W dniu 7 maja 2012 r. z Panią Pełnomocnik Rządu do spraw Równego Traktowania Agnieszką Kozłowską-Rajewicz spotkali się przedstawiciele Zarządu Stowarzyszenia Otwarta Rzeczpospolita: Paula Sawicka (prezes), Aleksandra Gliszczyńska-Grabias i Marek Gumkowski.

Poinformowali oni Panią Pełnomocnik o założeniach ideowych i celach Stowarzyszenia oraz o prowadzonej obecnie przez Otwartą Rzeczpospolita działalności w dziedzinie:

– monitorowania wydarzeń o charakterze rasistowskim, dyskryminacyjnym itp. , a także odnotowywania inicjatyw na rzecz tolerancji;

– badania losów oskarżeń o tzw. przestępstwa z nienawiści (art. art. 119, 256, 257 k.k.) w prokuraturach i sądach (projekt „Prawo przeciw nienawiści”),

– prowadzenia w szkołach warsztatów antydyskryminacyjnych (projekt „Zło może urosnąć – przeciw nienawiści”),

– patronowania i opieki merytoryczne nad konkursem prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego.

W rozmowie, która się następnie rozwinęła, stwierdzono wiele możliwości współpracy między Stowarzyszeniem a Biurem Pani Pełnomocnik (zwłaszcza w dziedzinie prawa i edukacji). Postanowiono, że Biuro Pani Pełnomocnik będzie uwzględniało udział przedstawicieli Stowarzyszenia w podejmowanych przez siebie inicjatywach i organizowanych spotkaniach, a Otwarta Rzeczpospolita będzie informowała Biuro o swej bieżącej działalności.