Otwarta Rzeczpospolita

Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2018/03/30

List otwarty do o. Mariana Waligóry

My, niżej podpisani, stanowczo protestujemy przeciwko planowanej na 14 kwietnia 2018 roku V Pielgrzymce Środowisk Narodowych na Jasną Górę, organizowanej przez Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy. Domagamy się podjęcia działań zmierzających do uniemożliwienia środowiskom propagującym skrajny nacjonalizm, sprzeczny z wartościami chrześcijańskimi, głoszenia na terenie Klasztoru Jasnogórskiego treści pogwałcających naukę Kościoła. W polskim życiu społecznym i politycznym niepokojąco nabiera mocy narracja o supremacji narodu polskiego definiowanego jako „czysty, biały, katolicki”; jest ona skrajnie wroga wobec różnorodności etnicznej i religijnej, a więc stanowi zaprzeczenie wartości i tradycji wyrosłych z cywilizacji Zachodu i jego chrześcijańskich korzeni” – piszą w liście do o. Mariana Waligóry, przeora jasnogórskiego klasztoru, organizacje pozarządowe m. in. Stowarzyszenie Demokratyczna RP, Obywatele RP, Protest Kobiet, Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, Wolni i Równi, a także przedstawiciele polskiego życia publicznego m. in. Ludwika i Henryk Wujcowie, Andrzej Celiński, Halina i Waldemar Kuczyńscy, Zbigniew Hołdys, prof. Magdalena Środa.

Treść listu

2018/03/27

Oświadczenie Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk

Komitet Socjologii Polskiej Akademii Nauk wyraża swoje krytyczne stanowisko wobec uchwalonej przez Sejm RP noweli do Ustawy o IPN.

Stosunek członków, grup i instytucji społeczeństwa polskiego do Holokaustu, ich udział zarówno w ratowaniu, jak i zabijaniu Żydów podczas okupacji niemieckiej powinny być przedmiotem badań naukowych, ale także debat publicznych nieskrępowanych niczym oprócz zasad metody naukowej i społecznej odpowiedzialności za słowo. W naszym przekonaniu, uchwalona nowela, mimo zapewnień ustawodawcy, utrudni prowadzenie rzetelnych, nietendencyjnych badań nad zagładą Żydów na okupowanych ziemiach polskich oraz utrudni publikowanie prac naukowych i ogłaszanie innych tekstów zawierających szczegółowe, a zwłaszcza uogólnione wyniki takich poszukiwań.

2018/03/27

List do Prymasa Polski ws. pielgrzymki ruchów narodowych na Jasną Górę

14 kwietnia 2018 roku odbędzie się V Pielgrzymka Środowisk Narodowych na Jasną Górę, organizowana przez Młodzież Wszechpolską, Obóz Narodowo-Radykalny i Ruch Narodowy. Nie ulega wątpliwości, mając na uwadze przebieg wcześniejszych pielgrzymek, a także wydarzenia ze stycznia 2018 roku, o których informowaliśmy Księdza Prymasa, że wydarzenie to po raz kolejny stanie się okazją do głoszenia haseł antysemickich, antyuchodźczych, podsyconych ideologią nazistowską, sprzecznych z wartościami chrześcijańskimi. (…) prosimy o ponowne zwrócenie się do Konferencji Episkopatu Polski z postulatem wzmocnienia duszpasterskiego nadzoru nad pielgrzymkami ruchów narodowych na Jasną Górę. Prosimy również o zwrócenie się do Przeora jasnogórskiego klasztoru z prośbą rozważenia możliwości odwołania tegorocznej pielgrzymki środowisk narodowych” – piszemy w liście do Prymasa Polski abpa Wojciecha Polaka. W imieniu Stowarzyszenia list podpisali Przewodnicząca Rady Programowej Paula Sawicka oraz Prezes Zarządu Marek Gumkowski.

