dzien_soli_lekki„Są takie chwile, kiedy trzeba głośno i wyraźnie wypowiedzieć swoje zdanie. Powiedzieć o wartościach, które łączą, a nie dzielą. Porozmawiać o lękach, które można przezwyciężyć i nazwać zło, któremu trzeba się sprzeciwić. Dziś jest właśnie ta chwila. Dzień 15 października 2015 w instytucjach publicznych, w placówkach kultury, w organizacjach pozarządowych i w mediach ogłaszamy Dniem Solidarności z Uchodźcami. W tym dniu chcemy powiedzieć wszystkim, którzy uciekają ze swojej ojczyzny przed wojną, chaosem, głodem, pożogą i nędzą: „Jesteście u nas mile widziani!” Bo Polska znana jest z gościnności i solidarności. Bo los uchodźcy i emigranta wpisany jest w naszą kulturę i historię. Bo potrafiliśmy i potrafimy okazać innym pomoc i współczucie” – głosi apel podpisany przez 80 polskich organizacji pozarządowych, w tym Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita.
Treść listu.
Pokażmy, że ludzi dobrej woli jest w Polsce bez liku!
Więcej informacji o Dniu Solidarności z Uchodźcami na stronie: www.uchodzcymilewidzani.com.