24 marca br. w Sali Kolumnowej Pałacu Prezydenckiego odbyła się konferencja inaugurująca Forum Debaty Publicznej „Społeczeństwo obywatelskie – kapitał społeczny”. W konferencji, zatytułowanej „Aktywność obywatelska – szanse i bariery”, uczestniczylo ponad dwustu przedstawicieli organizacji pozarzadowych oraz samorzadów terytorialnych z całego kraju, a także eksperci i dziennikarze. Otwartą Rzeczpospolitą reprezentowała Monika Wieczyńska.

Intencją organizatorów było, aby debata rozpoczęła w Polsce dyskusję o społecznym zaangażowaniu i była pierwszym z cyklu spotkań, których celem będzie miedzy innymi wskazanie głównych barier aktywności obywatelskiej i określenie sposobów ich pokonywania.

Debatę otworzyło wystąpienie Prezydenta RP Bronisława Komorowskiego.

Następnie odbyły się dwie sesje obrad:

1. „Analiza aktywności obywatelskiej w Polsce” – prowadzona, a na koniec podsumowana przez premiera Tadeusza Mazowieckiego – podczas której autorzy komunikatów (Janusz Czapiński, Jan Herbst, Jan Jakub Wygnański) omawiali społeczne znaczenie i warunki sprzyjające pobudzeniu aktywności obywatelskiej;

2. „Aktywność obywatelska w praktycznym dzialaniu” – prowadzona przez Henryka  Wujca, podczas której autorzy wystapień (Piotr Frączak, Marek Liciński, Zofia Oszacka) mówili o roli państwa i samorządu we wspieraniu aktywności obywatelskiej oraz o potrzebach i problemach organizacji zajmujących się pomocą społeczną; sesję podsumowała Anna Giza-Poleszczuk.

Istotną częścią każdej sesji była otwarta dyskusja.

Konferencje podsumował premier Tadeusz Mazowiecki, który przedstawił też zarys tematów następnych spotkań z tego cyklu.

Monika Wieczyńska