Otwarta brama polski english

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

Stanowisko OR w sprawie wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza na Nocach Kościołów

2015/07/02

Publikujemy stanowisko Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita w sprawie antysemickich wypowiedzi Stanisława Michalkiewicza, które miały miejsce na Nocach Kościołów na Dolnym Śląsku.

„Ze względu na skomplikowaną polsko-żydowską historię i wciąż pokutujące w naszym społeczeństwie antysemickie stereotypy szczególnie niepokoi nas brak dostatecznego uwrażliwienia na te problemy Kościoła, mającego w Polsce znaczną siłę opiniotwórczą. Mamy głęboką nadzieję, że jego przedstawiciele dołożą wszelkich starań, by budować wizerunek Kościoła jako instytucji oraz wspólnoty wiary i dobrej woli, która przede wszystkim ludzi łączy, a nie dzieli. Kościoła mającego poczucie odpowiedzialności za przekazywane treści i świadomego groźnych konsekwencji wprowadzania do publicznej debaty niesprawiedliwych pomówień wobec poszczególnych ludzi i grup narodowych”.

Oświadczenie_Noce Kościołów

Jest reakcja na protesty dotyczące gry miejskiej

2015/07/01

z17711498Q,Abp-Stanislaw-GadeckiW odpowiedzi na apele arcybiskup, metropolita poznański Stanisław Gądecki nakazał organizatorom (Eucharystycznemu Ruchowi Młodych) wstrzymać prowadzenie gry miejskiej opartej na antysemickiej legendzie o sprofanowaniu Hostii przez żydów aż do wyjaśnienia sprawy. O grze pisała Gazeta Wyborcza, protestowało w jej sprawie Miasteczko Poznań, a Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita wystosowało na ten temat list do poznańskiej kurii. „Podobna gra miejska w żaden sposób nie może utrwalać antysemickich stereotypów i powinna być przygotowana we współpracy z referatem dialogu międzyreligijnego Kurii Metropolitalnej” – powiedział arcybiskup.  źródło

na zdjęciu: Arcybiskup Stanisław Gądecki, fot: Grzegorz Skowronek / Agencja Gazeta

Otwarta współtworzy „Dom bez hejtu” na Przystanku Woodstock 2015

2015/07/01

z17689344Q,Przystanek-Woodstock W tym roku w ramach Przystanku Woodstock 2015 (Kostrzyn nad Odrą, 31 lipca – 1 sierpnia), z inicjatywy Fundacji Batorego i Stowarzyszenia Projekt: Polska/HejtStop, szereg organizacji pozarządowych – w tym Otwarta Rzeczpospolita – będzie współtworzyć Dom bez hejtu. Będzie to przestrzeń namiotowa w strefie NGO, w której 12 organizacji zaprezentuje uczestnikom i uczestniczkom festiwalu różne inicjatywy dotyczące przeciwdziałania dyskryminacji i mowie nienawiści. Przedstawiciele/ki Otwartej Rzeczpospolitej będą na tym wydarzeniu już po raz trzeci – ostatnio prowadziliśmy warsztaty, spotkania i pokazy filmów w ramach Przystanku Woodstock w 2012 i 2013 roku.

