Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2022/12/01

Katarzyna Łaziuk laureatką konkursu Nagroda POLIN 2022

Laureatką konkursu Nagroda POLIN 2022 została Katarzyna Łaziuk, która działa na rzecz pamięci o wielokulturowej przeszłości Mińska Mazowieckiego. Wyróżnienie odebrali Stowarzyszenie Sądecki Sztetl i Zespół Szkół w Krzepicach, a Nagrodę Specjalną otrzymała Fundacja Brama Cukermana.

Kapituła konkursu doceniła Katarzynę Łaziuk za organizację dni pamięci, wyjazdów edukacyjnych, pobytów młodzieży izraelskiej w szkole, w której do niedawna pracowała, organizację międzynarodowych projektów i pielęgnowanie kontaktów z potomkami mińskich Żydów. Jej społeczne aktywności obejmują m.in. edukację młodzieży, dorosłych i nauczycieli, animację życia lokalnego i utrwalanie materialnego dziedzictwa żydowskiego. Zwyciężczyni konkursu otrzyma 25 000 złotych.

2022/11/22

Wieczór specjalny poświęcony liderowi inteligencji demokratycznej Janowi Józefowi Lipskiemu

24 listopada o godz. 18.00 na Scenie Kameralnej Teatru Polskiego odbędzie się wyjątkowe wydarzenie – spotkanie poświęcone liderowi opozycji demokratycznej Janowi Józefowi Lipskiemu w związku z wydaniem wyboru jego tekstów.

Umysł niepodległy to niezwykła opowieść złożona z fragmentów wspomnień, dzienników, listów, publicystyki i przemówień – również wcześniej niepublikowanych. Autobiografia odczytana z tysięcy zapisanych stron pokazuje nieugiętą postawę błyskotliwego człowieka, który konsekwentnie przeciwstawiał się kłamstwom komunizmu, diagnozował polskie słabości i potrafił bezbłędnie nazywać polityczne, społeczne i kulturowe zjawiska.

Podczas specjalnego wieczoru wystąpią osoby znaczące w biografii Autora oraz Adam Biedrzycki w jego roli.

Wydawcą książki jest Ośrodek KARTA.

Więcej informacji na stronie Teatru Polskiego.

2022/11/22

Dzień Uwięzionego Pisarza – wezwanie do działania z Polskiego PEN Clubu

W związku z tegorocznym Dniem Uwięzionego Pisarza między 15 a 30 listopada 2022 r. społeczność PEN będzie wzywać do podjęcia pilnych działań międzynarodowych w celu uwolnienia i ochrony Tsitsi Dangarembgy, José Rubéna Zamory Marroquína, Narges Mohammadi i Servera Mustafayeva oraz wyrażenia solidarności i wsparcia dla nich i ich rodzin.

Centra PEN na całym świecie, ich członkowie i sympatycy będą wspierać uwięzionych i prześladowanych pisarzy podejmując różne działania: od listów do rządów, przez publikacje w mediach społecznościowych, po demonstracje, konferencje prasowe i dyskusje panelowe. Więcej informacji o Dniu Uwięzionego Pisarza mogą Państwo znaleźć na stronie internetowej Polskiego PEN Clubu oraz na stronie PEN International.

Szczególnie intensywnie Polski PEN CLub włącza się w działania na rzecz uwięzionego Servera Mustafayeva. Server Mustafayev jest Tatarem Krymskim, dziennikarzem obywatelskim, obrońcą praw człowieka, założycielem i koordynatorem społecznego ruchu na rzecz praw człowieka Solidarność Krymska na okupowanym przez Rosję Krymie. Więcej informacji o jego sytuacji można znaleźć tutaj.

Międzynarodowy PEN jest przekonany, że Server Mustafayev został uwięziony z powodu działań, jakie podejmował na rzecz praw człowieka i pokojowego korzystania z prawa do wolności wypowiedzi. Dlatego wzywamy do natychmiastowego i bezwarunkowego uwolnienia dziennikarza.

