Z żalem zawiadamiamy o odejściu

22 października 2023 roku

Barbary Petrozolin-Skowrońskiej

członkini naszego Stowarzyszenia, wieloletniej członkini Rady Programowej.

Synowi i całej Rodzinie składamy wyrazy współczucia

Otwarta Rzeczpospolita Stowarzyszenie przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii

***

Msza Św. pogrzebowa odprawiona zostanie 6 listopada 2023 r. o godz. 12.30 w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli, ul. Nobla 16 w  Warszawie. Pogrzeb tego samego dnia o godz. 14.30 na Cmentarzu Stare Powązki (brama druga).