Sprostowanie do listu w sprawie gry miejskiej w Poznaniu

2015/06/26

W umieszczonym na naszej stronie liście (z 23.06.2015) do Kurii Metropolitalnej w Poznaniu, w którym protestujemy przeciwko zorganizowaniu tam młodzieżowej gry edukacyjnej wykorzystującej legendę z 1399 r. o sprofanowanych hostiach, napisaliśmy m.in.: „Jedyne, co nie podlega wątpliwości, to fakt, że zjawisko profanacji hostii w średniowiecznym Poznaniu miało miejsce”. Otóż – na co nam słusznie zwrócił uwagę Andrzej Osęka, członek Rady Programowej naszego Stowarzyszenia – właśnie to zjawisko, które stało się źródłem i podstawą rozbudowanej opowieści o cudzie eucharystycznym i zbrodni Żydów, jest fikcją. Pisząc w książce Legendy o krwi o poznańskim „cudzie hostii”, Joanna Tokarska–Bakir analizuje techniki perswazyjne (takie jak np. znajomość imion bohaterów i szczegółowej lokalizacji wydarzeń, co ma zaświadczać o ich prawdziwości) stosowane w tym wypadku, i konkluduje: „Wobec perswazyjnej mocy szczegółów pseudohistorycznych myśl typu ludowego pozostaje bezbronna”. Jak się okazuje, i my okazaliśmy się bezbronni wobec pseudofaktograficznej argumentacji – co tylko świadczy o tym, jak bardzo jest niebezpieczna. Przepraszamy i zmieniamy odpowiedni fragment tekstu dotyczącego naszego stanowiska w tej sprawie.
Stanowisko-OR-w-sprawie-gry-miejskiej-popr.

Lista laureatów XX edycji Konkursu
im. J.J.Lipskiego

2015/06/25

Poniżej prezentujemy listę laureatów XX Edycji Konkursu prac magisterskich
im. J. J. Lipskiego:

Nagroda I stopnia
Arkadiusz Nyzio - Na straży demokracji. Publicystyka „Gazety Wyborczej” wobec autorytaryzmu, totalitaryzmu i zagrożeń demokracji
Nagroda I stopnia
nagroda specjalna im. Jacka Kuronia
Natalia Kusa„Biała rewolucja” – Opozycja w Federacji Rosyjskiej po wyborach do Dumy Państwowej w grudniu 2011 roku

Warsztaty tolerancji – OR we Wrocławiu

2015/06/25

11124602_1170280962997290_1456578854_nBudowanie wrażliwości na różnice kulturowe (szczególnie w odniesieniu do kultur Afryki Subsaharyjskiej), zmiana perspektywy kulturowej, zbijanie stereotypów,  aktywne metody przekazywania tej wiedzy uczniom czy korzystania z niej w pracy (w przypadku policjantów/ek) to niektóre z kwestii poruszanych podczas 5-godzinnych warsztatów przeprowadzonych dla grupy 30 nauczycieli/ek (w tym Ambasadorów Dialogu) oraz edukatorów/ek w Zespole Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. Marii Dąbrowskiej 22 czerwca we Wrocławiu. Tego samego dnia odbyło się też spotkanie dla ok. 50 przedstawicieli/ek policji (prewencja) i straży miejskiej w Komendzie wrocławskiej. 

List w sprawie gry miejskiej opartej na antysemickiej legendzie

2015/06/23

be59be45da4659e452b6f70f64b32597Wystosowaliśmy list do kurii w Poznaniu w związku z zorganizowaną przez Eucharystyczny Ruch Młodych grą miejską dla dzieci, którą oparto na poznańskiej legendzie o profanacji Hostii przez Żydów. W liście m.in. sprzeciwiamy się edukacji dającej miejsce na uruchomienie negatywnych emocji w stosunku do przedstawicieli grup mniejszościowych.
List_do_organizatorów_gry_miejskiej_poznan

Zaproszenie na rozdanie nagród w Konkursie prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego

2015/06/18

Do fundatorów 2015Przed nami rozstrzygnięcie XX Edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego.
W tym roku uroczystość rozdania nagród odbędzie się:

 25 czerwca o godzinie 17.00

W sali im. Adama Mickiewicza (nr 144)

Pałac Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie 

Serdecznie zapraszamy!

Coroczny Konkurs prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego, w którym wyróżniani są młodzi ludzie, podejmujący w swych pracach problemy humanistyki i wykazujący wrażliwość na kwestie społeczne, jest formą uczczenia pamięci Patrona konkursu.

Zapraszamy także do zapoznania się z relacją z rozdania nagród w Konkursie im. Jana Józefa Lipskiego w 2014 r. oraz z zapisem rozmów jakie przeprowadził Tomasz Żukowski z laureatami.

Stosunek społeczeństwa polskiego do imigrantów – stanowisko Otwartej Rzeczpospolitej w TVP1

2015/06/17

Na prośbę dziennikarzy z TVP1, Paula Sawicka, Wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, zajęła stanowisko wobec żywej obecnie dyskusji dotyczącej przyjmowania imigrantów do Polski i stosunku Polaków wobec cudzoziemców. Podstawą do dyskusji był list otwarty do premier Ewy Kopacz pt „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami”, zainicjowany przez Fundację „Ocalenie” i podpisany przez Otwartą oraz 31 innych organizacji. Poniżej najważniejsze kwestie poruszone podczas rozmowy (15.06.2015).

Patronujemy akcji społecznej „Książki NIE_dzielą”

2015/06/16

11401450_10153349244570549_753739345333789692_nHasło tegorocznej kampanii zaprzyjaźnionej Fundacji Zmiana, to „Książki NIE_dzielą”. Celem akcji jest zwrócenie uwagi na potrzebę wyrównania szans w dostępie do kultury – w tym przede wszystkim – książek. Stały patronat nad kampanią sprawują Biblioteka Narodowa i Centralny Zarząd Służby Więziennej, a od tej edycji, także Otwarta Rzeczpospolita. Tegoroczne wydarzenie odbędzie się 28 czerwca od godz. 13:00 do 18:00 w Barze Studio. W planach są m.in. dyskusyjny klub książki (Szymon Majewski – „Życie w pożyciu”), wymienialnia książek, zbiórka książek do zakładów karnych oraz warsztat, w trakcie którego każdy dowie się, jak samemu zrobić regał na książki i stworzyć bibliotekę sąsiedzką. O 15:00 odbędzie się też dyskusja „Niedostępne książki – czy czytanie jest dla elit?” oraz premiera filmu, który został stworzony w ramach kampanii „Książki w pudle”.

„Równe prawa – wspólna sprawa”. Parada Równości w Warszawie

2015/06/15

11425494_10153382947557037_5591376017631284402_n13. czerwca w Warszawie odbyła się XV już Parada Równości. W tym roku była współorganizowana przez program Obywatele dla Demokracji i pobiła rekord – wzięło w niej udział 20 tysięcy osób. Maszerowaliśmy także my,  działacze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita. Fotorelacja z Parady Równości 2015 tutaj.
O założeniach Parady pisaliśmy już tutaj.
fot: www.paradarownosci.eu

Podpisujemy Kartę Różnorodności!

2015/06/12

KARTA logo duzeDołączyliśmy do grona sygnatariuszy Karty Różnorodności w Polsce! Tym samym podpisaliśmy zobowiązanie  niedyskryminowania w miejscu pracy, działania na rzecz tworzenia i promocji różnorodności oraz wyraziliśmy gotowość do angażowania w te działania wszystkich osób zatrudnionych oraz partnerów biznesowych i społecznych.
Tekst_Karta_Roznorodnosci_Polska

Raport Komisji ds Rasizmu i Nietolerancji

2015/06/10

ECRIJuż dziś można się zapoznać z raportem Komisji  ds Rasizmu i Nietolerancji Rady Europy (ECRI), ogłoszonym przez Koalicją na rzecz Równych Szans (do której należy też Otwarta Rzeczpospolita). Raport dotyczy Polski i zaleceń jakie nasze państwo powinno wdrożyć, celem zapobiegania przypadków dyskryminacji i nietolerancji.
W ciągu kilku dni Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego przygotuje wystąpienie Koalicji do odpowiednich władz z zapytaniem jakie są plany rządowe co do wykonania zaleceń.  Tutaj pełen tekst raportu w języku polskim i w języku angielskim.

