyszenie B’nai B’rith w Rzeczypospolitej Polskiej, Ogólnopolski Strajk Kobiet, Odnowa, Obywatele Solidarnie w Akcji, Obywatelski Ruch Demokratyczny, Fundacja Wolni i Równi piszą m.in.:

Przekaż nam 1 % podatku i buduj z nami Otwartą Rzeczpospolitą

2018/01/08

Zachęcamy do przekazania Otwartej Rzeczpospolitej 1 % swojego podatku. Wesprze to działalność naszego Stowarzyszenia, w tym społeczną działalność naszych członków i wolontariuszy! Aby przekazać 1% podatku na rzecz „Otwartej Rzeczpospolitej” wystarczy:

(a) obliczyć swój podatek należny Urzędowi Skarbowemu,
(b) następnie obliczyć 1% od tego podatku,
(c) przy wypełnianiu formularza PIT (PIT-36, PIT-37 lub PIT-28) za rok 2017 w części zatytułowanej „Obliczenia zobowiązania podatkowego” w odpowiednie rubryki wpisać obliczoną kwotę 1% oraz nr KRS: 0000123605.

26731008_10162511144502037_6597014450804658133_n

List ws. koncertu zespołu Hungarica na Jasnej Górze

2018/01/08

13 stycznia 2018 roku na terenie klasztoru NMP na Jasnej Górze ma odbyć się koncert węgierskiego zespołu Hungarica jako impreza towarzysząca X Pielgrzymce Kibiców na Jasną Górę. Członkowie tego zespołu czynnie wspierają działalność neofaszystowskiej partii Jobbik oraz Gwardii Narodowej, uznawanej za organizację neonazistowską, która została  zdelegalizowana przez węgierski sąd za działalność naruszająca prawa mniejszości, antysemityzm i negowanie Holokaustu. (…) Pragniemy przypomnieć, że wcześniejsze koncerty zespołu Hungarica w Polsce zostały odwołane między innym przez władze Politechniki Warszawskiej oraz Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Włodarze tych uczelni podkreślali, że podjęli takie decyzje, biorąc pod uwagę treści głoszone w utworach zespołu Hungarica, a także z uwagi na możliwy odbiór społeczny takiego koncertu. Wyrażamy nadzieję, że Ojciec nie dopuści do tego, aby zespół Hungarica wystąpił na terenie klasztoru NMP na Jasnej Górze.” – piszemy w liście skierowanym do przeora jasnogórskiego klasztoru o. Mariana Waligóry. W imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita list podpisali przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

List do MSWiA ws. tygodnika „Niwa”

2018/01/03

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita z wielkim niepokojem przyjęło wiadomość o obniżeniu dotacji na zachowanie i rozwój białoruskiej tożsamości kulturowej, a przede wszystkim na wydawanie tygodnika Białorusinów w Polsce „Niwa”. Dotacje te są przydzielane przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. (…) Zmniejszenie dotacji, które – jak się dowiadujemy – może prowadzić do zamknięcia tygodnika „Niwa”, nie tylko skutkowałoby zubożeniem dorobku kulturowego całej Rzeczypospolitej, ale też byłoby naruszeniem konstytucyjnych zobowiązań Państwa Polskiego.” – piszemy w liście do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. W imieniu Stowarzyszenia list podpisał prezes Zarządu – Marek Gumkowski.

Treść listu

Najlepsze życzenia!

2017/12/21

Życzenia 2017

Apel Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji Batorego do Prezydenta RP

2017/12/18

„Niezależne sądownictwo gwarantuje prawidłową realizację konstytucyjnych praw i wolności jednostki. Sprawia, że obywatel znajdujący się w trudnej sytuacji życiowej może dochodzić ochrony swoich praw przed sądem niezależnym i niezawisłym, wolnym od jakichkolwiek nacisków politycznych. W związku z powyższym zwracamy się do Pana Prezydenta o zawetowanie ustawy o Sądzie Najwyższym i ustawy o zmianie ustawy o Krajowej Radzie Sądownictwa. Tego wymaga bowiem od głowy państwa sformułowany w art. 126 ust. 1 Konstytucji obowiązek czuwania nad przestrzeganiem obowiązującej obecnie Konstytucji.” - piszą członkowie Zespołu Ekspertów Prawnych przy Fundacji im. Batorego w liście do Prezydenta RP Andrzeja Dudy.

Treść Apelu

Apel organizacji społecznych do Prezydenta o zawetowanie ustaw o SN i KRS

2017/12/15

„Po raz kolejny zwracamy się do Pana z apelem o ochronę polskiej Konstytucji i gwarantowanej w niej zasady praworządności. Wzywamy Pana, Panie Prezydencie, do zawetowania ustaw zmieniających zasady funkcjonowania Krajowej Rady Sądownictwa oraz Sądu Najwyższego” – napisało ponad 40 organizacji społecznych z Polski i z zagranicy w liście do Andrzeja Dudy. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita znajduje się wśród sygnatariuszy apelu.

Treść apelu

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Okręgowa Rada Adwokacka we Wrocławiu udzieli nieodpłatnej pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wyniku popełnianych w tym mieście przestępstw na tle narodowościowym, etnicznym, wyznaniowym lub rasowym...
Była godzina 20.00 w sobotę. Na przystanku przy placu Dominikańskim we Wrocławiu stało jak zwykle trochę osób. Wtedy doszło do ataku, który w relacji świadków miał podłoże rasistowskie. Uwagę trzech p...
"Polska czysta, polska biała, bez Araba i pedała" i "W górę krzesła, j***ć TVN" - skandowali kibole Wisły podczas lutowego Marszu Pamięci Żołnierzy Wyklętych w Krakowie. Od kwietnia prokuratura sprawd...
Odbywający karę za spalenie kukły Żyda Piotr Rybak wyszedł dziś rano na wolność. Czekających na niego pod więzieniem w Strzelinie zwolenników czekała niemiła niespodzianka. Wieczorem Rybak został prze...
Na warszawskiej Ochocie przy ul. Słupeckiej doszło do ataku na 14-letnią ciemnoskórą dziewczynkę. Napastnik krzyczał "Polska dla Polaków". Dziecko trafiło do szpitala. Policja dowiedziała się o ataku ...
Trzech zamaskowanych mężczyzn napadło na Kosmę Kołodzieja, bydgoskiego działacza LGBT, zaangażowanego w ruchy antyfaszystowskie. Sprawą zajęła się policja, choć początkowo uznała, że "nie widzi powodu...
W sobotę ok. godz. 5 rano w barze z kebabem przy ul. Bohaterów Monte Cassino w Sopocie, czyli słynnym "Monciaku", doszło do awantury. Wszystko wskazuje na to, że powodem burdy były uprzedzenia narodow...
31-latkowi z Lublina postawiono zarzuty stosowania przemocy. Usłyszał również zarzut znieważania z powodu przynależności rasowej i narodowościowej. Mężczyzna przyznał się jedynie do pobicia zagraniczn...
W kalendarzu wydanym przez Urząd Miasta w Gdańsku po raz pierwszy znalazły się nie tylko święta katolickie. - Chcieliśmy pokazać bogactwo miasta, które wynika z przenikania się wielu kultur oraz wyzna...