Zachęcamy do włączenia do akcji. Wśród działań, które może podjąć każdy z nas jest publikowanie informacji o Serverze Mustafayevie w mediach społecznościowych, kontakt z Ministrem Spraw Zagranicznych i dyplomatami w celu nagłośnienia sytuacji Mustafayeva.

Zachęcamy także do wysyłania listów solidarności do uwięzionego Mustafayeva. Wzór takiego listu znajduje się na stronie internetowej Polskiego PEN Clubu.

2022/11/19

Oświadczenie Magdaleny Czyż

Jako wiceprezeska Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita oświadczam, że moja działalność publicystyczna i licentia poetica na łamach Gazety Wyborczej i innej polskiej prasy nie ma żadnego związku z działalnością Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita, ani żadnej innej organizacji której jestem członkiem.

Magdalena Czyż

2022/11/19

Festiwal Miasteczka Poznań

Stowarzyszenie Miasteczko Poznań, wydawca pisma społeczno-kulturalnego o tym samym tytule, świętuje w tym roku 20-lecie tegoż czasopisma. Z tej okazji, w dniach 23.11 – 17.12, organizuje festiwal obfitujący w spotkania autorskie, dyskusje, wykłady. Towarzyszy temu wszystkiemu wystawa obrazująca działalność Stowarzyszenia Miasteczka Poznań na wielu polach – wydawniczym, wystawienniczym, kulturalnym i upamiętniającym.

Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita z wielką radością objęło te wydarzenia swoim patronatem.

Program wydarzenia

 

 

2022/11/18

Pomóż Krakofonii pojechać do Bolonii

Krakofonia to jeden z kilku w Polsce, a jedyny w Krakowie mieście chór LGBTQ+. Działa od 2014 roku i przez ten czas zaśpiewał już na ponad 30 koncertach.

W 2018 roku Krakofonia wzięła udział we wspaniałym wydarzeniu – europejskim festiwalu tęczowych chórów Various Voices w Monachium! Jednego z koncertów można posłuchać tutaj.

W tej chwili ich największym marzeniem jest wzięcie udziału w kolejnej edycji tego niesamowitego festiwalu, która odbędzie się pod hasłem #ISingWhatIAm w Bolonii w czerwcu 2023 roku.

Koszt wyjazdu jest jednak problemem: Krakofonia działa na zasadzie non-profit, finansuje się głównie ze środków własnych, wstęp na organizowane przez nich koncerty jest bezpłatny.

Dlatego zachęcamy do wsparcia zrzutki, która na ten cel powstała.

 

2022/11/17

Komisja senacka za odrzuceniem Lex Czarnek 2.0

Większość senatorów z Komisji Nauki, Edukacji i Sportu na posiedzeniu 17 listopada br. opowiedziała się za wnioskiem o odrzucenie ustawy o zmianie ustawy – Prawo oświatowe oraz niektórych innych ustaw.

W opinii Biura Legislacyjnego Kancelarii Senatu zastrzeżenia budzi dotychczasowy sposób procedowania tego aktu prawnego, a w szczególności nieprzeprowadzenie konsultacji publicznych i niedochowanie terminu umożliwiającego zapoznanie się z projektem stronie samorządowej. Pominięcie trybu konsultacji może być powodem zaskarżenia ustawy do Trybunału Konstytucyjnego z powodu naruszenia art. 7 konstytucji, a także z uwagi na złamanie zasady zaufania obywateli do państwa prawa. Biuro Legislacyjne zgłosiło ponadto wiele uwag szczegółowych, będących powtórzeniem uwag do zawetowanej przez prezydenta ustawy z 13 stycznia br.

To już kolejna próba niszczenia polskiej szkoły, indoktrynacji uczniów i uczennic (czego przykładem jest przedmiot i podręcznik do Historii i Teraźniejszości) i podporządkowania placówek oświatowych nieograniczonej władzy kuratorów.

Przypominamy o naszym projekcie „Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit” i zachęcamy do korzystania z portalu www.otwarta.szkola.org, który wspiera nauczycieli, chcących czyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość. 

