W dniu 4 listopada 2014 roku
zmarł nasz kolega
Profesor Jerzy Tomaszewski
wybitny historyk, prawy i życzliwy człowiek.
Członek Założyciel i Członek Rady Programowej
Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita.
Służył nam swoją wiedzą, pomocą i radą.

 Będzie nam Go brakowało.

Przyjaciele z Otwartej Rzeczpospolitej  

 

Uroczystości pogrzebowe
odbędą się w dniu 12 listopada 2014 r. o godzinie 13.00
w Domu Pogrzebowym na Cmentarzu Powązki Wojskowe