Wiadomości z Otwartej Rzeczpospolitej

2023/02/03

Ksiądz z Poznania skazany za antysemityzm w kazaniu. To pierwszy taki wyrok w Polsce

Msza nie usprawiedliwia antysemickiej mowy nienawiści – potwierdził sąd w Poznaniu i skazał ks. Michała Woźnickiego, który w trakcie mszy porównywał Żydów do pijawek i kleszczy.

Wyrok w sprawie księdza z Poznania ogłosił w piątek, 3 lutego sędzia Łukasz Kalawski. Potwierdził ustalenia prokuratury, która duchownemu zarzucała dwa przestępstwa: znieważenie Żydów z powodu ich przynależności narodowej oraz nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych.

To sprawa precedensowa, bo oskarżony wciąż jest katolickim księdzem, a antysemickie poglądy prezentował podczas kazania transmitowanego w internecie.

– Kierował wobec Żydów słowa mające na celu wzbudzenie wobec nich uczucia wrogości i braku akceptacji, powodując negatywne do nich nastawienie – potwierdził sędzia Kalawski.

W trakcie mszy świętej z 31 października 2021 roku ks. Michał Woźnicki mówił m.in.: „Musimy zdawać sobie sprawę, że Żydzi w świecie przyjęli rolę pijawki, kleszcza, ciała, które żyje na organizmie żywiciela, puchnie, doprowadzając organizm żywiciela do śmierci, przenosząc się na następnego”.

Opowiadał też, że diabeł posługuje się Żydami, doprowadzając do sytuacji, gdy małe dziecko – zamiast składać rączki do Boga – włącza telefon komórkowy, a potem ogląda „gołą babę i gołego faceta” oraz „jak facet z facetem, albo baba z babą”.

Nie było to pierwsze nienawistne kazanie Woźnickiego, ale pierwsze, którym zajęła się prokuratura. Zawiadomienie o przestępstwie złożyło stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita.

Więcej w Wyborczej

2023/02/01

Buduj z nami Otwartą Rzeczpospolitą!

Od 24 lat Otwarta Rzeczpospolita przeciwdziała nienawiści w przestrzeni publicznej. Składamy zawiadomienia do prokuratury, skutecznie blokujemy koncerty grup nazirockowych, piętnujemy nienawistne głosy osób publicznych. Chcesz żyć w społeczności wolnej od uprzedzeń, szanującej drugiego człowieka, upominającej się o jego godność?

Przekaż 1,5 % na wsparcie naszej działalności.

Możesz zrobić to na dwa sposoby:

Pierwszy z nich to samodzielne wypełnienie zeznania podatkowego i wpisanie w odpowiednią rubrykę naszego numeru KRS 0000123605.

Drugi sposób to skorzystanie ze strony podatki.gov.pl.
– Jeśli po raz pierwszy korzystamy z portalu i chcemy wesprzeć Otwartą Rzeczpospolitą musimy wpisać numer KRS 0000123605.
– Jeśli wspieramy ją ponownie musimy sprawdzić czy numer KRS jest poprawny.
– Możemy również dokonać zmiany wspieranej organizacji i zatwierdzić zmiany.

2023/01/31

Pięć lat temu odszedł prof. Jerzy Jedlicki

Pięć lat temu, 31 stycznia 2018 roku, odszedł prof. Jerzy Jedlicki – Mistrz, Nauczyciel, Wielki Humanista, członek – założyciel Otwartej Rzeczpospolitej , wieloletni Przewodniczący Rady Programowej, do śmierci jej Honorowy Przewodniczący.

W 2010 roku Profesor mówił: „Chciałbym, żeby wykształcił się u nas patriotyzm oparty na odpowiedzialności za dobro wspólne, za państwo, za szanse życiowe dla wszystkich jego obywateli. Patriotyzm nie agresywny, nikogo nie wykluczający, surowo krytyczny wobec własnej historii, lecz zachowujący szacunek dla naszych korzeni, dla tradycji, i nie tylko tej etnicznie polskiej, ale dla dorobku wszystkich narodów, które pod władzą polskości żyły i ginęły”.

Jakiego patriotyzmu Polacy potrzebują

2023/01/27

Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu

Dzisiaj 27 styczniaMiędzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu, święto uchwalone 1 listopada 2005 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ dla uczczenia pamięci ofiar pochodzenia żydowskiego, pomordowanych w czasie II wojny światowej przez nazistowskie Niemcy. W ten sposób Zgromadzenie odrzuciło nieuznawanie Holocaustu jako wydarzenia historycznego.

W tym dniu przypominamy słowa Marka Edelmana: „Musimy zawsze myśleć o tym, że to, co się wydarzyło, może się powtórzyć. Holokaust był wydarzeniem unikatowym, ale niestety historia potem podążyła za tym przykładem. Po Shoah w Europie był holokaust, dokonany przez Czerwonych Khmerów w Kambodży, różne holokausty w Afryce. Niebezpieczeństwo jest żywe tak, jak Zło w ludzkiej duszy”.

2023/01/26

Wyrazy współczucia

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Pawła Lipszyca

członka naszego Stowarzyszenia.

Szczere wyrazy głębokiego smutku i współczucia

w związku ze śmiercią Syna przekazujemy

Henrykowi Lipszycowi

i całej Rodzinie

Przyjaciele ze Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita

2023/01/24

Stanowisko organizacji społecznych ws nowelizacji kodeksu wyborczego

45 organizacji społecznych, w tym Stowarzyszenie Otwarta Rzeczpospolita, poparło apel Komitetu Obrony Demokracji, Fundacji Odpowiedzialna Polityka i Obserwatorium Wyborczego ws. nowelizacji kodeksu wyborczego.

