Poniżej prezentujemy listę nazwisk oraz tytuły prac magisterskich,
które zostały zakwalifikowane do II etapu konkursu.
Z laureatami będziemy się kontaktować telefonicznie oraz mailowo.
Wszystkim serdecznie gratulujemy!
Lista prac magisterskich zakwalifikowanych do II etapu