Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2024/06/21

Eseje laureatów i laureatek XXIX edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

21 czerwca 2024 roku o godzinie 17.00 w sali im. Adama Mickiewicza (nr 144) w Pałacu Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród XXIX edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zachęcamy do zapoznania się ze streszczeniami nagrodzonych prac.

2024/06/21

Lista laureatów i laureatek XXIX edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Magdalena Molęda za pracę magisterską Wspólnota wojenna. Postawy ludności cywilnej podczas oblężenia Vukovaru
obronioną w roku 2023 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr. hab. Macieja Falskiego

Nagroda pierwszego stopnia
Franciszek Fortuna za pracę magisterską Antropologia mostów tczewskich 1851-1939. Społeczeństwo, kultura, propaganda.
obronioną w roku 2023 na Wydziale Historii Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr hab. Grażyny Szelągowskiej

Nagroda drugiego stopnia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Weronika Mazurek za pracę magisterską Poetyckie reprezentacje rozpadu rzeczywistości w „Ziemi jałowej” T. S. Eliota i „Balu w Operze” Juliana Tuwima
obronioną w roku 2023 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem dr. Łukasza Wróbla

Nagroda drugiego stopnia
Zuzanna Cupriak za pracę magisterską Prawne pojęcie płci człowieka
obronioną w roku 2023 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego
pod kierunkiem prof. dr. hab. Krzysztofa Pietrzykowskiego

Wyróżnienie
Marcel Myśliński za pracę magisterską Przeciwdziałanie szarej strefie w branży hazardowej na przykładzie automatów do gier losowych oraz kasyn internetowych
obronioną w roku 2023 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego
pod kierunkiem dr. hab. Edvardasa Juchneviciusa

Wyróżnienie
Agnieszka Wójcicka za pracę magisterską Perspektywy, wyzwania i dylematy w procesie tłumaczenia utworu poetyckiego z języka polskiego na chiński. Projekt przekładowy z udziałem studentów filologii polskiej jako obcej
obronioną w roku 2023 na Wydziale Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
pod kierunkiem dr Joanny Krenz

Wyróżnienie im. Jacka Kuronia
Marianna Rytlewska za pracę magisterską Kryminalizacja społeczeństwa obywatelskiego solidarnego
z migrantami: studium przypadku kryzysu humanitarnego na granicy polsko-białoruskiej w latach 2021-2022
obronioną w roku 2023 Instytucie Studiów Międzynarodowych Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie pod kierunkiem dr Marty Pachockiej

Wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz
Dominika Górko za pracę magisterską Privatissima platonica. O fingowanym dialogu Herberta i Platona
obronioną w roku 2023 na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu
pod kierunkiem prof. dr hab. Agaty Stankowskiej-Balcerzak

Uroczystość rozdania nagród XXIX edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego odbyła się 21 czerwca o godzinie 17.00 w sali im. Adama Mickiewicza (nr 144) Pałac Staszica, Nowy Świat 72 w Warszawie.

2024/06/21

XXIX edycja Konkursu im. Jana Józefa Lipskiego – podziękowania

21 czerwca 2024 roku odbyła się uroczystość ogłoszenia Laureatów i Laureatek XXIX edycji Konkursu Prac Magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

W tym miejscu chcielibyśmy podziękować osobom i instytucjom, które wpierają Konkurs:

– Instytutowi Badań Literackich PAN – instytucji związanej z nagrodą od początku – za udostępnienia sali;

– Towarzystwu Literackiemu im. Adama Mickiewicza za ufundowanie Nagrody II stopnia; kręgowi przyjaciół Joanny Wiszniewicz za ufundowanie Wyróżnienia Jej imienia; darczyńcom indywidualnym – rodzinie Patrona oraz Janinie Ochojskiej; darczyńcy biznesowemu – Domowi Inwestycyjnemu XELION;

– Fundatorom nagród książkowych – Wydawnictwu Czarna Owca, Wydawnictwu Czarne, Wydawnictwu Próby, Krytyce Politycznej, Instytutowi Dokumentacji i Studiów nad Literaturą Polską, Stowarzyszeniu Miasteczko Poznań;

– Recenzentom i recenzentkom oraz Komisji Konkursowej – nadesłane prace czytało w tym roku 36 osób;

Dziękujemy, że dzięki temu wsparciu i zaangażowaniu Konkurs może nadal trwać, przypominając nam wszystkim o Janie Józefie.

2024/06/20

Światowy Dzień Uchodźcy

Dzisiaj – 20 czerwca – Światowy Dzień Uchodźcy.

Pamiętajmy nie tylko podczas tego dnia o tych, którzy musieli opuścić swój dom, o tych których życie jest tułaczką, o tych których życie jest zagrożone.

 

2024/06/19

Żegnamy Halinę Bortnowską

Z żalem żegnamy

Halinę Bortnowską

Członkinię – założycielkę naszego Stowarzyszenia, od samego początku członkinię Rady Programowej.

Filozofkę, teolożkę i publicystkę zaangażowaną w niezliczone przedsięwzięcia społeczne.

Działaczkę opozycji demokratycznej i obrończynię praw człowieka.

Przywiązaną do zasad, którym obiecało się wierność.

Rodzinie przesyłamy wyrazy współczucia i wsparcia.

