Amnesty International opublikowało raport o wyrokach kary śmierci wykonanych w roku 2011. W przeciągu 10 lat liczba państw dopuszczających najwyższy wymiar kary zmalała o 1/3, jednak badania dowodzą, iż kraje, które nadal uznają śmierć za stosowne zadośćuczynienie za popełnione przestępstwo, zdecydowanie częściej uciekały się do wyroków ostatecznych.

Polecamy uwadze artykuł na stronie Amnesty International Polska

http://amnesty.org.pl/no_cache/archiwum/aktualnosci-strona-artykulu/article/7595/564.html