Lista prac magisterskich zakwalifikowanych do II etapu XX edycji Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego

2015/06/10

Poniżej prezentujemy listę nazwisk oraz tytuły prac magisterskich,
które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Z laureatami będziemy się kontaktować telefonicznie oraz mailowo.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Lista prac magisterskich zakwalifikowanych do II etapu

Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja

2015/06/09

1507949_1153251341366912_7443056272900631987_n10 i 11 czerwca w dawnym budynku BUW-u odbędzie się konferencja „Nie daj się złapać w SIECI – interwencja i prewencja” dla praktyków pracujących z młodzieżą i teoretyków organizowana przez Fundację po DRUGIE i Zakład Kryminologii Wydziału Prawa i Administracji UW. Wśród prelegentów obecna będzie Paula Sawicka z wystąpieniem pt. „Mowa nienawiści. Dlaczego i jak jej przeciwdziałać? Z doświadczeń Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita„.

Gdzie i dlaczego zaczyna się nienawiść?

2015/06/08

11406917_464159533762557_7388833673277867424_n2 czerwca w Krakowie odbyła się bardzo ciekawa debata pt „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej„. Udział wzięli przedstawiciele i przedstawicielki organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki: Kamila Baranowska, Anna Makówka-Kwapisiewicz,  prof. Wawrzyniec Konarski, Krzysztof Gil, Małgorzata Kołaczek oraz Koordynatorka projektu „Społeczeństwo na rzecz tolerancji” Otwartej Rzeczpospolitej, Karolina Marcinkowska. Mowa była o tym, gdzie i dlaczego zaczyna się nienawiść, jak łatwo rozprzestrzenia się w przestrzeni publicznej, internecie, redakcjach, gabinetach politycznych.

Petycja „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami”

2015/06/08

med-migrant-boatStowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita podpisało list otwarty do premier Ewy Kopacz „TAK dla przyjmowania osób uciekających przed prześladowaniami” zainicjowany przez Fundację „Ocalenie”. Każdy może się również podpisać pod nim indywidualnie.
Petycja
fot. ze strony

Spotkanie z przedstawicielami Związku Studentów Żydowskich z Francji

2015/06/01
logoW sobotę 30 maja spotkaliśmy się na szabatowy posiłek z grupą francuskiej młodzieży z UEJF – Związku Studentów Żydowskich z Francji. Grupa żydowskiej młodzieży zaangażowanej w walkę przeciwko antysemityzmowi we Francji, zrzeszona w takich organizacjach, jak UNEF, UNI, FACE, SOS Racisme, przyjechała do Polski w ramach Podróży Pamięci Żydowskiej („voyage de la Mémoire”). Młodzieży towarzyszył Benjamin Orenstein, były więzień oświęcimski,  Marcello Pezzetti, dyrektor Muzeum Shoah w Rzymie, Alban Perrin, koordynator Memorialu Shoah w Paryżu. Podczas spotkania przybliżyliśmy grupie działalność Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, wnioski z prowadzenia portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org oraz projekty innych organizacji działających na rzecz tolerancji w Polsce.

Bierzemy udział w debacie pt. „Na początku jest słowo czyli o mowie nienawiści w przestrzeni publicznej”

2015/05/28

g302mStowarzyszenie Interkulturalni PL i Fundacja Dialog-Pheniben we współpracy z Jewish Community Centre w Krakowie oraz Instytutem Studiów Międzykulturowych UJ, zapraszają na wyjątkowe spotkanie, poświęcone mowie nienawiści w przestrzeni publicznej. Spotkanie odbędzie się 2 czerwca 2015 roku (wtorek) w JCC Kraków na ul. Miodowej 24. Zaproszeni goście – przedstawicielki i przedstawiciele organizacji pozarządowych, mediów i świata nauki będą rozmawiać o tym, gdzie zaczyna się nienawiść, jak łatwo potrafi się rozprzestrzeniać w miejscach codziennych i nam najbliższych – szkole, sklepie, na osiedlu i tych, kształtujących naszą opinię – redakcjach, gabinetach politycznych, forach internetowych i jak można jej wspólnie przeciwdziałać. Zaproszenie na Panel Opis Panelu

Dołączamy do Parady Równości!

