W Białymstoku oskarżono młodego mężczyznę, który w grudniu 2013 namalował na elewacji budynku swastyki, krzyż celtycki, oraz napisał: „Retro!”, „HWDP”. Akt oskarżenia jest już w sądzie.

Wydarzenie miało miejsce na osiedlu Słoneczny Stok w Białymstoku. Straty spowodowane przez mężczyznę oszacowano na 5 tys. zł. Postawiono mu zarzuty nie tylko niszczenia mienia, ale i publicznego propagowania treści faszystowskich. Towarzyszących mu znajomych oskarżono już wcześniej.

Kurier Poranny