Tomasz Terlikowski na portalu fronda.pl w artykule „Na uczelni nie ma miejsca dla krytyków gender” (fronda.pl) atakuje „marksizm-genderyzm”, którego przedstawicielem ma być „lider bolszewickiego sprzeciwu wobec wolności badań naukowych” prof. Podemski.
artykuł Marka Gumkowskiego