W pierwszym tygodniu grudnia (dokładnie 4, 5, 6 grudnia) trenerka wrażliwości międzykulturowej Judyta Nekanda-Trepka poprowadziła z ramienia Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita warsztaty o kulturze romskiej w ramach programu „Kultura polskich Romów.Poznajmy się!” prowadzonego przez CEO. Warsztaty odbyły się w szkołach w kolejno: Strzelcach Opolskich, Lublińcu oraz we Wrocławiu. Udział w nich wzięło 56 uczniów oraz cztery nauczycielki.
Każde ze spotkań trwało nieco ponad 3 godziny lekcyjne. Zajęcia były wprowadzeniem do dalszego poznawania przez uczniów kultury romskiej. Uczniowie poznali historię Romów (w tym grupy starsze: z uwzględnieniem Holokaustu Romów), dowiedzieli się gdzie współczesnie żyją duże społeczności romskie oraz poznali znaczenie terminów romanipem, romani, gadzio etc., a także historię oraz rozmieszczenie grup romskich w Polsce. Podczas zajęć słuchaliśmy też hymnu romskiego, analizowaliśmy jego treść i stworzyliśmy wspólnie mapę kultury romskiej (na zał. fotografii). Na zakończenie warsztatów każdy/a uczeń/uczennica dostał/a do domu słowniczek z nowo poznanymi słowami i krzyżówkę sprawdzającą wiedzę.

galeria zdjęć