W zeszłym roku, w 80 rocznicę wybuchu powstania w warszawskim getcie wydaliśmy „Spacerownik. Warszawa Marka Edelmana”. Publikacja ta, przypominająca o miejscach, ludziach i wydarzeniach związanych z Markiem Edelmanem i powstaniami – w getcie i warszawskim – nadal cieszy się zainteresowaniem. Niestety wyczerpaliśmy zeszłoroczny nakład.

Aby odpowiedzieć na to zainteresowanie zwracamy się do Państwa z prośbą o wsparcie, które pozwoli nam na dodruk „Spacerownika” i opracowanie graficzne oraz druk wersji anglojęzycznej. Tłumaczenie, dzięki JCC Warszawa, jest już gotowe.

Paula Sawicka, autorka tekstów i trasy spaceru, tak mówi o idei „Spacerownika”:

Miejsca, punkty na mapie Warszawy, które pokażę podczas tego spaceru, odwiedzaliśmy z Markiem Edelmanem wiele razy. Pójdziemy ulicami Muranowa, bo większość tych miejsc tu się znajduje. Zazwyczaj pierwsze spotkanie z takim miejscem było dla mnie nieoczekiwane. Marek Edelman mówił: – „Chodź, coś ci pokażę” – i gdzieś mnie, nieuprzedzoną, prowadził. To nigdy nie był spacer, wycieczka „po miejscach”, jaki tu proponuję, ale właśnie pojedyncze „odwiedzanie miejsc”. Z miejscami wiązały się jego opowiadania o wydarzeniach, których były świadkami i w których uczestniczył. Przemierzając ulice Muranowa podzielę się tymi historiami, byśmy rozumieli dlaczego pamięć o nich była dla niego tak istotna. Zazwyczaj był to tylko adres, pod którym mieszkał, czy miejsce, gdzie walczył. Czasem materialny ślad – rzadko budynek, jak Stara Prochownia, bywało, że po prostu kamień, który przetrwał. 

Marek Edelman uważał, że pamięć przeszłości jest ważna, jeśli jest przestrogą i nauczycielką dla naszej przyszłości. 

Wszystkie osoby, które wesprą wydanie Spacerownika otrzymają egzemplarz publikacji.