13 listopada w kinie Atlantic z inicjatywy producenta filmu i redakcji miesięcznika psychologicznego „Charaktery” odbył się pokaz filmu „Pokłosie”, po którym nauczyciele warszawskich szkół rozmawiali o filmie z Michałem Bilewiczem, psychologiem z UW, Krzysztofem Doroszem, teologiem protestanckim, Dariuszem Jabłońskim, producentem filmu, Zuzanną Radzik z Forum Dialogu między Narodami, Paulą Sawicką z Otwartej Rzeczpospolitej.

Paula Sawicka o filmie „Pokłosie”