Praca pt. Opowiedzieć zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003) Bartłomieja Krupy, która ukazała się nakładem wydawnictwa Iniversitas stanowi swojego rodzaju kontynuację tomu „Literatura polska wobec Zagłady”. Autor jest polonistą najmłodszej generacji, a przed kilku laty został laureatem konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.
„Studium Bartłomieja Krupy na tle piśmiennictwa polskiego ostatnich dwudziestu lat jest bezprecedensowe. Autor poszerzył pole walki, dzięki czemu powstała pierwsza w polskim piśmiennictwie synteza dotycząca problematyki Zagłady w literaturze i historiografii okresu 1987-2003. Daty graniczne są tu ważne: granicę początkową wyznacza recepcja powieści `Początek` Andrzeja Szczypiorskiego (a także artykułu Jana Błońskiego `Biedni Polacy patrzą na getto`), granicę końcową – debata nad `Sąsiadami` Jana T. Grossa. Zagarniając literackie i historiograficzne teksty opublikowane między tymi dwoma momentami, autor wybrał okres kształtowania się polskiej świadomości holokaustowej. O tym właśnie jest ta książka – o konfliktowych sojuszach historiografii z literaturą, które doprowadziły do wykrystalizowania się najważniejszych polskich dyskursów zagładowych u schyłku XX wieku. Były to w kolejności: dyskurs uwznioślający żydowskie ofiary Holokaustu, dyskurs pluralizujący postawy i zachowania świadków Zagłady, dyskurs polskiej winy i polskiego wstydu oraz opozycyjny względem niego dyskurs heroizmu Polaków i zdrady Żydów. I choć rozważania Krupy zamykają się na roku 2003, to późniejsze lata niewiele już do tego zestawu dodały.”
(z recenzji wydawniczej Przemysława Czaplińskiego)

Bartłomiej Krupa
Opowiedzieć zagładę. Polska proza i historiografia wobec Holocaustu (1987-2003)
Universitas
Oprawa: miękka
Kategoria: Historia powszechna