W sprawie antysemickich gazet sprzedawanych w kiosku na parterze Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego napisaliśmy do Dyrektorki BUW i Rektorskiej Komisji ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji.