csc_06664 lipca obchodziliśmy smutną rocznicę – w tym roku minęło 70 lat od pogromu w Kielcach, w którym zamordowanych zostało ponad 40 polskich Żydów ocalałych z Zagłady. Główne uroczystości odbyły się w Kielcach, przy ulicy Planty 7/9. Ich organizatorem był Bogdan Białek – prezes Stowarzyszenia im. Jana Karskiego. Zakładam, ufam, jestem przekonany – że nikt z nas tutaj zgromadzonych, cokolwiek i jakkolwiek myśli o tym ponurym fakcie historycznym z lipca 1946 roku – nie chce, by kiedykolwiek, z czyjejkolwiek inspiracji, dla jakiegokolwiek powodu doszło do równie potwornej zbrodni plamiącej polską ziemię. Ufam, że wszyscy chcemy tego samego: by nikt już nie ucierpiał, nie stracił życia z powodu nienawiści lub politycznej kalkulacji, ignorancji lub przesądów. Żeby żaden człowiek – wszak każdy został stworzony na obraz i podobieństwo Boże – nie został skrzywdzony z powodu swego języka, koloru skóry, pochodzenia, religii – mówił Białek w przemówieniu wygłoszonym 3 lipca w Kielcach.
Przemówienie B. Białka

 

[fot. Krzysztof Bielawski]