Otwarta Rzeczpospolita

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2019/06/24

Fundacja Helsińska w obronie Rzecznika Praw Obywatelskich

Podczas gdy media publiczne kolejny dzień atakują rzecznika praw obywatelskich za to, że skrytykował metody, którymi posługiwała się policja podczas zatrzymania mężczyzny podejrzanego o zabójstwo 10-letniej Kristiny z Mrowin, w obronie Adama Bodnara wystąpiła Helsińska Fundacja Praw Człowiek. W opublikowanym stanowisku HFPC wyraża swój „stanowczy sprzeciw wobec politycznej i medialnej nagonki na dr. hab. Adama Bodnara, Rzecznika Praw Obywatelskich”. Fundacja przypomina, że postawa RPO wiąże się bezpośrednio z wypełnianiem przez niego jego konstytucyjnych zadań oraz staniem na straży praw człowieka.

Przyłączamy się do płynących od wielu organizacji i osób głosów solidarności z Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wyrażamy uznanie dla jego odwagi bronienia standardów etycznych i prawnych, stania zawsze po stronie człowieka, wbrew rządzącym, a nierzadko i wbrew opinii publicznej.

2019/06/24

Atak na zakład kamieniarski w Wąwolnicy

15 czerwca w Wąwolnicy zdemolowano zakład kamieniarski mężczyzny, który współpracował z fundacją ratującą pamięć po żydowskich ofiarach Zagłady Żydów. Policja informuje, że  sprawca wjechał tam koparką i zniszczył wszystko: budynek, samochody, sprzęt. Fundacja Zapomniane informuje, że w sprawie niepokoi także antysemicki napis prawdopodobnie zostawiony przez sprawcę.

Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski, w imieniu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wystosowali list do właściciela zakładu, w którym wyrażają uznanie dla działań Krzysztofa Kolibskiego służących dobru wspólnoty oraz zapewniają o solidarności z nim. W liście do Wójta gminy Wąwolnica zwracają się z prośbą o udzieleniu poszkodowanemu wszelkiej możliwej pomocy oraz wyrażają nadzieję, że lokalne władze dostrzegą i docenią działalność kamieniarza.

List do właściciela zakładu
List do Wójta gminy Wąwolnica

2019/06/24

6. edycja upamiętnień w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych

Dom Spotkań z Historią oraz Komitet Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie zapraszają na 6. edycję upamiętnień w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych.

W marcu tego roku poznaliśmy nazwiska kolejnych osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego.

W czwartek, 27 czerwca o godz. 12:00 posadzimy poświęcone im drzewka oraz odsłonimy kamienie z pamiątkową inskrypcją w warszawskim Ogrodzie Sprawiedliwych na skwerze gen. Jana Jura-Gorzechowskiego.

Tegoroczni Sprawiedliwi to:

Arsienij Borisowicz Roginski – rosyjski historyk i działacz polityczny badający zbrodnie stalinowskie,

Ewelina Lipko-Lipczyńska – nauczycielka polskiego, która w czasie II wojny światowej ratowała Żydów, a w 1968 roku jawnie sprzeciwiała się antysemickiej nagonce władz PRL,

Raoul Wallenberg – szwedzki dyplomata, który w czasie wojny uratował od eksterminacji kilkadziesiąt tysięcy węgierskich Żydów.

Nazwiska osób uhonorowanych tytułem Sprawiedliwego ogłosił Zbigniew Gluza – przewodniczący Komitetu Ogrodu Sprawiedliwych w Warszawie – podczas gali w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, która odbyła się 5 marca 2019.

Uroczystość poprowadzi Jerzy Kisielewski, a wezmą w niej udział: ambasador Szwecji, Jego Ekscelencja Stefan Gullgren, który odsłoni kamień poświęcony Raoulowi Wallenbergowi, w imieniu rodziny Eweliny Lipko-Lipczyńskiej pojawi się Anna Rycombel – siostrzenica uhonorowanej, a o działalności Arsienija Borisowicza Roginskiego opowie krótko Jelena Żemkowa – prezeska Stowarzyszenia „Memoriał”.