Treść listu

2018/03/24

Mowa mec. Stępińskiego sprawie Macieja Bajkowskiego

Sąd uniewinnił działacza OSA Macieja Bajkowskiego, który odpowiadał za wyświetlenie projektorem hasła na Pałacu Prezydenckim: „Zdradza ojczyznę, kto łamie jej najwyższe prawo”. Uniewinniający wyrok wydał w środę 7 marca 2018 roku sędzia Łukasz Biliński, z Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieścia. Mec. Krzysztof Stępiński w mowie końcowej: „Proszę o uniewinnienie Pana Macieja Bajkowskiego z powodów oczywistych. W ogólnoludzkim rozumieniu słowa „czynić zło” Pan Bajkowski nie zrobił nic złego. Nie zrobił nic, co byłoby sprzeczne z prawem. Uważam, że Sąd powinien ustalić, że Pan Bajkowski zachował się nie tylko odważnie ale i mądrze. Na wstępie chciałbym zaznaczyć, że ja w ramach tego procesu nie będę się domagał od Wysokiego Sądu, aby Wysoki Sąd przesądził – bo przecież oceniamy zachowanie Pana Bajkowskiego – czy i ile razy pan prezydent Andrzej Duda złamał Konstytucję. Proszę natomiast, żeby z pola widzenia Sądu nie uciekł oto ten rzeczywisty fakt”.

Całość wystąpienia mec. Stępińskiego na stronie Archiwum Osiatyńskiego.

2018/03/23

Prof. Łętowska o opinii SDP na temat nowelizacji Ustawy o IPN

16 marca 2018 roku Centrum Monitoringu Wolności Prasy Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich rozesłało analizę prawną dotyczącą stanowiska CMWP SDP aprobującego przyjęte przez Sejm RP rozwiązania zawarte w nowelizacji ustawy o IPN, co jest rozszerzeniem oświadczenia CMWP SDP wyrażonego 30 stycznia 2018 r. Autorem analizy jest Michał Jaszewski – adwokat, z upoważnienia Zarządu Głównego Stowarzyszenia Dziennikarzy Polskich zajmujący się pomocą prawną członkom SDP. Sam jednak w wielu dyskusjach, w tym w trakcie spotkania nt. cenzury na Facebooku u Rzecznika Praw Obywatelskich, woli tytułować się przedstawicielem Obozu Narodowo – Radykalnego. Aktywnie biorący udział w Marszach Niepodległości, w 2017 roku na rozpoczęciu tego wydarzenia mówił m.in. „zbudowali dla nas świat bez Boga, bez ojczyzny i bez honoru. Ale to się nie uda. Tu stoi husaria. Nie ma Polski bez krzyża. To wiedzieli nasi przodkowie, kiedy pod Chocimiem uderzali na muzułmanów, krzycząc: „Jezus, Maryja”. To nie jest nienawiść, to jest nasza wiara. Mamy się umocnić i mieć w sobie moc krzyżowców”; „nie jesteśmy narodem wolnym”; „na świecie toczy się kulturkampf, to wojna z Bogiem, Ojczyzną i honorem; jest na to jedna droga – otwórz serce i znajdź honor rzymskiego legionisty, pradawnych spartan, świętą wiarę apostołów i krzyżowców, wolę żelazną żołnierzy wyklętych”. Na Marsz przybył z opaską z symbolem falangi.

O przyjrzenie się tekstowi „analizy” SDP poprosiliśmy prof. Ewę Łętowską – pierwszą Rzeczniczkę Praw Obywatelskich, sędzię Trybunału Konstytucyjnego w stanie spoczynku, która na wstępie pisze tak: . „[dokument] zawiera deklarację, że dotychczasowe prawo „okazało się niewystarczające” oraz przedstawienie  zmian, jakie niesie nowela.  Tytułowej „analizy prawnej” jednak brak.„.

Opinia prof. Łętowskiej

2018/03/21

Inna historia, taki sam hejt.

