Fundacja im. Stefana Batorego i Fundacja Towarzystwa Dziennikarskiego „Fundusz Mediów” zapraszają na debatę „Od Tęczy do nienawiści“, która odbędzie się w czwartek, 8 maja 2014 r., o godzinie 18:00 w Barze Studio (Pałac Kultury i Nauki) w Warszawie.

Debata będzie okazją do zastanowienia się, czy wojna ideologiczna o warszawską Tęczę jest częścią szerszego konfliktu światopoglądowego, w którym publicznie używa się mowy nienawiści i dokonuje aktów przemocy. Poznamy aktywistów zajmujących się na co dzień przeciwdziałaniem i reagowaniem na akty agresji i nietolerancji w różnych regionach Polski. Chcielibyśmy stworzyć przestrzeń dla debaty publicznej, w której możliwa będzie refleksja nad źródłami i skutkami mowy nienawiści oraz metodami jej zapobiegania i zwalczania.
Debata jest organizowana w ramach programu Obywatele dla Demokracji finansowanego z Funduszy EOG.
Zaproszenie
Plakat