Nakładem Wydawnictwa Instytutu Badań Literackich PAN ukazała się właśnie pod redakcją Sławomira Buryły, Doroty Krawczyńskiej i Jacka Leociaka imponująca praca prezentująca wszelkie aspekty literatury polskiej poświęconej Zagładzie. „Kiedy czyta się ten ogromny tom, trzeba od razu z podziwem wyznać: tutaj słowo „książka” jest zbyt skromne, trzeba mówić o dziele. Dziele imponującym nie tylko rozmiarami, ale – przede wszystkim – rozległością i wszechstronnością ujęcia, zasięgiem uwzględnionych materiałów, a także – dociekliwością w ich analizie, dokonywanej z różnych perspektyw, zawsze się dopełniających. W konsekwencji ten wielki tom daje obraz nie tylko poszczególnych ogniw składających się na literaturę polską poświęconą Zagładzie, ale także przedstawia wizję całości, jej przemian i ewolucji. Jest to zarazem monumentalny podręcznik, ale zarazem także dzieło o charakterze encyklopedycznym.”
(z recenzji Michała Głowińskiego)

LITERATURA POLSKA WOBEC ZAGŁADY (1939-1968),
Miejsce wydania: Warszawa
Rok wydania: 2013
Oprawa: twarda
Liczba stron: 661
ISBN: 978-83-61750-28-4