2019/06/20

Prokuratura ws. Bartyzela: „To dozwolona krytyka i komentarz do aktualnych wydarzeń”

W lutym 2019 prof. Jacek Bartyzel we wpisie na fb nazwał Żydów „żmijowym plemieniem, pełnym pychy, jadu i złości”. Prokuratura właśnie umorzyła sprawę, ponieważ nie dopatrzyła się we wpisie profesora antysemickich treści. Uznała go za „prywatną opinię” i „dozwoloną krytykę”. Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita było jednym z zawiadamiających w tej sprawie. W momencie otrzymania uzasadnienia decyzji złożymy od niej odwołanie.

Prof. Bartyzel pisał o Żydach, że: „nienawidzą nas i opluwają”; są „plemieniem żmijowym, pełnym pychy, jadu i złości” (jest to zniekształcony cytat z ewangelii); „nie są zdolni do okazywania wdzięczności, uważają natomiast, że wszystko im się należy”. Profesor nie tylko wykorzystał antysemickie stereotypy (pycha, nieuczciwość, nieumiejętność okazywania wdzięczności), ale też przypisał te cechy Żydom w ogóle – tylko z tego powodu, że są Żydami. Wyraził to pogląd antysemicki w czystej postaci, rodem z przedwojennej endeckiej lub nazistowskiej prasy.

18 czerwca toruński portal „Nowości — Dziennik Toruński”, że Prokuratura uznała, że wpis nie zawierał antysemickich treści. „W naszej ocenie publikacja na prywatnym profilu stanowiła dozwoloną prawem krytykę, była komentarzem do aktualnych wydarzeń”, mówił toruńskiemu portalowi prokurator Krzysztof Lipiński, pełniący obowiązki zastępcy Prokuratora Rejonowego Toruń Centrum-Zachód. „Co do treści wpisu jego intencją, jak stwierdził, było wyrażenie oburzenia na wypowiedzi, a nie obrażenie kogokolwiek” — usłyszeli toruńscy dziennikarze w prokuraturze. Sam profesor zaś „miał przekonywać, że publikacji dokonał na prywatnym profilu, nie zdając sobie sprawy z zasięgu wpisu”.

Więcej o sprawie w oko.press

2019/06/19

Światowy Dzień Uchodźcy

20 czerwca obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Dzień ten został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku, aby uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do opuszczenia ojczystych krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych, czy prześladowań politycznych.

2019/06/18

Informacja o działalności RPO oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela w roku 2018

W 2018 r. ludzie zgłosili się do Rzecznika Praw Obywatelskich 57 tys. razy. To o 5 tys. więcej niż w roku poprzednim. Niemal połowa z wpływów odnotowanych w 2018 roku – 25 tys. – to były sprawy i problemy nowe – reszta to korespondencja dotycząca problemów, które RPO zidentyfikował wcześniej i rozpoczął nad nimi pracę. Samych nowych spraw było o prawie 2,5 tys. więcej niż w roku poprzednim.

Na tej podstawie biuro RPO przygotowało dokument będący całościową diagnozą stanu państwa przez pryzmat respektowania praw konstytucyjnych obywateli. Informacja ta realizuje postanowienie Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, które przewiduje, że Rzecznik corocznie informuje Sejm i Senat o swojej działalności oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka. Stanowi tak art. 212. Konstytucji. Realizuje również postanowienie ustawy o Rzeczniku Praw Obywatelskich, według którego Informacja Rzecznika ma być podana do wiadomości publicznej. Wynika to z art. 19 ust. 2 ustawy o RPO.

Pełna informacja dostępna na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich

2019/06/17

Eseje laureatów XXIV edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

13 czerwca 2019 roku o godzinie 17.00 w sali im. Adama Mickiewicza (nr 144) w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród XXIV edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zachęcamy do zapoznania się z esejami laureatów.