2015/05/28

logo_ParadaRownosci2015Otwarta Rzeczpospolita wspiera postulaty Parady Równości i włącza się w ich popularyzację, realizację i w samą paradę. Parada Równości 2015 przejdzie ulicami Warszawy 13 czerwca 2015. Przemarsz wyruszy o 15:00 spod Sejmu RP a zakończy się na pl. Bankowym. Jeszcze w tym miesiącu rusza Festiwal Parady Równości 2015, czyli cykl kilkudziesięciu wykładów, spotkań, konferencji, debat, warsztatów, imprez sportowych i muzycznych, których ideą przewodnią jest równość. Kalendarz imprez znaleźć można na festiwal.paradarownosci.eu.

Monitoring

Polska nadal tworzy przed migrantami więcej barier niż możliwości w dostępie do podstawowych sfer życia publicznego, takich jak edukacja, rynek pracy, służba zdrowia czy obywatelstwo – wynika z najnow...
Prokuratura wciąż prowadzi śledztwo w sprawie marcowego koncertu. Tymczasem w poprzedni weekend w Komprachcicach pod Opolem zorganizowano kolejny. Jako gwiazda wystąpił fiński zespół Mistreat, a towar...
Jak efektywnie reagować na hejt i dyskryminację? Jak opracować kampanię społeczną bez wielkiego budżetu i zwrócić uwagę ludzi na problemy łamania praw człowieka? Do kogo najłatwiej dotrzeć i przekonać...
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza nauczycieli z całej Polski do współpracy z ramach programu ambasadorskiego. Nauczyciele, którzy wezmą w nim udział będą mogli współtworzyć ofertę edukacyj...
30 maja podczas pierwszego Marszu Równości w Gdańsku na ulicy pojawiła się także około 100-osobowa kontrmanifestacja zorganizowana przez Obóz Narodowo-Radykalny. "Pedofile, pederaści to są Unii entuzj...
Mężczyzna, który na zamieszczonym w internecie filmie obrzucał wyzwiskami polsko-hinduskie małżeństwo, używając m.in. określeń "ciapaty" czy "zdrajczyni białej rasy" musi wykonać...prace społeczne na ...
Polecamy audycję "Światopogląd" z 13 maja 2015 r., do której zaproszony został profesor Dariusz Libionko z Centrum Badań nad Zagładą Żydów. Spotkanie odbyło się tuż po otwarciu konferencji naukowej "O...
Gazeta Wyborcza opublikowała list Mikołaja Grynberga na temat komentarzy, które pojawiły się pod artykułami o jego książce "Oskarżam Auschwitz". Zachęcamy do wsparcia go poprzez napisanie do redakcji ...
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza studentów do udziału w dwóch programach edukacyjnych - Polsko - Izraelskiej Wymianie Młodzieży oraz POLIN Meeting Point - Summer Education School. Rekruta...
Polska Rada Chrześcijan i Żydów oraz Stowarzyszenie im. Jana Karskiego zapraszają na VII Bliskie Spotkanie Chrześcijan i Żydów - edycję specjalną dedykowaną męczennikom getta i Żydom warszawskim.  Sp...
W 101. rocznicę urodzin Jana Karskiego Muzeum POLIN i Fundacja Edukacyjna Jana Karskiego zapraszają na projekcję spektaklu Teatru Telewizji i dyskusję zatytułowaną "Zło rodzi się, gdy dobrzy ludzie po...
Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN zaprasza uczniów i nauczycieli do przygotowania i przeprowadzenia gry miejskiej, której motywem przewodnim ma być polsko - żydowska historia lokalna. Dodatkowo, uc...
„Od wyzwolenia do pojednania” to temat szóstej ogólnopolskiej konferencji „Auschwitz i Holokaust na tle zbrodni ludobójstwa w XX wieku”, która odbywać się będzie w Oświęcimiu w dniach 28-30 maja 2015 ...
Wojciech Karpieszuk pisze w Gazecie Wyborczej o niechęci rządzących i dyrektorów szkół wobec zwrócenia uwagi na problem homofobii: "W 2013 roku KPH przygotowała raport w tej sprawie. Jego autorzy prze...
