Europejskie Stowarzyszenie Obrony Praw Człowieka (l’Association Europ éenne pour la D éfense des Droits de l’Homme – AEDH) wyraziło swoje poparcie dla demonstracji mających miejsce 14 listopada w ramach strajku Europejskiej Konfederacji Związków Zawodowych.
AEDH w swoim postulacie wyjaśnia, iż w wielu krajach europejskich łamane są obecnie Prawa Człowieka, wszechobecny kryzys pogłębia bezrobocie, a co za tym idzie częstszymi stają się nastroje ksenofobiczne i rasistowskie. Polityka prowadzona przez instytucje europejskie nie łagodzi aktualnego stanu rzeczy. Dlatego też AEDH postuluje, iż jedynym wyjściem z sytuacji będzie całkowita zmiana polityki europejskiej z położeniem nacisku na działania demokratyczne.

Zapraszamy do zapoznania się z wersją angielską bądź francuską komunikatu.

Communiqué DESC 14.11 -FR
Comunicado DESC 14.11 -ES
Press release ESCR 14.11 -EN-1