Nagroda pierwszego stopnia ufundowana przez Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Ryszard Jamka – Jakub Szela przez pryzmat legend: „czarnej”, „białej” i „czerwonej”

Nagroda pierwszego stopnia im. Joanny Wiszniewicz
Stanisław Godlewski – Leonia Jabłonkówna. Inne spojrzenie

Wyróżnienie
Maria Czaputowicz – Kult Nieznanego Żołnierza. Warszawskie miejsca pamięci w latach 1925-1991

Wyróżnienie
Volodymyr Dyslevuk – Z dziejów wspólnoty grekokatolickiej Lublina

Wyróżnienie
Bartosz Wójcik – Obraz podziemia narodowego w materiałach wewnętrznych i propagandzie AK-DSZ-WiN w latach 1945-1947

Wyróżnienie specjalne ufundowane przez Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza
Sebastian Brejnak – Niepokój jako figura nowoczesności. Antropologiczne studium na podstawie wybranych dzieł europejskiego modernizmu

2019/06/17

15 lat temu zmarł Jacek Kuroń

Piętnaście lat temu zmarł Jacek Kuroń – działacz opozycji w okresie PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, minister w pierwszych niekomunistycznych rządach, wielki społecznik, wspaniały człowiek, kawaler Orderu Orła Białego i Legii Honorowej. Jeden z naszych duchowych ojców, wzór do naśladowania, drogowskaz do działania. Jego słowa nie tracą na aktualności.

Z natury rzeczy przecież nienawiść jest krzykliwa, a tolerancja i nawet sympatia – przeważnie milcząca. Zwłaszcza, że krzyk nienawiści, obcości, wrogości pojawia się w życiu publicznym. W przemówieniach polityków, w wystąpieniach duchownych. Często słów „my, Polacy” używa się nie po to, by powiedzieć, że się spotykamy w obrębie polskości, tylko po to, aby przypomnieć, że są między nami „inni”, a więc „obcy”,,wrodzy”, niegodni zaufania. Kiedy w politycznym kontekście mówi się o „Polakach”, to dlatego, że się chce kogoś w Polsce negatywnie ocenić, kogoś, kto rzekomo nie jest takim Polakiem jak inni. To jest instrument politycznej walki, dyskryminowania, dyskredytowania ludzi myślących inaczej.

Jacek o sobie, Wrzask i agresja

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Grupa mężczyzn w kominiarkach dwukrotnie obrzuciła uczestników jajkami uczestników sobotniego marszu równości w Rzeszowie. Jedna osoba została zatrzymana, wobec 20 osób prowadzone są czynności pod kąt...
Narodowcy z Lubelskiej Brygady ONR uczcili urodziny belgijskiego polityka, który do końca życia deklarował wierność Hitlerowi i ideałom nazistowskim. Post narodowców oburzył nawet prawicowych publicys...
19-letni Polak Michał Sz. i mający polskie korzenie 18-letni Oskar D.-K. zostali skazani na kary więzienia na mocy przepisów o zwalczaniu terroryzmu. Mężczyźni zachęcali do zamordowania księcia Harry'...
"Do niedopuszczalnej sytuacji doszło w trzecim secie tego meczu - podczas potwierdzenia piłki out’owej, wywołanej przez moją córkę, przez wyznaczonego sędziego nadzorującego ten mecz. W tym momencie, ...
Mural powstał na ścianie budynku przy Alei Piłsudskiego 19/1 w październiku 2015 roku w ramach antydyskryminacyjnego programu „Różnorodność – podaj dalej!”. Program ten prowadziło Stowarzyszenie 9dwun...
W Częstochowie starły się w niedzielę dwa światy – tęczowy Marsz Równości i przeciwnicy tolerancji "broniący" Jasnej Góry. Niedzielne manifestacje zabezpieczały setki mundurowych. W pewnym momencie w ...
Zofia Klepacka, medalistka olimpijska, która ostatnio najlepiej jest znana ze swoich homofobicznych wypowiedzi, zagrała w teledysku do piosenki "Grzechy sodomskie" rapera KARATA NM. W tekście utworu z...
Z wybitnym tekstem Arthura Millera zmierzyli się podopieczni Teatru Off Junior. Na Scenie Kameralnej Teatru Muzycznego w Gdyni wystąpiło przeszło 30 młodych ludzi, których pasją jest teatr. "Czarownic...
Licząca niegdyś 12 tys. osób społeczność żydowska w Katowicach współtworzyła miasto od samego jego początku. Aby przypomnieć ten wkład, Miasto Ogrodów przygotowało cykl wydarzeń "My/Wy - Katowiccy Żyd...