2018/03/19

Oświadczenie Komitetu Psychologii PAN

W ostatnich miesiącach wielokrotnie w telewizji, prasie i mediach społecznościowych pojawiały się wypowiedzi o charakterze antysemickim i ksenofobicznym oraz stwierdzenia odwołujące się do stereotypów spiskowych. Nasilenie mowy nienawiści obserwujemy dziś nie tylko w Polsce, mamy do czynienia z problemem o skali globalnej. Badania psychologiczne wykazują, że obecność tego typu wypowiedzi w przestrzeni publicznej prowadzi do wzrostu uprzedzeń w społeczeństwie [1], do dyskryminacji grup narażonych na takie uprzedzenia [2], a w końcu do pogorszenia ich dobrostanu psychicznego [3]. Jednocześnie od lat zauważalny jest wzrost mowy nienawiści w mediach, w dyskusjach internetowych oraz w codziennych rozmowach [4]. Epidemia mowy nienawiści stanowi poważne zagrożenie dla wychowania kolejnych pokoleń, które dorastają w atmosferze przyzwolenia na przemoc werbalną.

2018/03/14

Apel uczniów warszawskich szkół do dorosłych

My, z bezpiecznego zakątka świata, nie chcemy przyzwolenia na zbrodnie. Oglądamy wiadomości, czytamy gazety, jesteśmy świadomi tego, co się dzieje w Syrii i w innych miejscach naszego globu. Nie tak dawno była wojna w Wietnamie, ludobójstwo w Rwandzie, Czeczenii. A przedtem II wojna światowa. Dziś obchodzimy 50. rocznicę Marca ’68, rocznicę wydarzeń nikczemnych i odbierających godność. Na te wszystkie akty pogardy i barbarzyństwa brak nam słów. Chcemy Świata bez krzywdzenia kogokolwiek – dorosłych, dzieci, zwierząt, przyrody. Możemy na razie tylko rzetelnie wypełniać nasze obowiązki, by przygotować się do dorosłego życia i prosić Was o pomoc. Dlatego dziś zwracamy się do Was, Dorośli – politycy, dziennikarze, nauczyciele, duchowni, rodzice, wszyscy, którzy macie wpływ na to, co wokół.

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

W czwartek przypada 75. rocznica wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim. Metropolita warszawski, kardynał Kazimierz Nycz oraz biskup warszawsko-praski, bp. Romuald Kamiński, podpisali wspólny komunika...
Około stu manifestantów ubranych na czarno przeszło w sobotę po południu przez centrum Gdańska. Niektórzy z demonstrujących mieli zasłonięte twarze. Pochód rozpoczął się pod pomnikiem Poległych Stoczn...
Krzysztof Madej - rodzic, który zrywał w szkole córki ukraińskie flagi, odwołał się od wyroku sądu pierwszej instancji. Mężczyzna uważa, że jest niewinny, a prokuratura chce od nowa pisać historię. On...
Pracowników Wydziału Kultury i Sztuki, Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Kalisza o zdarzeniu poinformowała dziś rano straż miejska. Osoby sprawujące opiekę nad miejscami pamięci zawiadomiły policję ora...
Prokurator Okręgowy w Gliwicach 9 kwietnia 2018 roku wniósł o rozwiązanie Stowarzyszenia Duma i Nowoczesność z siedzibą w Wodzisławiu Śląskim. To pokłosie "urodzin Hitlera" w wodzisławskim lesie, któr...
Policjanci z Ochoty prowadzą postępowanie w sprawie znieważenia kobiety na tle różnic rasowych. Każdy, kto rozpoznaje mężczyznę na opublikowanym zdjęciu, proszony jest o kontakt z funkcjonariuszami z ...
Po ostatniej aferze z antysemickimi postami zamieszczonymi na Facebooku przez polityka Prawa i Sprawiedliwości Waldemara Bonkowskiego wydawałoby się, że tego typu ksenofobiczne wybryki na prawicy nie ...
Jako psychoterapeuci, kierując się istotnymi dla naszej grupy zawodowej wartościami, takimi jak poszanowanie autonomii i różnorodności jednostek oraz grup społecznych, dbałość o komunikację bez przemo...
W nocy z 28 na 29 marca 2018 Rada Miasta Łódź przyjęła uchwałę „w sprawie kierunków działania dla Prezydenta Miasta Łodzi w zakresie wdrożenia programu działań antydyskryminacyjnych”. Zakłada ona: pow...