Przyjaciele z Otwartej Rzeczpospolitej – Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

 

2024/06/17

20 lat temu odszedł Jacek Kuroń

20 lat temu, 17 czerwca 2004 roku, odszedł Jacek Kuroń – działacz opozycji w okresie PRL, współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, minister w pierwszych niekomunistycznych rządach, wielki społecznik, wspaniały człowiek. Jeden z naszych duchowych ojców, wzór do naśladowania, drogowskaz do działania.

Tak mówił o nim Adam Michnik: Jaki on był, ten mój najbliższy przyjaciel? Był niezawodny. Ciepły i serdeczny – zawsze, gorący i radykalny – często, zimny i nieczuły – nigdy. Był dobry, lojalny i odważny. Bywał rozumny szałem i szalony w swych niezwykłych rozumowaniach. Miał niezwykle rzadki dar – mądrość serca.

2024/06/14

Powołanie Zespołu do spraw przeciwdziałania mowie nienawiści i przestępstwom motywowanym uprzedzeniami

Prokurator Generalny Adam Bodnar dostrzegając wagę problematyki związanej z przeciwdziałaniem mowie nienawiści i przestępstwami motywowanymi uprzedzeniami zarządzeniem z dnia 12 czerwca 2024 r. powołał Zespół, którego celem jest przygotowanie założeń systemowej, kompleksowej i szczegółowej strategii przeciwdziałania takim zachowaniom i ich karania.

Zespół opracuje nowe wytyczne i polecenia, które mają zapewnić właściwą reakcję organów władzy państwowej w związku z przestępstwami tego rodzaju, ze szczególnym uwzględnieniem problemu mowy nienawiści obecnej w Internecie.

Przygotuje także zbiór dobrych praktyk i rekomendacji co do metod przeciwdziałania takim zachowaniom.

Ponadto, we współpracy z Krajową Szkołą Sądownictwa i Prokuratury przygotuje materiały szkoleniowe dla sędziów i prokuratorów dotyczące tego zagadnienia.

Zespołem kierować będzie dr Aleksandra Gliszczyńska-Grabias ekspertka w zakresie prawa antydyskryminacyjnego specjalizująca się m. in. w prawnych aspektach przeciwdziałania antysemityzmowi, ksenofobii oraz dyskryminacji na tle rasowym i religijnym, systemie ochrony praw człowieka ONZ oraz w ochronie i prawnych granicach wolności wypowiedzi, członkini Rady Programowej Otwartej Rzeczpospolitej.

W skład Zespołu wszedł również inny członek naszej Rady Programowej – dr hab. Michał Bilewicz.

Pozostałymi członkami i członkiniami zostali: prokurator Maciej Młynarczyk, prokurator Jacek Bilewicz, Marta Kożuchowska-Warywoda, adw. Emilia Barabasz, r. pr. Piotr Fedusio, Joanna Grabarczyk-Anders, adw. Paweł Knut, dr Adam Ploszka, dr Małgorzata Skowrońska, dr Anna Tatar, dr Mateusz Woiński.

Cały komunikat na stronie Prokuratury Krajowej

 

2024/06/12

Zaproszenie na uroczystość ogłoszenia Laureatów i Laureatek XXIX edycji Konkursu im. J. J. Lipskiego

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Okładają pałkami, traktują gazem, szydzą. Błagania o litość ich bawią - mówią o polskich i białoruskich mundurowych ludzie, którzy próbowali przedostać się z Białorusi do Polski. Ich opowieści ujawnia...
Jest specjalne miejsce w piekle politycznym dla tych, którzy wpierw powodują problemy na granicy, a później robią z tego tzw. polityczne złoto - mówił premier Donald Tusk na konferencji prasowej po po...
- To rasizm w czystej postaci. To jest również (...) naruszenie dóbr osobistych. Mam nadzieję, że te osoby, które są ofiarami takich działań politycznych, będą miały swoich pełnomocników, którzy zajmą...
W Słupskim marszu równości wzięło udział kilkaset osób. Uczestnicy ruszyli w sobotę z mostu Grosza i z tęczowymi flagami i transparentami przeszli w kolorowym korowodzie ulicami centrum miasta. Dla...
W sobotę, 15 czerwca, w sąsiedztwie Pałacu Kultury i Nauki stanęło miasteczko promujące idee równości, wolności i tolerancji wobec mniejszości, w szczególności społeczności LGBTQ+. Odbył się również p...
Były więzień obozu Auschwitz-Birkenau i wieloletni dziennikarz tygodnika "Polityka" Marian Turski odebrał Honorowe Obywatelstwo Świata Turowicza. To wyróżnienie nadawane przez Fundację imienia Jerzego...
13 czerwca weszło w życie rozporządzenie MSWiA o zamknięciu strefy buforowej na granicy z Białorusią. Minister Siemoniak chwalił się, że mimo zakazu dziennikarze będą mogli wchodzić do strefy. RPO ala...
Liczby są alarmujące: według Wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw uchodźców (UNHCR), ponad 120 mln ludzi jest obecnie przesiedlonych. Liczba ta odpowiada mniej więcej wielkości populacji...
Z niepokojem przyjmujemy decyzję rządu o wprowadzeniu strefy zakazu przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej z Białorusią. Rozumiejąc potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa na...