List do Wojewody Śląskiego

ZYGMUNT ŁUKASZCZYK
WOJEWODA ŚLĄSKI

PIOTR SPYRA
II WICEWOJEWODA ŚLĄSKI

Szanowni Panowie,

55 organizacji pozarządowych podpisało protest do władz Zabrza w celu niedopuszczenia do manifestacji anty-Romskiej w Zabrzu, która miała odbyć się 21 grudnia 2013 roku. Pełna ich lista oraz tekst protestu znajduje się na stronie. Są to organizacje działające w całej Polsce na wielu płaszczyznach życia społecznego, których wspólnym celem jest rozwój społeczeństwa obywatelskiego.

Władze Miasta Zabrza podjęły właściwą decyzję i mamy nadzieją, że zostanie ona utrzymana w mocy przez władze Wojewódzkie. Organizatorzy tej manifestacji nie kryli pobudek jakimi się kierują, a są one jednoznacznie rasistowskie. Nie leży im na sercu dobro społeczne i walka z przestępczością tylko sianie nienawiści na tle rasowym i etnicznym. Świadczyć mogą o tym następujące przykłady:

– Organizatorzy manifestacji na portalu Facebook.com. nawoływali „Czas pokazać, że mamy już dosyć użerania się z uciążliwą mniejszością romską. Czas pokazać że nie mamy zamiaru dłużej tolerować ich przestępczości, nieróbstwa i bezkarności. Mówimy głośne i stanowcze NIE! Dla cygańskiej agresji w stosunku do Polaków, NIE!!! Dla przestępczości cygańskiej, NIE!!! Dla ich bezkarności „;

– W poniedziałek Fundacja Klamra zawiadomiła Policję o szerzeniu nienawiści poprzez rozsyłane SMSy w których przeczytać można: „…marsz przeciw cyganom, obecność obowiązkowa dla zabrzańskich patriotów”. Prawdopodobnie tak organizator i jego środowisko werbuje uczestników manifestacji.

– Także w poniedziałek Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów zgłosiło organom ścigania, że pod pomnikiem Pstrowskiego czyli w miejscu planowanego rozpoczęcia manifestacji, wyrwane zostały kostki brukowe z chodnika i ułożono z nich swastykę oraz napis Polska dla Polaków.

Mając na uwadze wcześniejsze, nie tak odległe w czasie, incydenty dotyczące ataków na społeczność romską w Zabrzu, uważamy, że marsz nawołujący do nienawiści da na nią jawne przyzwolenie i spowoduje jej eskalację. Dlatego uważamy, że w żadnym wypadku nie można do niej dopuścić.

Jednocześnie proponujemy, by władze Zabrza zorganizowały debatę, by wspólnie zastanowić się nad przyczynami powtarzających się napięć społecznych związanych z mniejszością Romską oraz wspólnie szukać pozytywnych rozwiązań, by budować społeczeństwo wolnego od przejawów dyskryminacji, nienawiści i wszelkich postaw totalitarnych. Społeczeństwa, w którym szanuje się odrębność etniczną, narodową i religijną.

Z Poważaniem

Dariusz Paczkowski, Fundacja Klamra

Paula Sawicka, Otwarta Rzeczpospolita

Andrzej Puma, Zabrzańskie Stowarzyszenie Romów

do wiadomości Urząd Miasta w Zabrzu i Gazeta Wyborcza