Otwarta Rzeczpospolita

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2019/01/22

Paula Sawicka do antyfaszystek i antyfaszystów o Romanie Giertychu

Drogie i drodzy, szanowni i szanowne,

Podobnie jak Wy, przyszłam wczoraj do Muzeum Narodowego na  debatę „Wokół Niepodległości. Pamięć zbiorowa: 1905, Wielka Wojna, zabójstwo Narutowicza”. Przyszłam, chociaż podobnie jak Wy, byłam zgorszona udziałem Romana Giertycha. Ale inaczej niż Wy, postanowiłam go wysłuchać.

Jesteśmy różni i powinniśmy się różnić. Polska jest naszym wspólnym domem – dlatego nie może być w nim miejsca na nienawiść i wykluczanie. Mord na Pawle Adamowiczu powinien każdemu uprzytomnić jaki złem jest nienawiść i że potrzebna jest rozmowa. Do tego nawołuje rodzina Pawła Adamowicza oraz świadomi obywatele ze wszystkich stron ideologicznego i politycznego spectrum.

Jestem zadowolona, że wysłuchałam Romana Giertycha. Żałuję, że Wy go nie wysłuchaliście, a jedynie próbowaliście zakłócić debatę. Usłyszelibyście co o swojej politycznej drodze powiedział Roman Giertych i być może uznalibyście, że tym samym unieważnił przynajmniej część zarzutów jakie przedstawiliście w ulotce rozdawanej słuchaczom. Mielibyście okazję zapytać o pozostałe. Różnice pozostaną, nawet poważne, ale przecież nie chodzi o jedność poglądów, chodzi o wzajemną akceptację dla tych różnic, o nienarzucanie swoich przekonań. Polityk, który wyjaśnia dlaczego zmienił poglądy i jak do tego doszedł, a Roman Giertych to zrobił, nie powinien być oskarżany, że je zmienił nieprawdziwie. Należy docenić to co powiedział i kontynuować dyskusję. Żałuję, że nie wysłuchaliście co mówił o „nagonce obozu narodowego” na Narutowicza. Nie sądzę, że był nieszczery i że pozostał wyznawcą sprzecznych z demokracją skrajnie prawicowych ideologii. Chcę wierzyć, że to co powiedział będzie potwierdzał w działaniu.

Miejmy na uwadze także to, że wielu zasłużonych ludzi lewicy ma w swoich biografiach niechlubne epizody czasu stalinizmu. Cieszmy się, że ludzie się zmieniają. Szanuję Wasze poglądy. Wolność, równość i prawa podstawowe są mi bliskie, ale nie są wyłączną domeną lewicy. Zabiegajmy o nie, nawet walczmy, nie obrażając i nie wykluczając nikogo. Dodam, że nazwanie (w rozdawanej ulotce) Adama Michnika „osobą zawsze ślepą na ruchy masowe, niezainteresowaną głosem społecznej samoorganizacji, związków zawodowych, kobiet – tylko klepiącą się w swoim gronie po plecach z endekami” uważam za niesprawiedliwą napaść.

Drogie antyfaszystki, drodzy antyfaszyści, wzywam Was do rozmowy.

Paula Sawicka

21 stycznia 2019 roku

Fragment wypowiedzi Romana Giertycha w debacie „Wokół Niepodległości”

2019/01/21

Jak walczyć z mową nienawiści? – rekomendacje RPO

W kontekście dyskusji na temat walki z mową nienawiści Rzecznik Praw Obywatelskich dr Adam Bodnar przedstawił 20 rekomendacji. „Liczę, że staną się one przedmiotem poważnej debaty publiczne” – napisał. Rzecznik postuluje m.in. nowelizację przepisów Kodeksu karnego – art. 119 k.k., art. 256 k.k., art. 257 k.k. – pod kątem penalizacji czynów popełnionych wobec innych grup mniejszościowych, narażonych na dyskryminację, w szczególności osób LGBT oraz osób z niepełnosprawnością;powołanie niezależnych punktów kontaktowych i organów doradczych, które będą czuwały nad egzekwowaniem obowiązków dostawców usług internetowych, w tym również obowiązków związanych z przeciwdziałaniem rozprzestrzenianiu się mowy nienawiści; uwzględnienie tematyki mowy nienawiści w szkoleniach dla adwokatów i radców prawnych (w ramach aplikacji oraz szkoleń uzupełniających) czy wydanie przez Krajową Radę Radiofonii i Telewizji rekomendacji na temat mowy nienawiści (w trybie art. 18 ustawy o radiofonii i telewizji) – na podobnych zasadach co stanowisko KRRiT w kwestii ochrony dzieci i młodzieży.

