Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2022/07/05

Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit

Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita rozpoczęło realizację projektu edukacyjnego Otwarta szkoła. Jak zrobić z HiT-u hit. Projekt ma wspierać nauczycieli, którzy chcą uczyć krytycznego myślenia i samodzielności intelektualnej przy realizacji podstawy programowej przedmiotu Historia i Teraźniejszość.

Uważamy, że otwarte, krytyczne myślenie jest nieodzowne w budowaniu społeczności wolnej od uprzedzeń i nienawiści, broniącej godności człowieka. Inicjatywę wspiera Fundusz Obywatelski im. Henryka Wujca. Projekt realizowany jest we współpracy z Animativ Software House.

W ramach projektu utworzona zostanie platforma edukacyjna, na której począwszy od września umieszczane będą materiały edukacyjne adresowane do tych nauczycieli nowego przedmiotu Historia i Teraźniejszość (HiT), którzy chcą ominąć pułapki indoktrynacji i manipulacji faktami, jakie grożą w wypadku bezrefleksyjnej realizacji podstawy programowej tego wprowadzonego do szkół ponadpodstawowych przedmiotu. Pokażemy jak można pracować z uczniami, żeby skłonić ich do samodzielnego namysłu, uwzględniania i rozumienia różnych perspektyw i krytycznego spojrzenia na obiegowe opinie i uproszczone oceny.

Materiały edukacyjne na platformie będą ujęte w bloki tematyczne; jej użytkownicy będą mogli w wyszukiwarce z łatwością odnaleźć odpowiednie treści edukacyjne służące do realizacji haseł podstawy programowej.

Pomysłodawcami i autorami treści zamieszczonych na platformie są nauczyciele historii i wiedzy o społeczeństwie z Zespołu Społecznych Szkół Ogólnokształcących Bednarska w Warszawie: Rafał Derda i Damian Banasiak. Platforma pozwali na partycypacyjne tworzenie treści edukacyjnych przez jej użytkowników. Liczymy na to, że lista autorów i współpracowników portalu będzie się powiększać.

 

2022/07/04

76. rocznica pogromu kieleckiego

Dzisiaj, 4 lipca, mija 76 lat od pogromu kieleckiego. Wzburzony tłum, podżegany pogłoskami dotyczącymi rzekomego mordu rytualnego, wraz z żołnierzami i milicjantami dokonał pogromu na żydowskich mieszkańcach miasta – osobach, które przeżyły Holokaust. Zbrodnia w Kielcach, w kamienicy przy ul. Planty 7/9, spowodowała żydowski exodus z Polski. Zginęło wówczas 37 Żydów, a 35 zostało rannych. Śmierć poniosło również 3 Polaków.

Przypominamy tekst Juliana Przybosia „Hańba antysemityzmu”. Opublikowany rok po tragicznych wydarzeniach nadal jest boleśnie aktualny. I my dzisiaj często, podobnie jak autor „Równania serca”, stajemy bezradni wobec irracjonalnego bestialstwa i nienawiści.

2022/06/25

Parada Równości 2022

Dzisiaj o 14:00 spod warszawskiego Pałacu Kultury rusza Parada Równości 2022: Warsaw & Kyiv Pride marching for peace.

Niech Polska i świat będą miejscami, w których wszyscy mieszkający mogą czuć się dobrze!

2022/06/22

Eseje laureatów i laureatek XXVII edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

22 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9 w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zachęcamy do zapoznania się z esejami laureatów.

Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Piotr Piasek Zagadnienie faszyzmu w myśli Georges’a Bataille’a na tle współczesnej dyskusji o refaszyzacji

Nagroda drugiego stopnia
Agnieszka Justyna Wójcik – Security detention of civilians in non-international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights

Nagroda trzeciego stopnia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Monika Kopcik – Solilokwium w Dociekaniach filozoficznych Ludwiga Wittgensteina

Wyróżnienie
Dobromiła Księska – Dekonstrukcja mitów narodowych w powieściach Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela i Dom zapomnienia Edny O’Brien

Wyróżnienie
Anna Piniewska – „Powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć”. O mowie pozornie zależnej w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego

