Andrzej M. Śmiałowski członek Otwartej Rzeczpospolitej. Ukończył dwie leśne szkoły. Pracował w dwóch parkach narodowych, w górskim leśnictwie (Sudety) i w podmiejskich lasach Poznania. Senior Literat pisze od 50 lat.
Tylko Bug cicho płynie