19 marca w Fundacji Helsińskiej odbyło się spotkanie z przedstawicielami organizacji studenckich francuskich Romów i Żydów. Obejmowało ono wystąpienia przedstawicieli polskich NGO-sów – Wirydarza (program edukacyjny w ramach Fundacji Helsińskiej), Forum na rzecz Różnorodności Społecznej oraz Otwartej Rzeczpospolitej, a następnie dyskusję dotyczącą poruszonych tematów. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowali Elżbieta Petrajtis-O’Neill oraz Adam i Paweł Kwiecień.

Elżbieta Petrajtis-O’Neill opowiedziała zebranym o Stowarzyszeniu, jego celach i misji. Adam Kwiecień przedstawił prawne działania i projekty OR, zaś Paweł mówił o przedsięwzięciach edukacyjnych. Zebranych szczególnie zaciekawił  wątek przeciwdziałania dyskryminacji Romów w Polsce oraz ocena polityki prezydenta Nicolasa Sarkozy’ego.

W zebraniu wziął także udział przedstawiciel ODiHR (reprezentujący Romów) i sekretarz generalny EGAM Benjamin Abtan.