Warszawa 6 IV 2001 r.

Oświadczenie

Stowarzyszenie „Otwarta Rzeczpospolita” wyraża zdumienie i oburzenie stanowiskiem, jakie zajęli posłowie Bogdan Pęk (PSL) i Grzegorz Schreiber (AWS) – członkowie Komisji Etyki Poselskiej – w sprawie antysemickiego listu posła Witolda Tomczaka dotyczącego dyrektorki Zachęty Andy Rottenberg.
Posłowie Pęk i Schreiber sprzeciwili się rozpatrzeniu sprawy wyżej wymienionego listu, przez co uniemożliwili Komisji Etyki Poselskiej zajęcie stanowiska wobec faktu, który naszym zdaniem zasługuje na szczególne napiętnowanie i potępienie z uwagi na to, że posługiwanie się kryterium pochodzenia etnicznego do oceny zdolności sprawowania funkcji publicznych w Polsce jest sprzeczne z polską konstytucją. Stosowanie takiego kryterium przez posła na Sejm RP przynosi ujmę autorytetowi Sejmu i dobremu imieniu Rzeczypospolitej Polskiej.