Rekomendacje dostępne na stronie wyborcza.pl

 

2019/01/18

Apel w sprawie mowy nienawiści

„My, obywatele i obywatelki, działacze i działaczki organizacji pozarządowych, dogłębnie wstrząśnięci i wstrząśnięte zarówno tragiczną śmiercią Prezydenta Pawła Adamowicza, jak i następującymi po niej komentarzami, przekłamaniami i manipulacjami, jakich dopuszczają się osoby publiczne, wzywamy decydentów i decydentki, przedstawicieli i przedstawicielki partii politycznych wszystkich opcji, posłów i posłanki, dziennikarzy oraz dziennikarki, jak i inne osoby aktywne w życiu publicznym o zaniechanie stosowania języka nienawiści” – piszą sygnatariuszki i sygnatariusze apelu przygotowanego przez Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita przyłączyło się do apelu, który nadal można podpisywać na stronie tea.org.pl.

2019/01/15

List organizacji społecznych do Jurka Owsiaka

„Cokolwiek zrobisz, cokolwiek zdecydujesz, chcemy zapewnić Cię o naszym poparciu i naszej z Tobą solidarności. Chcemy, żebyś wiedział, że jesteśmy z Tobą” – piszą do Jurka Owsiaka przedstawiciele i przedstawicielki organizacji społecznych. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita również podpisało się pod listem.

„Wstrząśnięci zabójstwem Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza, Pogrążeni w bólu i żałobie, chcemy wykrzyczeć swój sprzeciw wobec tego, co się stało, wyrazić naszą niezgodę na podsycanie atmosfery nienawiści, w której takie czyny stają się możliwe. Żadne słowa nie wyrażą żalu, nie opiszą tego, co dziś czujemy. Dzień, który miał być dniem świętowania dobroczynności i ofiarności Polek i Polaków, stał się dniem narodowej tragedii. Cokolwiek zrobisz, cokolwiek zdecydujesz, chcemy zapewnić Cię o naszym poparciu i naszej z Tobą solidarności. Chcemy, żebyś wiedział, że jesteśmy z Tobą. Dla nas i dla wszystkich ludzi dobrej woli to Ty jesteś dyrygentem Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, tej wspaniałej inicjatywy, która wydobywa z nas dobro, bezinteresowność i łączy w tym, co w nas najlepsze” – to początek listu, który wraz z podpisami można przeczytać na stronie ngo.pl

2019/01/14

Oświadczenie Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

Choć cisza jest teraz potrzebna nam wszystkim, w naszych sercach i umysłach pobrzmiewają jak echo słowa Edmunda Burke: „Dla triumfu zła potrzeba tylko, żeby dobrzy ludzie nic nie robili”.

Tragiczna śmierć Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza – człowieka otwartego, zaangażowanego w pomoc grupom i osobom dotkniętym dyskryminacją, walczącego z nienawiścią jest wydarzeniem bez precedensu. Zginął, godzony nożem przez człowieka chorego z nienawiści. Zginął w trakcie finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – symbolu społeczeństwa obywatelskiego, zaangażowania Polek i Polaków.

Żadne zło nie bierze się znikąd – zapominamy, że od słów do czynów wiedzie droga niezwykle krótka. Festiwale nienawiści w publicznej telewizji, szczucie jednej grupy na drugą, odmawianie człowieczeństwa uchodźcom. To wszystko nakręca spiralę nienawiści. Nienawiści, która zabija. Nienawiści, z którą nie wszyscy atakowani potrafią sobie poradzić.

Jerzy Owsiak – twórca Wielkiej Orkiestry – rezygnując z funkcji prezesa Fundacji mówi wprost, że nie radzi sobie z atakami na niego i Orkiestrę. I nie jest to jego porażka. To porażka nas wszystkich. Nas, którzy zapominamy o tym, jak wielką moc mają słowa. Nas, którzy nie reagujemy. Nas, którzy nic nie robimy, pozwalając aby zło rosło.

To czas, w którym powinniśmy stanąć razem, dając sobie nawzajem poczucie wspólnoty i wsparcia.

