Agencja Praw Podstawowych Unii Europejskiej FRA przeprowadziła badanie porównacze dotyczące antysemityzmu w Europie. 8 listopada opublikowała wyniki.
Raport obejmuje relacje prawie 6,000 tysięcy obywateli żydowskiego pochodzenia 8 państw, w których zamieszkuje około 90% populacji europejskich Żydów – Belgii, Niemiec, Francji, Węgier, Włoch, Litwy, Szwecji i Wielkiej Brytanii. Badanie ma pomóc decydentom unii rozeznać się w sytuacji i stworzyć skuteczny program do walki z uprzedzeniami.
FRA przedstawiła na swojej stronie główne wyniki raportu:
– 66% respondentów uważa, że antysemityzm w ich kraju to poważny problem.
-75 %, że istotnym problemem jest antysemityzm w internecie
– 76%, że sytuacja pogorszyła się w ciągu ostatnich 5 lat
-21% w ciągu ostatnich 12 miesięcy doświadczyło przemocy werbalnej lub fizycznej, z czego 76% nie zgłosiło tego ani na policję, ani do żadnej organizacji.
Da się też zauważyć pewną korelację między nasileniem antysemityzmu a ilością i pochodzeniem imigrantów w danym kraju. FRA podaje przykładowe dane porównawcze:
-9% respondentów z Wielkiej Brytanii, a aż 59% z Węgier często słyszy, że „Żydzi są odpowiedzialni za obecny kryzys ekonomiczny”.
-8% respondentów z Litwy, 28% z Niemiec i aż 73% z Francji (z jej liczną mniejszością muzułmańską) twierdzi, że na ich poczucie bezpieczeństwa wpływa konflikt arabsko-izraelski.
To właśnie francuscy Żydzi czują się najbardziej zagrożeni – 84% badanych spotkało się tam z agresją ze względu na swoje pochodzenie – a także Żydzi na Węgrzech, gdzie jedną z głównych partii politycznych jest nacjonalistyczny Ruch na rzecz Lepszych Węgier („partia Jobbik”) – w raporcie kraj ten wyprzedził pozostałe pod względem antysemityzmu w mediach i polityce.
-29% ogółu respondentów rozważa emigrację.
Według dyrektora FRA Mortena Kjaeruma badanie pokazuje, jak stare uprzedzenia adaptują się do nowych czasów. Podobne refleksje ma Daniel Schwammenthal, szef American Jewish Committee w Brukseli, który w rozmowie z Euobserver zwrócił uwagę na to, że antysemityzm bywa skrywany pod krytyką polityki Izraela. „Nie mówię o uzasadnionej czy nawet nieuzasadnionej krytyce, ale o demonizowaniu, porównywaniu Izraelitów do nazistów”.

więcej w artykułach EUobserver  i  NYTimes

dokładne wyniki w raporcie FRA