W dniu Solidarności z Uchodźcami Towarzystwo Dziennikarskie przyłącza się do wszystkich organizacji i osób, które wspierają akcję pomocy uchodźcom z Bliskiego Wschodu i opowiadają się za przyjęciem w Europie ofiar wojny w Syrii.
Apelujemy też do wszystkich ludzi mediów w Polsce o rzetelne informowanie o dramatycznej sytuacji uchodźców i wszystkich problemach związanych z ich adaptacją w europejskich społeczeństwach. Tylko tak możemy przeciwdziałać rozpętywanej przez wielu polityków i niektóre media fali ksenofobicznych lęków i nienawiści wobec przybyszów innej kultury i religii.

Za Towarzystwo Dziennikarskie
Prezes Seweryn Blumsztajn