Dziękujemy pani Elżbiecie Marciniszyn, Dyrektorce Młodzieżowego Domu Kultury w Opolu za szybką reakcję w związku z odmową zorganizowania debaty Obozu Narodowo-Radykalnego w domu kultury MDK. Cieszymy się, że działania mające na celu niedopuszczenie do organizacji debaty ONR w domu kultury MDK, podjęte m.in. przez naszą członkinię i przyjaciółkę Marzannę Pogorzelską spotkały się ze zrozumieniem i akceptacją.