Fundacja Centrum im. Bronisława Geremka zaprasza na debatę lemkinowską o wzroście popularności skrajnej prawicy w Polsce i na Węgrzech. Debata odbędzie się w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, ul. Pańska 3. Gośćmi będą: Andrea Petõ, Łukasz Jurczyszyn, Rafał Pankowski, Tomas Rafa. Debacie towarzyszyć będzie pokaz filmów Tomasa Rafy.     szczegóły