Międzynarodowa konferencja pod takim tytułem odbędzie się 15 maja w Muzeum Żydów Mazowieckich w Płocku. „Celem konferencji jest m.in. wymiana wiedzy nt. nowych strategii promocyjnych na rzecz kreowania pozytywnego wizerunku  migrantów, jak również przedstawienie roli, jaką odgrywają media w procesie ich integracji ze środowiskiem lokalnym”. Udział jest bezpłatny, decyduje kolejność zgłoszeń.
szczegółowe informacje i program na stronie