Stanowisko koalicji na rzecz równych szans ws powołania nowego Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania
29 maja br. Koalicja na Rzecz Równych Szans wystąpiła do Premiera Donalda Tuska o spotkanie celem przeprowadzenia konsultacji społecznych
ws konieczności obsadzenia stanowiska Pełnomocnika Rządu ds Równego Traktowania.
Organizacje członkowskie Koalicji zaapelowały, aby powołanie nowego Pełnomocnika odbyło się w procesie konsultacji z podmiotami, które na co dzień działają na rzecz osób dyskryminowanych.
Gazeta Wyborcza