W dniu 9.11.2013 Elżbieta Petrajtis-O’Neill uczestniczyła z ramienia OR w telekonferencji na Skype z Serge Kollwelterem, szefem AEDH i jego asystentką, oraz przedstawicielami kilku NGO-ów – ze Szkocji, Holandii, Litwy, Węgier i Włoch. Omawiano założenia i działania związane z manifestem dotyczącym kampanii „O Europę szanującą prawa człowieka”, akcjami, jakich mogą się podjąć poszczególne organizacje itd. Punkty ustalone to: 1. Tłumaczenie manifestu na język danego kraju. 2. Dostarczenie go kandydatom na europosłów wraz z zapytaniem o stanowisko danego kandydata dotyczące manifestu. 3. Dostarczenie manifestu głównym partiom politycznym.