Wyróżnienie
Sebastian Porzuczek – Przemieszczenia postrzegalnego: formuły dystansu i wizualne a(fe)ktywizacje przemocy

Wyróżnienie
Piotr Sidorowicz – Uwikłanie teorii. Stefan Żółkiewski w latach 1930–1950

Wyróżnienie im. Gajki Kuroniowej
Maria Świątkowska – Ciało w chorobie, rozkoszy i systemie. „Mięcho” Anety Żukowskiej w perspektywach humanistyki medycznej

Wyróżnienie im. Jacka Kuronia
Antonina Baczyńska – Uchwalać, czy nie uchwalać? Analiza argumentów w dyskusjach dotyczących tzw. „uchwał anty-LGBT” w organach uchwałodawczych samorządów w Polsce

Wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz
Ewelina Ludwicka – Doświadczenie graniczne na przykładzie Drzewa życia Chawy Rosenfarb

2022/06/22

Lista laureatów i laureatek XXVII edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Piotr Piasek
za pracę magisterską Zagadnienie faszyzmu w myśli Georges’a Bataille’a na tle współczesnej dyskusji
o refaszyzacji
obronioną w roku 2021 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Matuszewskiego

Nagroda drugiego stopnia
Agnieszka Justyna Wójcik
za pracę magisterską Security detention of civilians in non-international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights
obronioną w roku 2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. hab. Marcina Wiącka

Nagroda trzeciego stopnia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Monika Kopcik
za pracę magisterską Solilokwium w Dociekaniach filozoficznych Ludwiga Wittgensteina
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Sadowskiego

Wyróżnienie
Dobromiła Księska
za pracę magisterską Dekonstrukcja mitów narodowych w powieściach Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela i Dom zapomnienia Edny O’Brien
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Siwiec

Wyróżnienie
Anna Piniewska
za pracę magisterską „Powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć”. O mowie pozornie zależnej w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Sadowskiego

Wyróżnienie
Sebastian Porzuczek
za pracę magisterską Przemieszczenia postrzegalnego: formuły dystansu i wizualne a(fe)ktywizacje przemocy
obronioną w roku 2021 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Anny Nacher

Wyróżnienie
Piotr Sidorowicz
za pracę magisterską Uwikłanie teorii. Stefan Żółkiewski w latach 1930–1950
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Ulickiej

Wyróżnienie im. Gajki Kuroniowej
Maria Świątkowska
za pracę magisterską Ciało w chorobie, rozkoszy i systemie. „Mięcho” Anety Żukowskiej w perspektywach humanistyki medycznej
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Nycza

Wyróżnienie im. Jacka Kuronia
Antonina Baczyńska
za pracę magisterską Uchwalać, czy nie uchwalać? Analiza argumentów w dyskusjach dotyczących tzw. „uchwał anty-LGBT” w organach uchwałodawczych samorządów w Polsce
obronioną w roku 2021 na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. Wojciecha Rafałowskiego

Wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz
Ewelina Ludwicka
za pracę magisterską Doświadczenie graniczne na przykładzie Drzewa życia Chawy Rosenfarb
obronioną w roku 2021 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Domagalskiej

Uroczystość rozdania nagród XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego odbyła się 22 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9 w Warszawie.

2022/06/20

Światowy Dzień Uchodźcy

Dzisiaj obchodzimy Światowy Dzień Uchodźcy. Został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 2000 roku, aby uświadamiać problemy, z jakimi borykają się osoby zmuszone do opuszczenia ojczystych krajów na skutek wojen, kryzysów humanitarnych, czy prześladowań politycznych.

2022/06/17

Podziękowania dla Recenzentów i Recenzentek XXVII edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

22 czerwca 2022 roku poznamy laureatów i laureatki XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

