Warszawa, 19 III 2001 r.

SZANOWNY PAN
JANUSZ FOGLER
PREZES
POLSKIEGO TOWARZYSTWA WYDAWCÓW KSIĄŻEK

ul. Mazowiecka 2/4
00-048 Warszawa

 

Szanowny Panie,

Zwracamy się do Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek w sprawie, która musi budzić niepokój wszystkich ludzi wrażliwych.
Niepokój ten związany jest z faktem wydawania i kolportowania książek szerzących nienawiść na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym. Publikacje te jawnie gwałcą etykę społecznego współżycia. Zawierają obelgi, nikczemne insynuacje, kłamstwa i przeinaczają historyczne fakty. Posuwają się do pochwalania hitlerowskiej metody „rozwiązywania kwestii żydowskiej”. Jest to żałosne i obraźliwe.
Zwracamy się do Państwa z zapytaniem: czy Polskie Towarzystwo Wydawców Książek widzi jakieś możliwości ograniczenia takich dyskryminujących publikacji? Czy gotowe byłoby podjąć jakieś kroki w tym kierunku – w imię dobra polskiej kultury? Nie lekceważąc znaczenia przepisów prawnych, wolno przecież sądzić, że dużą rolę w przeciwdziałaniu tym zjawiskom odegrać może opinia publiczna, zwłaszcza opinia środowiska zawodowego – wydawców, poczuwających się do odpowiedzialności za społeczny wymiar swojej pracy i dbałych o godność swojej profesji.

 

Irena Wóycicka

Prezes Stowarzyszenia