48 organizacji pozarządowych tworzących Koalicję na rzecz Edukacji Antydyskryminacyjnej, w tym Otwarta Rzeczpospolita, zaapelowało do Minister Edukacji Narodowej m.in. o uznanie edukacji antydyskryminacyjnej za priorytet polityki oświatowej państwa, wpisanie przeciwdziałania dyskryminacji do katalogu kwalifikacji nauczycielskich, uruchomienie oferty doskonalenia nauczycieli i nauczycielek związanej z reagowaniem i zapobieganiem dyskryminacji, mowie nienawiści i przemocy motywowanej uprzedzeniami.                treść pisma