Artykuł Marka Gumkowskiego spotkał się z oddźwiękiem i otrzymaliśmy komentarz innego tekstu red. Terlikowskiego.
komentarz p. Joanny Tegnerowicz