"Tym razem - informują organizatorzy - będziemy rozmawiać o zmianach w polityce ukraińskiej, jakie miały miejsce po wydarzeniach na Majdanie. Dołączą do nas deputowani z trzech partii politycznych, kt...
Serdecznie polecamy wysłuchanie audycji o prowadzonej przez Roberta Bladycza, Roma, świetlicy w Kamiennej Górze, w której uczą się zarówno romskie, jak i polskie dzieci. fot. Piotr Sławiński / Radio ...
Polecamy refleksję prof. Michaela Fleischera na temat niepokojących haseł pojawiających się w przestrzeni publicznej miasta. "Spojrzawszy wnikliwiej, zauważam herb Wrocławia. I teraz robi się niedobrz...
Dokument o odkrywaniu żydowskiej tożsamości przez 4 młode Polki - będziemy mogli obejrzeć w czerwcu na Festiwalu Kultury Żydowskiej w Krakowie i w lipcu w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warsza...
W przeddzień Międzynarodowego Dnia Walki z Rasizmem wybitni dziennikarze sportowi, parlamentarzyści oraz zasłużeni sportowcy spotkali się w Sejmie na ceremonii wręczenia nagród w konkursie ‘Stop rasiz...
Coraz więcej Polaków zwraca uwagę na mowę nienawiści i ma świadomość, że może aktywnie wpłynąć na przestrzeń, w której żyje. Świadczy o tym m.in. coraz więcej społecznych akcji zamalowywania hejtów w ...
EGAM zawiadamia, że w dniu 16 marca w Paryżu odbędzie się spotkanie europejskich ministrów edukacji, którzy zajmą się kwestią promocji obywatelstwa, wartości wolności, tolerancji i nie dyskryminowania...
W dniu 5 marca 2015 r. Prokuratura Generalna zorganizowała dla prokuratorów w formie wideokonferencji szkolenie pt. "Prowadzenie postępowań karnych o przestępstwa motywowane nienawiścią". Odbiorcami ...
Fundacja Dzieci Niczyje oraz Fundacja Zeszytów Literackich w 2011 roku ustanowiły Nagrodę im. Aliny Margolis-Edelman dla osób zasłużonych w działalności na rzecz pomocy dzieciom krzywdzonym. W tym rok...
Instytut Spraw Publicznych zaprasza serdecznie na debatę poświęconą sytuacji migrantek w Polsce połączoną z polską premierą przełamującego stereotypy belgijskiego filmu dokumentalnego pt. "This is my ...
Pomimo pism Fundacji Klamra i Otwartej Rzeczpospolitej wysyłanych jeszcze w piątek do prokuratury, policji i innych organów sprawiedliwości, w sobotę w Głuszycy pod Wałbrzychem bez problemów odbył się...
Interesuje Cię pomaganie innym, przeciwdziałanie dyskryminacji oraz działanie na rzecz osób LGBT? A dodatkowo szukasz inspiracji i możliwości spędzenia w sposób atrakcyjny czasu wolnego? Jeśli tak, to...
"Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji nie poparła ustawy zezwalającej na ratyfikację konwencji o przeciwdziałaniu przemocy wobec kobiet. Największymi zastrzeżeniami do jej treści b...
Roman Z. został skazany na sześć miesięcy ograniczenia wolności przez 30 godzin prac społecznych co miesiąc. Za szerzenie faszyzmu i nienawiści na tle rasowym w swej książce "Jak pokochałem Adolfa Hit...
Na stronie Radia Białystok podano informację o przebiegu spraw dotyczących szerzenia nienawiści na terenie Białegostoku. Ze 148 zawiadomień "aż 134 nie doczekały się aktu oskarżenia i kończyło się odm...
Inicjatywa CEO skierowana do młodzieży to "niepowtarzalna okazja by sprawdzić swoją wiedzę z zakresu znajomości innych kultur oraz dokonania refleksji na temat tak ważnych zagadnień jak tolerancja, dy...