Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Piotr Piasek
za pracę magisterską Zagadnienie faszyzmu w myśli Georges’a Bataille’a na tle współczesnej dyskusji
o refaszyzacji
obronioną w roku 2021 na Wydziale Filozoficzno-Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr. hab. Krzysztofa Matuszewskiego

Nagroda drugiego stopnia
Agnieszka Justyna Wójcik
za pracę magisterską Security detention of civilians in non-international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights
obronioną w roku 2021 na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. hab. Marcina Wiącka

Nagroda trzeciego stopnia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Monika Kopcik
za pracę magisterską Solilokwium w Dociekaniach filozoficznych Ludwiga Wittgensteina
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Sadowskiego

Wyróżnienie
Dobromiła Księska
za pracę magisterską Dekonstrukcja mitów narodowych w powieściach Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela i Dom zapomnienia Edny O’Brien
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Siwiec

Wyróżnienie
Anna Piniewska
za pracę magisterską „Powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć”. O mowie pozornie zależnej w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Witolda Sadowskiego

Wyróżnienie
Sebastian Porzuczek
za pracę magisterską Przemieszczenia postrzegalnego: formuły dystansu i wizualne a(fe)ktywizacje przemocy
obronioną w roku 2021 na Wydziale Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem dr hab. Anny Nacher

Wyróżnienie
Piotr Sidorowicz
za pracę magisterską Uwikłanie teorii. Stefan Żółkiewski w latach 1930–1950
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem prof. dr hab. Danuty Ulickiej

Wyróżnienie im. Gajki Kuroniowej
Maria Świątkowska
za pracę magisterską Ciało w chorobie, rozkoszy i systemie. „Mięcho” Anety Żukowskiej w perspektywach humanistyki medycznej
obronioną w roku 2021 na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego pod kierunkiem prof. dr. hab. Ryszarda Nycza

Wyróżnienie im. Jacka Kuronia
Antonina Baczyńska
za pracę magisterską Uchwalać, czy nie uchwalać? Analiza argumentów w dyskusjach dotyczących tzw. „uchwał anty-LGBT” w organach uchwałodawczych samorządów w Polsce
obronioną w roku 2021 na Wydziale Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego pod kierunkiem dr. Wojciecha Rafałowskiego

Wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz
Ewelina Ludwicka
za pracę magisterską Doświadczenie graniczne na przykładzie Drzewa życia Chawy Rosenfarb
obronioną w roku 2021 na Wydziale Filologicznym Uniwersytetu Łódzkiego pod kierunkiem dr hab. Małgorzaty Domagalskiej

Uroczystość rozdania nagród XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego odbyła się 22 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9 w Warszawie.