Wyrażamy sprzeciw wobec pośpiesznych i nieprzemyślanych zmian w Kodeksie wyborczym procedowanych obecnie przez Parlament!

Jako organizacje zaangażowane w obserwację procesu wyborczego, a także dbające o demokratyczne podstawy prawne przeprowadzenia wyborów, wzywamy do zaniechania prób zmian w Kodeksie wyborczym ze względu na czas i tryb ich wprowadzenia oraz zawarte w proponowanej ustawie treści.

Ubolewamy, że nie dopuszczono odpowiednio wcześnie do publicznej dyskusji o zmianach w prawie wyborczym, a ocena proponowanych zmian odbywa się tylko w kontekście zbliżających się wyborów.

Jest to oznaka braku szacunku wobec uczestników procesu wyborczego: administracji wyborczej, samorządów, przyszłych kandydatów, a przede wszystkim nas – obywateli.

Treść stanowiska

2023/01/17

Historyk a świat wartości – teksty rozproszone prof. Jerzego Jedlickiego

Pod koniec 2022 roku wydano nakładem Wydawnictwa Więzi zbiór tekstów prof. Jerzego Jedlickiego Historyk a świat wartości.

Zbiór rozproszonych dotychczas w czasopismach i książkach zbiorowych szkiców wybitnego historyka XIX i XX wieku – Jerzego Jedlickiego (1930-2018). W książce tej Jedlicki podejmuje m.in. fundamentalną kwestię, na ile żyjący przedstawiciele jakiejś społeczności ponoszą moralną odpowiedzialność (nie winę, lecz odpowiedzialność) za czyny tejże społeczności, dokonane w poprzednich epokach? Podobnie jak w większych pracach, tak i w drobniejszych studiach Jedlickiego interesowały sposoby myślenia i odczuwania ludzi dawnych epok. Interesowały go też jednostki, w różnych okolicznościach stające przeciw prądowi opinii publicznej; fascynowały go problemy związane z peryferyjnym położeniem Polski w Europie w różnych epokach historycznych.

Prof. Jerzy Jedlicki był naszym Mistrzem, Nauczycielem, Wielkim Humanistą, członkiem – założycielem Otwartej Rzeczpospolitej , wieloletnim Przewodniczącym Rady Programowej, do śmierci jej Honorowym Przewodniczącym.

Fragment wstępu prof. Macieja Janowskiego
Książka do kupienia na stronie Wydawnictwa Więzi

2023/01/15

Czy mury runą? Protest wobec odwołania wykładu dr Hanny Machińskiej na UW

Wolność Równość Demokracja zaprasza 17 stycznia 2023 roku o godz. 16:15 na protest wobec odwołania wykładu dr Hanny Machińskiej na UW.

Spotykamy się pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego aby podpisać list otwarty do Rektora UW. Domagamy się w liście rzetelnego wyjaśnienia wszelkich okoliczności odwołania wykładu dr Machińskiej „A mury runą, runą runą”, który miał się odbyć 17 stycznia 2023 o godzinie 17:00 w auli starej BUW w ramach cyklu „8 wykładów na Nowe Tysiąclecie”.

Podpisy pod listem będzie można składać przez cały czas trwania wydarzenia.

Zachęcamy wszystkie osoby i organizacje do dołączenia do tego wydarzenia i do podpisania listu.
 
Treść listu znajdą Państwo tutaj

Konkurs

im. J. j. Lipskiego

Monitoring

Andrzej Zapałowski od lat prowadzi akcje wymierzone w Ukraińców. W marcu 2022 r. pochwalał zamieszki przeciw uchodźcom z Ukrainy i polowanie na nich. Następnie pozwał posła PO Marka Rząsę, który go za...
Lubelski Instytut Pamięci Narodowej postanowił zorganizować konkurs - w formie internetowego quizu - na temat Zagłady. Przekonuje, że we współczesnej edukacji taka forma jest na miejscu. Co innego mów...
Aktywność ks. Kneblewskiego od dawna budzi wątpliwości z punktu widzenia doktrynalnego, praktyki duszpasterskiej i zwykłego kapłańskiego posłuszeństwa wobec biskupa - mówi ks. dr Marcin Jiers, rzeczni...
W Lublinie zarejestrowano "Fundację Pod Wierzbami", której prezesem i jedynym członkiem zarządu jest Robert Bąkiewicz. - Nie znamy na razie jej działalności. Trudno powiedzieć cokolwiek o tej fundacji...
Prokuratura odmówiła wszczęcia sprawy z urzędu, a sąd w Szczecinie początkowo sprawę umorzył. Nieustępliwość Igora Podeszwika, społecznika i aktywisty, doprowadziła do wyroku skazującego. To on zło...
Wykład dr Hanny Machińskiej na Uniwersytecie Warszawskim okazał się ważnym kamieniem milowym w dokonującej się powoli zmianie w społecznej ocenie kwestii uchodźców. Główna teza wykładu głosiła, że wzn...
Telewizja Polska złożyła apelację od wyroku, który nakazał jej przeprosić Kampanię Przeciw Homofobii i wpłacić 10 tys. zł zadośćuczynienia za emisję krytycznego wobec społeczności osób LGBT+ dokumentu...
Dwoje uczniów Szkoły Podstawowej w Borzestowie na Kaszubach prześladowało Noaaha i Sarę ze względu na pochodzenie i kolor skóry. Teraz staną przed sądem rodzinnym za demoralizację. Pod koniec roku ...
Warszawska Rada Kobiet przygotowała podręcznik o "(Nie)równość płci w języku". Jego celem jest przyjrzenie się temu, dlaczego feminatywy są ważne w równościowym społeczeństwie. Poradnik przeznaczony j...