Jan Józef Lipski to jedna z najwybitniejszych osobowości w powojennej historii Polski; współorganizator polskiej opozycji demokratycznej.

W latach 50. współzałożyciel Klubu Krzywego Koła, w latach 70. współzałożyciel Komitetu Obrony Robotników, po roku 1980 członek i działacz „Solidarności”.

Historyk i krytyk literatury, uczony, który łączył wielostronne zainteresowania badawcze, wnikliwość interpretacyjną, dar eseistyczny z działalnością społeczną i wrażliwością na niesprawiedliwość.

Autor fundamentalnych prac z zakresu historii literatury XX wieku, świetnych wyborów felietonistyki i kuriozów literackich, historyk polskiej myśli politycznej (m.in. dwutomowa monografia Kasprowicza, prace o ONR-Falandze Katolickie państwo narodu polskiego, o stosunkach polsko-niemieckich Powiedzieć sobie wszystko, a także praca Dwie ojczyzny, dwa patriotyzmy oraz monografia Komitetu Obrony Robotników KOR).