22 czerwca 2022 roku o godzinie 17.00 w Austriackim Forum Kultury, ul. Próżna 7/9 w Warszawie odbyła się uroczystość rozdania nagród XXVII edycji Konkursu prac magisterskich im. Jana Józefa Lipskiego. Zachęcamy do zapoznania się z esejami laureatów.

Nagroda pierwszego stopnia Stowarzyszenia przeciw Antysemityzmowi i Ksenofobii Otwarta Rzeczpospolita
Piotr Piasek Zagadnienie faszyzmu w myśli Georges’a Bataille’a na tle współczesnej dyskusji o refaszyzacji

Nagroda drugiego stopnia
Agnieszka Justyna Wójcik – Security detention of civilians in non-international armed conflicts in the views of the European Court of Human Rights

Nagroda trzeciego stopnia Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza
Monika Kopcik – Solilokwium w Dociekaniach filozoficznych Ludwiga Wittgensteina

Wyróżnienie
Dobromiła Księska – Dekonstrukcja mitów narodowych w powieściach Ale z naszymi umarłymi Jacka Dehnela i Dom zapomnienia Edny O’Brien

Wyróżnienie
Anna Piniewska – „Powiedzieć, powiedzieć, powiedzieć”. O mowie pozornie zależnej w dramaturgii Wiesława Myśliwskiego

Wyróżnienie
Sebastian Porzuczek – Przemieszczenia postrzegalnego: formuły dystansu i wizualne a(fe)ktywizacje przemocy

Wyróżnienie
Piotr Sidorowicz – Uwikłanie teorii. Stefan Żółkiewski w latach 1930–1950

Wyróżnienie im. Gajki Kuroniowej
Maria Świątkowska – Ciało w chorobie, rozkoszy i systemie. „Mięcho” Anety Żukowskiej w perspektywach humanistyki medycznej

Wyróżnienie im. Jacka Kuronia
Antonina Baczyńska – Uchwalać, czy nie uchwalać? Analiza argumentów w dyskusjach dotyczących tzw. „uchwał anty-LGBT” w organach uchwałodawczych samorządów w Polsce

Wyróżnienie im. Joanny Wiszniewicz
Ewelina Ludwicka – Doświadczenie graniczne na przykładzie Drzewa życia Chawy Rosenfarb