Już teraz pragniemy podziękować recenzentkom i recenzentom, którzy podjęli się przeczytania 36 nadesłanych prac i wyłonienia spośród nich tych najlepszych. Byli to: Teresa Bogucka, Grażyna Borkowska, Tadeusz Budrewicz, Kinga Callebat, Marta Chojnacka-Kuraś, Przemysław Czapliński,, Agnieszka Czyżak, Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, Agnieszka Graff, Agnieszka Grudzińska, Irena Grudzińska-Gross, Patrycja Grzebyk, Maryla Hopfinger, Maciej Janowski, Agnieszka Jelewska, Adam Jelonek, Bogumiła Kaniewska, Rafał Kochanowicz, Jacek Kochanowski, Rafał Koschany, Agnieszka Kozyra, Andrzej Krawczyk, Alina Kreisberg, Ireneusz Krzemiński, Katarzyna Kuczyńska-Koschany, Marcin Kula, Dariusz Kulesza, Henryk Lipszyc, Monika Ładoń, Małgorzata Łukasiewicz,, Łukasz Maciejewski, Maciej Maryl, Andrzej Mencwel, Elżbieta Mikos-Skuza, Piotr Mitzner, Alina Molisak, Agnieszka Mrozik,, Wojciech Orliński, Krzysztof Podemski, Beata Przymuszała, Ewa Rajewska, Wojciech Sady, Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Błażej Warkocki, Barbara Weigl, Roman Wieruszewski, Tomasz Żukowski.

Państwa praca i zaangażowanie są nieocenionym wkładem w trwanie naszego Konkursu. Serdecznie dziękujemy!

2022/06/14

Nowe funkcjonalności na portalu www.zglosnienawisc.otwarta.org

Od listopada 2021 roku realizujemy projekt „Antysemityzm w Polsce: definicja, monitorowanie, skuteczne przeciwdziałanie”.

Jednym z głównych działań jest podejmowanie interwencji prawnych i obywatelskich dotyczących przestępstw z nienawiści. Głównym źródłem informacji o incydentach jest portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

W ostatnim czasie dokonaliśmy modyfikacji portalu – dodaliśmy typy incydentów i możliwość wyboru tła, na jakim przestępstwo zostało popełnione. Wyodrębniliśmy również kategorię antysemickich przestępstw z nienawiści. Zachęcamy do korzystania z portalu i reagowania na nienawistne słowa i czyny pojawiające się w przestrzeni wirtualnej i realnej.

Poniżej krótka infografika przypominająca jak działa portal www.zglosnienawisc.otwarta.org

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Naszą jedyną bronią w obronie prawdy są miłość i modlitwa – mówił w poniedziałek w Kielcach Bogdan Białek, prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. W 76. rocznicę pogromu kieleckiego na Cmentarzu Żyd...
Zdaniem rzecznika praw obywatelskich Polska naruszyła Europejską konwencję praw człowieka, łamiąc zakaz tortur oraz poniżającego traktowania lub karania, jak również zakaz „push-backu”. Latem zesz...
Tomasz M., który był oskarżony o przygotowywanie zamachów terrorystycznych, został skazany na 3 lata więzienia. Planowane ataki miały być wymierzone w meczety znajdujące się w Warszawie, a także w oso...
Tłum z tęczowymi flagami przemaszerował w niedzielę ulicami Bielska-Białej. To było drugie takie wydarzenie w historii miasta. Z placu Chrobrego w Bielsku-Białej wyruszył w niedzielne popołudnie II Bi...
Atmosfera była fantastyczna. Przyjechali goście z całej Polski, rodziny z dziećmi, starsze osoby. Święta społeczności LGBT+ nie udało się zepsuć grupce kiboli, którzy wznosili nienawistne okrzyki, pró...
Publiczne negowanie Holokaustu i popieranie antysemityzmu stało się w Kanadzie przestępstwem. Właśnie weszła w życie zmiana kodeksu karnego, która wprowadza karę do dwóch lat więzienia za takie wypowi...
Jarosław Kaczyński na spotkaniu z wyborcami we Włocławku nawiązał do osób LGBT+. Jak mówił, ktoś być może "uważa, że każdy z nas może w pewnym momencie powiedzieć, że teraz, do tej pory, do godziny - ...
W niemieckim Kassel co pięć lat odbywa się wystawa "documenta". W tym roku miejsca ma 15. edycja. Kuratorem ekspozycji jest kolektyw artystów kierowany przez dziewięcioosobową indonezyjską grupę Ruang...
Trzy dni przed wyborami parlamentarnymi w październiku 2019 roku Telewizja Polska wyemitowała krótki film pod tytułem "Inwazja LGBT". Miał on dowodzić, że organizacje społeczne działające na rzecz osó...