W imieniu Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita

Damian Wutke

Sekretarz Zarządu

2019/01/05

Paula Sawicka w „Faktach po Faktach”

4 stycznia 2019 roku w programie „Fakty po Faktach” gościła m .in. Przewodnicząca Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej Paula Sawicka. W trzeciej części programu razem z prof. Moniką Płatek komentowały nominację Adama Andruszkiewicza na wiceministra cyfryzacji, początek procesu ws. delegalizacji Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, a także zablokowanie przez PiS uchwały na temat ustanowienia Roku Marka Edelmana.

Program „Fakty po Faktach”

2019/01/03

Konkurs „POZNAJMY SIĘ”

Koalicja Organizacji Pozarządowych reprezentowana przez Fundację Ludzi Otwartej Wyobraźni FLOW ogłasza Ogólnopolski Konkurs POZNAJMY SIĘ, skierowany do uczniów szkół podstawowych i średnich na projekty prezentujące przybyłych do Polski uchodźców, imigrantów lub przedstawicieli zamieszkujących od dawna w naszym kraju mniejszości etnicznych i narodowych.

Konkurs objęty został patronatem przez: Rzecznika Praw Obywatelskich – Adama Bodnara , Rzecznika Praw Dziecka – Marka Michalaka, Polskie Stowarzyszenie im. Janusza Korczaka, Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospolita”, Wolters Kluwer Polska.

Zachęcamy do upowszechniania informacji na temat Konkursu wśród nauczycieli oraz uczniów.

Więcej informacji na stronie Konkursu.

 

2019/01/01

100 lat temu urodził się Marek Edelman

100 lat temu, 1 stycznia 1919 roku, w białoruskim Homlu, urodził się Marek Edelman.

Jeden z przywódców powstania w warszawskim getcie, wybitny kardiolog, działacz społeczny, opozycjonista, kawaler Orderu Orła Białego. Wielki Człowiek.

„Najważniejsze jest życie, a jak jest życie, to najważniejsza jest wolność. Ale potem oddaje się życie za wolność i wtedy nie wiadomo, co jest najważniejsze.”

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Adam Andruszkiewicz stał się symbolem otwartości rządzących na środowiska narodowców. Ale są instytucje, w których narodowcy pracują nie od dziś. W lubelskim IPN zajmują się edukacją dzieci i młodzież...
Jeżeli „mowę nienawiści” będziemy definiować „wzorem innych krajów europejskich”, to hejt na Owsiaka nią nie jest. Hejterzy nie zwalczają go za to, że jest heteroseksualnym białym Polakiem płci męskie...
Podczas programu "Minęła 20" wyemitowano krótką animację, na której Hanna Gronkiewicz Waltz powołuje do życia kukiełkę Jerzego Owsiaka. Założyciel WOŚP organizuje zbiórkę pieniędzy, które następnie w ...
Nowe władze miasta pracują nad wdrożeniem w szkołach programu antydyskryminacyjnego, zapobiegającego szerzeniu się w mieście rasizmu, szowinizmu i ksenofobii. - Nauczymy dzieci, że inny wcale nie ozna...
Przy dawnej Kuźni Romskiej znajdującej się na terenie historycznego Litzmannstadt-Getto odbyła się wczoraj uroczystość upamiętniająca śmierć Romów – ofiar okupacji niemieckiej, którzy zginęli podczas ...
Parada Równości 2019 w Warszawie odbędzie się w sobotę 8 czerwca 2019 roku. Kolorowy marsz po raz 19. przejdzie ulicami Warszawy, by szerzyć idee wolności, równości i tolerancji. To największe tego ty...
Stegny huczą od plotek, że w jednym z lokali powstanie ośrodek dla uchodźców. Rada osiedla zaczęła uspokajać mieszkańców, rozwieszając kuriozalne ogłoszenia. Ktoś dołączył cytaty z Ewangelii. „Drodzy ...
Dwaj młodzi mężczyźni napadli 16-latka w miejskim autobusie. Grozili mu nożem, kopali, a wcześniej odcięli drogę do kierowcy. Na koniec wyrwali drzwi i uciekli. - Ludzie patrzyli przez okno i myśleli ...
„Polska jest państwem suwerennym i rząd ma prawo decydowania” - tak minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz bronił wejścia narodowca Adama Andruszkiewicza do rządu przed krytyką ze strony organ...