Elżbieta Podleśna, Anna Prus i Joanna Gzyra-Iskandar są niewinne obrazy uczuć religijnych. Wizerunek Matki Boskiej w tęczowej aureoli naklejony w Płocku nie obraża. Wyrok Sądu Okręgowego jest prawomocny. Homofobia, nietolerancja i wykluczenie nie są uczuciami religijnymi.

Sąd odwoławczy w środę 12 stycznia 2022 utrzymał uniewinniający wyrok sądu rejonowego w Płocku: tęcza w aureoli Matki Boskiej Częstochowskiej nie obraża. Apelacje prokuratury, Kai Godek i ks. Tadeusza Łebkowskiego są całkowicie niezasadne. Kosztami postępowania sędzia Jan Swaczyna obciążył oskarżycieli posiłkowych: Godek i Łebkowskiego.

Wyrok Sądu Okregowego jest prawomocny i zmienić go można tylko w drodze kasacji do Sądu Najwyższego. Ale to ścieżka wyjątkowa – nie dla takich, w których wyrok się po prostu nie podoba.

Zapis rozprawy apelacyjnej w oko.press