2022/11/17

Pozew przeciwko Wojciechowi Olszańskiemu i Marcinowi Osadowskiemu

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobi Otwarta Rzeczpospolita oraz osoba prywatna pozwały Wojciecha Olszańskiego i Marcina Osadowskiego – organizatorów antysemickiego, nawołującego do nienawiści zgromadzenia, którego kulminacyjnym punktem było spalenie kopii Statutu Kaliskiego 11 listopada 2021 roku na rynku w Kaliszu.

Powodowie wskazują, że Pozwani, poprzez spalenie kopii Statutu Kaliskiego, głoszenie antysemityzmu oraz stosowanie mowy nienawiści wobec żydowskiej mniejszości narodowej – stanowiącej od stuleci integralną część Narodu Polskiego – w sposób bezprawny narazili na szwank dobre imię Narodu Polskiego, a także dobra osobiste Powodów, takie jak godność narodowa oraz poczucie dumy z przynależności do Polskiego Narodu.

Działania Pozwanych i głoszone przez nich hasła stawiają Naród Polski w fałszywym, skrajnie negatywnym świetle oraz kreują nieprawdziwy obraz Rzeczypospolitej Polskiej. Szkalowanie mniejszości narodowych, wzywanie do fizycznego prześladowania członków tych mniejszości, nawoływanie do zemsty na Żydach i wydalenia ich z Polski, a także określanie ich jako ,,wrogów ojczyzny” – stoją w rażącej sprzeczności z fundamentalnymi wartościami Rzeczypospolitej Polskiej. Prezentowane na forum publicznym wypowiedzi i czyny Pozwanych poniżają przede wszystkim nie samych Żydów, lecz cały Naród Polski. Głoszenie antysemickich i ksenofobicznych treści godzi w ideały demokratycznego i wielokulturowego społeczeństwa, a spalenie kopii Statutu Kaliskiego stanowi swoisty akt profanacji naszej narodowej historii.

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

„W świetle zapadłych rozstrzygnięć sądowych uchwały tego rodzaju należy uznać za naruszające godność i dobre imię oraz prawo do życia prywatnego określonej grupy mieszkańców jednostki samorządowej" - ...
WSA w Białymstoku uwzględnił skargę RPO dotyczącą wydalenia w grudniu 2021 roku do Białorusi małoletniego Syryjczyka. Sąd uznał, że SG naruszyła zasady Konwencji Genewskiej, które mimo "ustawy wywózko...
Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo Instytutu Ordo Iuris w sprawie przeciwko Radosławowi Sikorskiemu. Sprawa dotyczyła wpisu, jaki Radosław Sikorski opublikował na Facebooku. „Ku pamięci, fu...
Do nieprzyjemnej i niezręcznej sytuacji doszło podczas premiery filmu "Śubuk", a właściwie jeszcze przed pokazem. "Film o wykluczeniu systemowym. (...) Niestety nie udało mi się go obejrzeć na uroczys...
Posłowie Solidarnej Polski chcą zmian w Kodeksie Wyborczym, a konkretnie uchylenia przepisu, który zwalnia komitety wyborcze utworzone przez mniejszości narodowe z pięcioprocentowego progu wyborczego....
Była 50. minuta wygranego przez Portugalię 2:0 meczu z Urugwajem, gdy na stadionie w Katarze pojawiła się tęczowa flaga. Co się stanie z kibicem, który wbiegł z nią na boisko? Wbiegnięcie na boisko...
Żaden z 200 pograniczników, których prokuratura uznała za pokrzywdzonych, nie stawił się w sądzie w pierwszym dniu procesu wytoczonego dziennikarzowi TOK FM Piotrowi Maślakowi. Sąd utajnił rozprawę...
Bili ich w salach wykładowych i na korytarzach. Cięli żyletkami, bili laskami. Szarpali, wyrzucali przez okna, zrzucali ze schodów. W latach 30. nacjonalistyczna fala przemocy „prawdziwych” Polaków za...
233 rekomendacje dotyczące przestrzegania praw człowieka w Polsce wydał specjalny organ przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Z raportu wynika, że Polska powinna m.in. "zapewnić skuteczny dostęp do ...