4 marca 2010 roku odbyło się posiedzenie sejmowej Komisji Mniejszości Narodowych i Etnicznych na temat bezpieczeństwa. W dyskusji uczestniczyli przedstawiciele MSWiA, Ministerstwa Sprawiedliwości, Przewodniczący Mniejszości Narodowych, posłowie, reprezentanci Stowarzyszenia „Nigdy Więcej” oraz przedstawicielka Otwartej Rzeczpospolitej – Monika Wieczyńska.

Porównując działania policji w latach 2008 i 2009 można zauważyć znaczny wzrost (prawie o 100 proc.) liczby przestępstw z art. 257 k.k. Nie idzie za tym wzrost karalności. Ze spraw zgłoszonych do Zespołu Monitorowania Rasizmu i Ksenofobii MSWiA połowa dotyczyła mniejszości żydowskiej, a z tych aż połowa nie doczekała się egzekucji – części odmówiono wszczęcia dochodzenia, część umorzono, w żadnej nie zapadł wyrok.

Niebezpiecznie czują się mieszkańcy Białegostoku wyróżniający się kolorem skóry, uczestnicy Światowego Kongresu Esperanto w Białymstoku, obywatele czeczeńscy z ośrodków dla cudzoziemców, a ostatnio wzrasta (głównie w internecie) nawoływanie do rozprawy z Ukraińcami – o czym poinformował przewodniczący mniejszości ukraińskiej Piotr Tyma. Przedstawiciel „Nigdy Więcej” poinformował, że organizacji tej udało się zablokować w internecie około 100 stron rasistowskich wypowiedzi.

 

Przeczytaj sprawozdanie z posiedzienia Komisji – strony internetowe Sejmu RP

 

Monika Wieczyńska