W dniu 16 listopada w siedzibie RPO odbyło się spotkanie eksperckie, podczas którego uczestnicy omawiali podręcznik dla policjantów. Krzysztof Łaszkiewicz, zastępca komendanta Komendy Głównej przedstawiał i omawiał poszczególne kwestie poruszone w podręczniku, zgodnie ze spisem treści. Jest to pierwsza publikacja tego typu przeznaczona dla policjantów. Poruszone są w niej podstawowe aspekty i przyczyny dyskryminacji. W spotkaniu uczestniczyła Elżbieta Petrajtis-O’Neill z Zarządu Otwartej Rzeczpospolitej.