Problemy z niezależnością sądownictwa i przestępstwa motywowane antysemityzmem — to niektóre z zarzutów sformułowanych przeciwko Polsce w corocznym raporcie dotyczącym przestrzegania praw człowieka, który został przedstawiony przez amerykańskiego sekretarza stanu Antonego Blinkena. Urzędnik wskazał, że do łamania praw w Polsce przyczynił się również jeden z parlamentarzystów.

Polska wciąż łamie prawa człowieka — wynika z corocznego raportu Stanów Zjednoczonych. Antony Blinken w czasie konferencji prasowej przedstawił wyniki dokumentu, w którym głównie omówiono sytuacje państw czynnie biorących udział w konfliktach, ale wspomniano także o Polsce.

W raporcie stwierdzono, że w Polsce wciąż występują „poważne problemy z niezależnością sądownictwa, znaczące bariery w dostępie do usług związanych ze zdrowiem seksualnym i reprodukcyjnym oraz przestępstwa motywowane antysemityzmem”.

Przedstawiono kilka przypadków antysemickich incydentów m.in. gaszenie świec chanukowych w Sejmie przez posła Grzegorza Brauna z Konfederacji. Wskazano także na przykłady przemocy przeciwko Ukraińcom oraz aferę związaną z użytkowaniem przez władze oprogramowania szpiegowskiego Pegasus.

Raport dostępny na stronie Ambasady USA w Polsce
Rozdział dotyczący Polski